Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Medborgarundersökning

Medborgarundersökningar görs av Statistiska Centralbyrån (SCB). I undersökningen får ett slumpmässigt urval av kommuninvånare tycka till om kommunen och dess verksamheter.

Invånarna betygsätter kommunens verksamhet, regionen/kommunen som en plats att bo och leva på, samt på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut. I 2020 års undersökning tillfrågades 1 200 personer mellan 18 och 84 år. 46 procent av de tillfrågade svarade på enkäten.

Frågeområdenas resultat redovias som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassificeras som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Eksjö kommuns resultat 2020 var:

 • Nöjd-Region-Index: 61
 • Nöjd-Medborgar-Index: 61
 • Nöjd-Inflytande-Index: 44

Nöjd-Region-Index (NRI). Hur ser invånarna på Eksjö kommun som en plats att bo och leva på?

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index för hur invånarna bedömer Eksjö kommun som en plats att bo och leva på blev 61. För samtliga 100 kommuner som var med i medborgarundersökningen 2020 blev resultatet 60.

Nöjd-Region-Index är indelat i olika frågeområden. Jämfört med genomsnittsresultatet är Eksjö kommuns betygsindex för frågeområdet:

 • rekommendation inte säkerställt högre eller lägre
 • arbetsmöjligheter högre
 • utbildningsmöjligheter lägre
 • bostäder högre
 • kommunikationer lägre
 • kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre
 • fritidsmöjligheter inter säkerställt högre eller lägre
 • trygghet högre

Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Hur ser invånarna i Eksjö kommun på kommunens verksamheter?

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index för hur invånarna bedömer kommunens verksamheter i Eksjö kommun blev 61. För samtliga 100 kommuner som var med i medborgarundersökningen 2020 blev resultatet 55.

Nöjd-Medborgar-Index är indelat i olika frågeområden. Jämfört med genomsnittsresultatet är Eksjö kommuns betygsindex för frågeområdet:

 • bemötande och tillgänglighet högre
 • förskolan högre
 • grundskolan högre
 • gymnasieskolan högre
 • äldreomsorgen högre
 • stöd för utsatta personer högre
 • räddningstjänsten högre
 • gång- och cykelvägar högre
 • gator och vägar högre
 • idrotts- och motionsanläggningar högre
 • kultur högre
 • miljöarbete högre
 • renhållning och sophämtning högre
 • vatten och avlopp högre

Nöjd-Inflytande-Index (NII). Hur ser invånarna på sitt inflytande i kommunen?

Under rubriken medborgarundersökning finns flera olika tabeller. För att få fram Eksjö kommuns resultat klicka på tabellerna:

 • Medborgarundersökningen del a: Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på efter kommun och kön. År 2010–2020
 • Medborgarundersökningen del b: Medborgarnas syn på kommunens verksamheter efter kommun och kön. År 2010–2020
 • Medborgarundersökningen del c: Medborgarnas syn på inflytande i kommunen efter kommun och kön. År 2010–2020

När du klickat dig vidare till respektive tabell kommer du få fler valmöjligheter i olika boxar. Ett exempel på sökvariant i tabellen medborgarundersökningen del a är exempelvis:

 • I boxen tabellinnehåll väljer du betygsindex/medelbetyg
 • I boxen region väljer du Eksjö
 • I boxen nöjd-region-index väljer du samtliga valbara alternativ
 • I boxen år väljer du 2020, 2018, 2013

Med detta urval kommer du se Eksjö kommuns resultat för åren 2013, 2018 och 2020 för respektive frågeområde inkluderat de olika frågorna som finns till frågeområdena.

Söktips i statistikdatabasen hos SCB

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index för hur invånarna bedömer möjligheterna till inflytande i Eksjö kommun blev 44. För samtliga 100 kommuner som var med i medborgarundersökningen 2020 blev resultatet 40.

Nöjd-Inflytande-Index är indelat i olika frågeområden. Jämfört med genomsnittsresultatet är Eksjö kommuns betygsindex för frågeområdet:

 • kontakt högre
 • information högre
 • påverkan högre
 • förtroende inte säkerställt högre eller lägre

Kontakt

För att få tillgång till resultatet av Eksjös medborgarundersökningar i
pdf-format,
kontakta:

Simon Lennermo
Telefon: 0381-365 32
E-post: simon.lennermo@eksjo.se

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Medborgarundersökning i Eksjö kommun

Medborgarundersökningen görs av Statistiska Centralbyrån (SCB). I undersökningen får ett slumpmässigt urval av kommuninvånare tycka till om kommunen och dess verksamheter.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.