SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Utdelning av priser och flaggor

Eksjö kommun delar årligen ut fyra olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Priserna som delas ut är: arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset och ungdomsledarpriset.

En förening eller organisation kan ansöka om att få en flagga eller fana. Som privatperson kan du ansöka om en flagga. Det är stiftelsen Sveriges Nationaldag respektive länsstyrelsen som ansvarar för detta. Flaggorna och de flesta av priserna delas ut i Eksjö på nationaldagen den 6 juni.

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset

Priset är inrättat för att uppmärksamma god arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom de olika arkitektoniska områdena.

Enskilda, företag, föreningar eller annan organisation kan ta emot priset. Priset kan sökas på egna eller andras vägnar. En annons med information om när det är aktuellt att söka priset sätts in i de lokala tidningarna.

Priset är 10 000 kronor och en gjuten plakett. Priset delas ut den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag.

Förslag på pristagare

Senast den 1 mars 2019 ska förslag på pristagare ha kommit in till

Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö,
märk kuvertet med "Arkitektur- och byggnadsvårdspriset 2019".
Det går också bra att skicka in förslaget via e-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Ange förslag till pristagare, motivering samt eventuellt referens eller dokumentation.

Pristagare

2017 fick Nils-Åke Friman ta emot priset med denna motivering:

”Nils-Åke sitter på en guldgruva av praktiskt kunnande inom byggnadsvård och ett oändligt engagemang, som han villkorslöst delar med sig i syfte att bevara Eksjö kommuns kulturarv”.

Kulturpris

Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun. Priset är 10 000 kronor och utdelas till enskilda eller föreningar i samband med nationaldagsfirandet.

En annons med information om när det är aktuellt att söka kulturpriset sätts in i lokala tidningar.

Förslag på pristagare

Senast den 1 mars 2019 ska förslag på pristagare ha kommit in till Eksjö kommun, tillväxt- och utvecklingssektorn, 575 80 Eksjö,
märk kuvertet med "Kulturpriset 2019".
Det går också bra att skicka in förslaget via e-post: kultur@eksjo.se

Ange förslag till pristagare, motivering och eventuellt referens eller dokumentation.

Pristagare

2017 fick Metropol, Eksjö biografförening ta emot priset. Här är motiveringen:

”För deras mångåriga kulturgärning där varaktighet, långsiktighet och nyskapande har möjliggjort att Metropolbiografen förblivit en källa av film och upplevelser för såväl ung som gammal”.

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox

Miljövårdspriset

Priset är inrättat för att uppmuntra en person, förening eller organisation inom kommunen som gjort en betydande och aktiv insats för miljön. Med miljö menas både den inre som yttre miljön inom Eksjö kommun. Priset är 10 000 kronor samt diplom. Vid behov kan priset delas mellan flera.

Tanken med priset är inte att alltid belöna det "stora" miljöarbetet eller det miljöarbete som redan idag fått stort utrymme i media utan i lika stor utsträckning belöna och lyfta fram det värdefulla arbete som oftast sker i skymundan. Priset bör delas ut i en blandning mellan stort och smått. Kommunen har sedan starten 1988 försökt variera tema och mottagare när man utsett pristagare.

Miljövårdspriset delas ut i samband med firandet av den svenska nationaldagen den 6 juni.

En annons med information om när det är aktuellt att söka priset sätts in i lokala tidningar.

Förslag på pristagare

Senast den 1 mars 2019 ska förslag på pristagare ha kommit in till
Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö.
Märk kuvertet med "Miljövårdspriset 2019".
Det går också bra att skicka in förslaget via e-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Pristagare

2017 fick Avia AB ta emot priset. Här är motiveringen:

”Eksjöföretaget Avia AB har under de senaste åren gjort miljömedvetna val för att ta ansvar för sin egen energiförbrukning genom att dels bli andelsägare av vindkraft och nu även försett sin kontorsbyggnad med solceller. Dessa två källor uppfyller verksamhetens energibehov och Avia AB har på så sätt med aktiva miljöval kunnat ställa om för att möta framtidens energiutmaningar”.

Ungdomsledarpriset

För mer information kontakta fritidsavdelningen, telefon: 0381-361 05, e-post: fritid@eksjo.se

Pristagare

2017 fick Berit Nilsson, Eksjö Skid- och Orienteringsklubb ta emot priset. Här är motiveringen:

”För ett mångårigt och outtröttligt ledarskap som både välkomnar och utvecklar barn och ungdomar inom Eksjö Skid- och Orienteringsklubb. Hennes ledarskap och strävan att få barn- och ungdomar att aktivera sig i föreningar har dessutom varit mycket bra för Eksjö Idrottsskola. Här har hon varit starkt drivande och har bidragit stort till vad den är idag".

Utdelning av flagga eller fana

Flaggutdelning

Som tidigare år kommer Stiftelsen Sveriges Nationaldag att dela ut flaggor och fanor på nationaldagen 2019. Det finns två olika kategorier: fanor och flaggor till organisationer, föreningar eller motsvarande. Flaggorna delas ut i Eksjö på nationaldagen den 6 juni.

Länskommittén i Jönköpings län delar ut flaggor till privatpersoner efter ansökan.

Ansöka om flagga eller fana för förening eller organisation

Ansökningsblanketter och information om när ansökan ska vara inlämnad finns på Nationaldagens webbplatslänk till annan webbplats

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Riksdagen, 100 12 Stockholm

Ansöka om flagga - enskild person

Ansökan om flagga – enskild person

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Landshövdingen, 551 86 Jönköping

Information om när ansökan ska vara inlämnad inför 2019 år flaggutdelning kommer senare.

Priset är inrättat för att uppmärksamma god arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom de olika arkitektoniska områdena.

Enskilda, företag, föreningar eller annan organisation kan ta emot priset. Priset kan sökas på egna eller andras vägnar. En annons med information om när det är aktuellt att söka priset sätts in i de lokala tidningarna.

Priset är 10 000 kronor och en gjuten plakett. Priset delas ut den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag.

Förslag på pristagare

Senast den 1 mars 2019 ska förslag på pristagare ha kommit in till
Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö,
märk kuvertet med "Arkitektur- och byggnadsvårdspriset 2019".
Det går också bra att skicka in förslaget via e-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Ange förslag till pristagare, motivering samt eventuellt referens eller dokumentation.

Pristagare

2017 fick Nils-Åke Friman ta emot priset med denna motivering:

”Nils-Åke sitter på en guldgruva av praktiskt kunnande inom byggnadsvård och ett oändligt engagemang, som han villkorslöst delar med sig i syfte att bevara Eksjö kommuns kulturarv”.

 

Priset är inrättat för att uppmärksamma god arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom de olika arkitektoniska områdena.

Enskilda, företag, föreningar eller annan organisation kan ta emot priset. Priset kan sökas på egna eller andras vägnar. En annons med information om när det är aktuellt att söka priset sätts in i de lokala tidningarna.

Priset är 10 000 kronor och en gjuten plakett. Priset delas ut den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag.

Förslag på pristagare

Senast den 1 mars 2019 ska förslag på pristagare ha kommit in till
Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö,
märk kuvertet med "Arkitektur- och byggnadsvårdspriset 2019".
Det går också bra att skicka in förslaget via e-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Ange förslag till pristagare, motivering samt eventuellt referens eller dokumentation.

Pristagare

2017 fick Nils-Åke Friman ta emot priset med denna motivering:

”Nils-Åke sitter på en guldgruva av praktiskt kunnande inom byggnadsvård och ett oändligt engagemang, som han villkorslöst delar med sig i syfte att bevara Eksjö kommuns kulturarv”.

 

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Utdelning av priser och flaggor

Eksjö kommun delar årligen ut fyra olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Priserna som delas ut är: arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset och ungdomsledarpriset.

x

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.