Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har sju ordinarie ledamöter. Samhällsbyggnadsutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

 • fysisk planering
 • mark och exploatering
 • planering av infrastruktur och kollektivtrafik
 • energiplanering
 • natur- och vattenvårdsfrågor
 • miljöstrategiska frågor
 • kommunens uppgifter enligt kulturmiljölagstiftningen
 • kommunens ansvar enligt ordningslagen
 • bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas
  bostadsförsörjningsprogram

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Mikael Andreasson (S)
Förste vice ordförande: Lars Ugarph (M)
Andre vice ordförande: Magnus Berglund (KD)
Sekreterare: Maria Axelsson

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens och samhällsbyggnadsutskottets protokoll

Protokoll publiceras efter att de har justerats.

2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnads­utskottet. Det är kallelser till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2024
Samhällsbyggnadsnämnden
Onsdag
31 januari
6 mars
10 april
8 maj
5 juni
4 september
16 oktober
13 november
11 december

Samhällsbyggnadsutskottet
Onsdag
19 januari
21 februari
20 mars
24 april
22 maj
21 augusti
25 september
30 oktober
27 november

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: fysisk planering, naturvård, miljölagstiftning, mark och exploatering samt trafiknämndsärenden.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.