Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Ekonomi och budget

Kommunens verksamheter finansieras av kommunalskatt, bidrag från staten och avgifter. Efter årets slut följs kommunens budget upp i en årsredovisning. Årsredovisningen visar hur det gångna året har gått. Den visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat.

Skatten i kommunen

Kommunens intäkter består av tre delar:

 • kommunalskatt
 • avgifter för vissa tjänster, till exempel för barnomsorg, äldreomsorg och bygglov
 • statliga bidrag

I Sverige betalar fysiska personer kommunalskatt till den kommun och den region där personen är folkbokförd den 1 november året före inkomståret. Personer med inkomst över ett visst belopp betalar också skatt till staten.

Kommunalskatten är för invånare i Eksjö kommun 22,26 kronor per intjänad hundralapp. Kommunfullmäktige tar varje år beslut om hur hög kommunalskatten ska vara. Som kommuninvånare betalar du också regionskatt till Region Jönköpings län. Dessutom betalar alla skatteskyldiga begravningsavgift oavsett vilken kyrka du tillhör. De som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken församling du tillhör.

Så här är skattesatsen i kommunen

 • kommunalskatt: 22,26 procent
 • regionskatt: 11,76 procent
 • begravningsavgift: 0,25 procent

Budget

Kommunfullmäktige beslutar i oktober varje år om budget med mål för de kommande två åren och verksamhetsplan för det tredje året. Då fastställs också skattesatsen för nästa år. Budgeten är en plan för hur kommunens resurser ska fördelas till de olika verksamheterna. I budgeten måste intäkterna, pengarna som kommer in till kommunen, vara större än kostnaderna.

Årsredovisning, delårs- och tertialrapport

Kommunens ekonomi följs upp i nämnder och kommunstyrelse genom

 • månadsuppföljningar
 • tertialrapport (omfattar fyra månader)
 • delårsrapport (omfattar sex månader)
 • och årsredovisning (omfattar hela året)

Till kommunfullmäktige lämnas tertial- och delårsrapporter samt årsredovisning.

I årsredovisningen finns kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning för det gångna året. Den visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat.

Delårs- och tertialrapporter

Betalning till Eksjö kommun

Kommunens fakturor kan avse till exempel barnomsorg, äldreomsorg, kulturskola, ansökan om bygglov eller liknande. För att betala dina fakturor till kommunen finns några olika alternativ. Att välja ett elektroniskt alternativ i stället för pappersfaktura är både miljövänligt och ekonomiskt.

Alternativen du kan välja på är:

 • autogiro
 • e-faktura
 • digital brevlåda
 • pappersfaktura

Autogiro

Betalningen dras automatiskt från angivet konto på rätt dag (förfallodagen). För att bli ansluten till autogiro behöver du underteckna ett medgivande som ger Eksjö kommun fullmakt att dra pengar från det konto du har angivit. Du anmäler enklast att du vill betala via autogiro via din internetbank. Då får Eksjö kommun en automatisk notifiering om det. Du kan också kontakta Eksjö kommuns kontaktcenter eller Höglandets ekonomiservice för att få en blankett. Kontaktuppgifter finns längre ned på denna sida.

E-faktura

För dig som är ansluten till en internetbank erbjuder vi elektronisk faktura, så kallad e-faktura. När du loggar in på din internetbank får du ett meddelande om att du har en e-faktura att betala. Du kan se din faktura och betala den i banken. Alla uppgifter såsom OCR-nummer och förfallodatum är redan ifyllda.

Du anmäler dig till att ta emot e-faktura via din internetbank där du fyller i ett anmälningsformulär. När du har bekräftat din anmälan skickas den direkt till Eksjö kommun. Om du väljer att ha e-faktura från Eksjö kommun gäller det samtliga fakturor som du får från kommunen, oavsett vilken verksamhet som fakturan kommer från.

Observera att en anmälan om e-faktura till Eksjö kommun inte gäller fakturor från Eksjö Energi. Eksjö Energi erbjuder också möjlighet att betala med e-faktura för privatkunder, men du behöver göra en egen anmälan till dem. Fakturering och betalning – Eksjö Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Digital brevlåda

För dig som är ansluten till en digital brevlåda kan numera få dina fakturor från kommunen dit. Om du önskar det gäller det samtliga fakturor som du får från kommunen.

Om du använder Kivra som digital brevlåda kan du både se och betala din faktura direkt i appen eller på webbplatsen. Alla uppgifter såsom OCR-nummer och förfallodatum är redan ifyllda.

Om du har valt en annan digital brevlåda kommer du bara kunna se och granska dina fakturor. Du kan alltså inte betala fakturorna i appen eller på webbplatsen.

Du som har en digital brevlåda behöver inte göra någon anmälan till kommunen om du vill ha fakturorna till en digital brevlåda, det sker automatiskt.

Om du betalar dina fakturor via autogiro idag och istället vill få dina fakturor via digital brevlåda, måste du däremot meddela kommunen.

Om du betalar dina fakturor via e-faktura idag kommer du fortsättningsvis att få en e-faktura.

Pappersfaktura

Om du inte valt något av alternativen ovan så får du hem en pappersfaktura i din brevlåda. Säkerställ att du anger rätt referensnummer vid betalning via pappersfaktura.

Anstånd med betalning

För att beviljas anstånd med betalning krävs särskilda skäl. Om du önskar anstånd med betalning eller har frågor, vänligen kontakta Höglandets ekonomiservice. Kontaktuppgifter finns längre ned på denna sida.

Frågor

 • Vid frågor om en fakturas innehåll, kontakta den verksamhet som har utfärdat fakturan.
 • Vid frågor om betalning, frågor om det finns obetalda fakturor eller om du önskar en fakturakopia, kontakta Höglandets ekonomiservice. Kontaktuppgifter finns längre ned på denna sida.

E-faktura för kommunens leverantörer

Vid upphandlingar kräver Eksjö kommun att leverantören ska kunna skicka fakturor i formatet Svefaktura. Kommunen samarbetar med företaget Pagero AB som kan erbjuda olika lösningar beroende på varje leverantörs förutsättningar.

E-faktura för kommunens leverantör

Organisations-, momsregistrerings- och bankgironummer

Organisationsnummer: 212000-0589
Momsregistreringsnummer: SE212000058901
Bankgironummer: 992-5256 OCR-inbetalningar och 5813-0089 övriga betalningar

Kontakt

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:


Höglandets ekonomiservice

Telefon:

0381-67 40 00 (Måndag–fredag, klockan 9–15, lunchstängt klockan 12–13)

Sidan senast uppdaterad:

Ekonomi och budget i Eksjö kommun

Kommunens verksamheter finansieras av kommunalskatt, bidrag från staten och avgifter.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.