Välkommen till Eksjö kommun

Bild: eklöv
LYSSNA

Utdelning av priser och flaggor

Eksjö kommun delar årligen ut fyra olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. En förening eller organisation kan ansöka om att få en flagga eller fana. Som privatperson kan du ansöka om en flagga.

Flaggorna och priserna delas ut i Eksjö på nationaldagen den 6 juni.

Utdelning av priser

Priserna som delas ut av kommunen är: arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset och ungdomsledarpriset.

Nominera pristagare senast den 4 mars 2024

Sista dag för att nominera årets pristagare är den 4 mars 2024. Du kan ge förslag på pristagare via en e-tjänst eller via e-post.

Nominera via e-tjänst:

Nominera via e-post

Du kan även skicka nomineringen via e-post till kommun@eksjo.se. Observera! Om du mejlar skriv vilket pris som avses i ämnesraden.

Nomineringen ska innehålla:

  • förslag på pristagare
  • motivering
  • eventuell referens
  • eventuell dokumentation

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset

Priset är inrättat för att uppmärksamma god arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom de olika arkitektoniska områdena.

Enskilda, företag, föreningar eller annan organisation kan ta emot priset. Priset kan sökas på egna eller andras vägnar.

Priset är 10 000 kronor och en gjuten plakett. Priset delas ut den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag.

Pristagare

2022 Föreningen Kristallen, Bruzaholm
Motivering: Föreningen Kristallen i Bruzaholm som genom åren arbetat ideellt med att sakta och med hög kompetens återställa byggnaden till sin forna glans. Inga genvägar har tagits utan dess form har in i minsta detalj restaurerats med varsam hand. Byggnaden kan nu utnyttjas av en bred allmänhet, då den kan användas för olika kulturevenemang och sammankomster. Den ger samhällets invånare ytterligare en byggnad att vara stolta över. Kristallen har ett högt samhällshistoriskt, arkitektur­historisk och byggnadstekniskhistoriskt värde.

2021 Regionfastigheter, Region Jönköpings län
Motivering: Hus nr 37 på Höglandssjukhuset i Eksjö är en av regionens största byggsatsningar under de senaste åren. Hög arkitektonisk kvalité har eftersträvats i alla avseenden. Invändigt erbjuder rummen en behaglig upplevelse utöver den förväntade sjukhusmiljön. Pricken över i:et är konsten som pryder tak, väggar och innegårdar. Utvändigt utgör byggnaden med sitt moderna uttryck och genomtänkta gestaltning ett nytt positivt tillägg i Eksjö centrums urbana landskap. Utemiljön kring byggnaden är tänkt att främja hälsa och stimulera besökarna, från de äldre som får nöjet att njuta av den rogivande sjukhusparken till de barn som springer bland pingviner och smultron. Eksjö har genom Regionfastigheters insats fått en ny gedigen arkitektonisk gestaltning i stadens rum.

2020 Ingen utdelning av priset 2020.

2019 Sune Lindahl, Villa Solvändan
Motivering: Villa Solvändan i Mariannelund är i sin helhet ett unikt konstverk, en skattkammare fylld med detaljrika överraskningar utan dess likhet. Sune Lindahl växte upp på denna plats skapad av sina föräldrar och har under alla år förvaltat den på ett exemplariskt sätt. Husen har tack vare denna kulturgärning behållit alla sina arkitektoniska, historiska och konstnärliga värden genom åren. Tack vare Sune kan vi idag beskåda detta konsstycke till hus. Se bilderna nedan.

Bild: villa Solvändan utvändigt och takmålningar invändigt.

2018 Svenska Kyrkan, Linköpings stift
Motivering: Linköpings stift, vid Svenska kyrkan, har genom ett omfattande och ambitiöst arbete varsamt restaurerat Tiondeboden i Ingatorp. Projektet har även lämnat ringar på vatten. I samband med det mångåriga projektet har forskning och utbildningar anordnats. Denna vilja att bevara ett kulturarv och sprida kunskaper är beundransvärt och ska uppmärksammas. De genomförda åtgärderna säkerställer därutöver byggnadens existens för våra framtida generationer.

Kulturpriset

Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun. Priset är 10 000 kronor och utdelas till enskilda eller föreningar i samband med nationaldagsfirandet.

Pristagare

2023 Föreningen Eksjö Tattoo

Motivering: Eksjö Tattoo genomfördes för första gången 1989 och vid föreställningen 2014 dubbeljubilerade evenemanget då det genomfördes för tionde gången, 25 år efter dess premiär. Det är därmed det äldsta och förnuvarande enda aktiva tattooet i Sverige. Det är ingen slump då Eksjö är en modern militärstad, en företagsam smålandskommun och en levande evenemangsstad där Eksjö Tattoo sammanknyter dessa delar vilket påvisades även 2016 och 2022.

Eksjö Tattoo tar nu sats för att genomföra ännu ett tattoo 2024 och allt detta sammantaget gör att Eksjö Tattoo lever upp till att erhålla kulturpriset för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun.

2022 Bruzaholms Bruksmuseum
Motivering: 2022 års kulturpris tilldelas Bruzaholms Bruksmuseum som med sitt mångåriga och ihärdiga arbete skapat en mötesplats i Bruzaholm som har samverkat året om. Bruzaholms Bruksmuseum bidrar till historiemedvetande hos barn, unga och vuxna. Välkomnar gruppresor och arrangerar ”En dag på bruket” för alla elever i årskurs 5 i kommunen varje år. Allt med ideella krafter. Ett väl fungerande samarbete mellan förening/näringsliv och kommun.

2021
Ingen nominering kom in, förmodlingen på grund av pandemin. Istället firar Eksjö kommun alla kulturföreningar hösten 2021.

2020 Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening
Motivering: Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening som sedan 1957 respektive 1948 har verkat för en betydande kulturgärning där landsbygdens kulturbetydelse har lyfts fram genom goda exempel. Genom att bevara, förädla och förnya kulturen i Kråkshult fortsätter människor att komma samman i föreläsningar, arrangemang och firanden! Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening är ett fantastiskt exempel på hur man kan skapa en levande kulturell hembygd, öppen för alla! 

2019 Birgitta Henning
Motivering: För sin mångåriga kulturgärning där hennes ovärderliga engagemang har bidragit till ett bevarande och utvecklande av Eksjö kommuns kulturliv.

2018 Teatertolvan
Motivering: För sitt mångåriga engagemang och hängivna arbete att befrämja Eksjö kulturliv genom att erbjuda en kreativ och skapande kulturmiljö, för så väl unga som gamla inom sång, dans och musik.

Miljövårdspriset

Priset är inrättat för att uppmuntra en person, företag, förening eller organisation som har utfört en betydande och aktiv insats för miljön i Eksjö kommun.

Priset är 10 000 kronor samt diplom. Vid behov kan priset delas mellan flera vinnare. Priset delas ut i samband med firandet av den svenska nationaldagen den 6 juni.

Insatsen ska bidra till biologisk mångfald eller till att minska klimatpåverkan i linje med kommunens miljöpolicy Öppnas i nytt fönster..

Pristagare

2022 Cykelsmedjan, Eksjö
Motivering: Klimatkrisen är ett faktum och att minska vår klimatpåverkan är en av de viktigaste sakerna vi kan göra för miljön. I Eksjö kommun behöver vi bland annat förändra våra transporter och vår konsumtion. Årets pristagare Cykelsmedjan främjar genom sin verksamhet ett hållbart transportsätt och en hållbar konsumtion.

Cykelsmedjan har bidragit till att fler upptäcker cykeln som ett utmärkt färdmedel. Genom att ersätta bilresor med cykelresor kan vi minska utsläpp och föroreningar. Det skapar också mindre behov av parkeringsplatser i stadsmiljön och därmed möjligheter till mer gröna miljöer och/eller förtätning som i sig minskar behovet av transporter.

Cykelsmedjan är också föredömliga till att reparera och återanvända i stället för att sälja nytt. Kunder som trott att de behövt köpa nytt har istället uppmanats att reparera det de har. För att minska vår klimatpåverkan behöver vi minska konsumtion av jungfruliga råvaror och istället skapa cirkulära affärsmodeller. Att sälja begagnade produkter och/eller produkter med lång livslängd och som kan repareras och återanvändas bidrar till möjligheten att konsumera hållbart.

2021 Elin Hjalmarsson
Motivering: Årets pristagare Elin Hjalmarsson har visat hur man kan driva grönsaksodling utan bekämpningsmedel och fossila drivmedel i Eksjö kommun. Det är tydligt att Elin Hjalmarssons arbete inte enbart resulterar i livnärande grönsaker, utan även i ett eget litet ekosystem där biologisk mångfald och jordmån främjas. Där Elin odlar grönskar marken, insekter surrar och själva jorden sjuder av liv. Elin sprider också aktivt sina kunskaper vidare och inger hopp och inspiration att verka i våra största miljöutmaningar, minska klimatpåverkan och öka biologisk mångfald.

2020 Stig Johansson
Motivering: Klimatförändringarna och biologisk mångfald är vår tids stora ödesfrågor och det är två frågor som är sammanflätade. Artrik natur utgör hållbara system som lättare kan klara av klimatförändringar. Forskningsrapporter fastslår vikten av biologisk mångfald och vi vet att människor mår bättre av att leva nära en artrik natur. De senaste 50 åren har antalet vilda ryggradsdjur minskat med mer än 60 procent.

Årets pristagare Stig Johansson har visat att en annan utveckling är möjlig. Uttern minskade drastiskt i antal under många år, men ökar nu i Sverige. Stig Johanssons insatser har bidragit till att vi idag ser utter i flera av kommunens vattendrag. Stig har gjort många ideella insatser för naturen och naturvården. Insatserna handlar bland annat om vatten i landskapet och skydd för viltet som samtidigt gynnar plantor, insekter och småfåglar.

Stig har också spridit sina kunskaper genom otaliga exkursioner, informationsmaterial och artiklar. Han har propagerat för naturvård i skogsbruket genom möten, konferenser och arbete med lagstiftning. Stigs breda kunskaper och entusiasm tjänar som inspiration till naturvård i en tid då frågan spelar en avgörande roll för arters överlevnad och vår framtid. Han har visat vad som kan göras för att bidra till biologisk mångfald och en hållbar utveckling.

2019 REKO Höglandet
Motivering: Årets pristagare har genom att starta upp rekoringen REKO Höglandet synliggjort och möjliggjort ett helt nytt koncept för att handla lokalproducerad mat.

REKO Höglandet är lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. REKO är en förkortning av rejäl konsumtion, och betyder också schysst, trevligt och rättvist.

I REKO Höglandet skapas relationer mellan de som föder upp och odlar vår mat och de som sen tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas med tips och recept på säsongens råvaror. Köpare och säljare får kontakt och det skapas en respekt för den lokala maten och dess produktion. REKO Höglandet hjälper oss att nå de Globala målen, främst inom Agenda 2030 mål 2 och 12 som handlar om hållbar konsumtion och produktion samt tryggad livsmedelsförsörjning.

2018 Erikshjälpen
Motivering: Årets pristagare har genom etablering i Eksjö skapat en plattform för återanvändning av varor som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling. Konceptet innefattar en stark social- och ekonomisk dimension där skänkta varor genererar medel till sociala och humanitära insatser.

Ungdomsledarpriset

För mer information kontakta fritidsavdelningen, telefon: 0381-361 05, e-post: fritid@eksjo.se

Pristagare de senaste fem åren

2022 Katarina Norberg, Friluftsfrämjandet Eksjö lokalavdelning

Motivering: Hon har en energisk, engagerande ledarstil som får barnen intresserade av naturen. Med en stor idérikedom sprider hon glädje och nyfikenhet som gör att både barn som vuxna känner sig hemma. Tack vare detta finns det idag nya ungdomsgrupper men också nya ledare i föreningen.

2021 Maria Kihlbaum, Eksjö Scoutkår

Motivering: Maria sätter ungdomarna i främsta rummet, med traditioner och historik leder hon dem från Småland till världen. Maria månar också om att scouting ska erbjudas alla och har genom sitt ledarskap utvecklat verksamheten både för scoutungdomarna och ledarna.

2020 Crille Atting, Teatertolvan

Motivering: Genom ett innerligt engagemang och professionell kunskap utvecklar han ”glädje, gemenskap och respekt” bland ungdomarna. Resultatet blir en amatörförening som skapar scenkonst på en hög nivå och som av publiken jämförs med de stora scenerna.

2019 Therese Petersson, Hjältevads–Mariannelunds IS

Motivering: Therese har ett oförtröttligt och lösningsfokuserat ledarskap som ger alla samma chans till utveckling. Hon har till exempel lyckats integrera både barn och deras föräldrar i föreningens arbete.

2018 Eva Ljunggren, Equmenia Eksjö

Motivering: Ända sedan 1980-talet har Eva, med stort engagemang, följt och fostrat flera generationer av scouter. Hon ser med omsorg till den enskilde så att tiden som scout ska bli så bra som möjligt inom livets alla områden.

Utdelning av flagga eller fana

Ansök om flagga eller fana

Föreningar eller organisationer kan ansöka om att få en fana eller flagga och privatpersoner kan ansöka om en flagga. Dessa delas ut på nationaldagen, den 6 juni.

Ansöka om fana eller flagga – förening eller organisation

Stiftelsen och Riksdagsförvaltningen samarbetar 2023 för att sprida kunskap om flaggan som symbol för Sverige och om riksdagens demokratijubileum. Ett begränsat antal flaggor som varit hissade på riksdagshuset kommer att delas ut till föreningar och organisationer som ansöker om att få en flagga. Med föreningar och organisationer kommer stiftelsen att kunna jämföra skolor, universitet samt vård- och omsorgsboenden.

Ansökan om flagga ska vara hos stiftelsen före den 1 februari 2024. Observera att endast de föreningar/organisationer som kommer att få en fana meddelas.

Skicka ansökningsblanketten till:
Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Riksdagen, 100 12 Stockholm eller via e-post till: nationaldagen@riksdagen.se

Ansöka om flagga – enskild person

Enskilda personer kan ansöka om att få en flagga. Det är en gåva som delas ut av Eksjö kommun på nationaldagen den 6 juni. Flaggan har en längd av tre meter.

Sista dag för ansökan är den 1 februari 2024.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fler kontaktuppgifter finns under respektive avsnitt på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Utdelning av priser och flaggor i Eksjö kommun

Eksjö kommun delar årligen ut fyra olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Priserna som delas ut är: arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset och ungdomsledarpriset.

x

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.