Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Samhällsbyggnadsutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

 • fysisk planering
 • mark och exploatering
 • planering av infrastruktur och kollektivtrafik
 • energiplanering
 • natur- och vattenvårdsfrågor
 • miljöstrategiska frågor
 • kommunens uppgifter enligt kulturmiljölagstiftningen
 • kommunens ansvar enligt ordningslagen
 • bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas
  bostadsförsörjningsprogram

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Mikael Andreasson (S)
Förste vice ordförande: Lars Ugarph (M)
Andre vice ordförande: Magnus Berglund (KD)
Sekreterare: Maria Axelsson

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens och samhällsbyggnadsutskottets protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Ärendelista

Mötestider

2023
Samhällsbyggnadsnämnden
Onsdag 11 januari
Torsdag 9 februari
Onsdag 8 mars
Tisdag 4 april
Onsdag 3 maj
Onsdag 31 maj
Onsdag 6 september
Onsdag 11 oktober
Onsdag 8 november
Onsdag 6 december

Samhällsbyggnadsutskottet
Torsdag 26 januari
Onsdag 22 februari
Onsdag 22 mars
Onsdag 19 april
Onsdag 17 maj
Tisdag 22 augusti
Onsdag 27 september
Onsdag 25 oktober
Onsdag 22 november

2024
Samhällsbyggnadsnämnden
Onsdag
31 januari
6 mars
10 april
8 maj
5 juni

Samhällsbyggnadsutskottet
Onsdag
17 januari
21 februari
20 mars
24 april
22 maj

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: fysisk planering, naturvård, miljölagstiftning, mark och exploatering samt trafiknämndsärenden.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.