Näringslivsenheten

Eksjö kommuns näringslivsenhet arbetar för att bredda och stimulera näringslivet och företagsklimatet i hela Eksjö kommun. Vårt mål är en säkrad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i Eksjö kommun.

Näringslivsenheten finns för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att starta och driva företag i Eksjö kommun. Enheten arbetar för alla kommunens företag. Målsättningen är ett företagsklimat i toppklass.

Genom företagslotsning arbetar vi för att stimulera och underlätta nyetableringar och det befintliga näringslivets utveckling och expansion. Enheten är vägen in till kommunens olika kontakter och funktioner som näringslivet är i behov av att samarbeta med — en lots in till kommunens olika tjänstemän. Läs mer om lotsfunktionen

Eksjö.nu, som är Eksjös näringslivsbolag, arbetar för ett gott företagsklimat och ger bolagets medlemmar mervärdestjänster. Näringslivsenheten och Eksjö.nu jobbar tätt tillsammans och i nära dialog med varandra, företagen och kommunens tjänstemän och politiker, men har olika ansvarsområden och funktion.

Under rubrikerna nedan kan du läsa mer om vilka områden respektive part ansvarar för och vem du ska kontakta angående ditt ärende.

Eksjö kommuns näringslivsenhet

En planritning som visas

Eksjö kommun arbetar med och för alla företagare i kommunen

Näringslivsenheten arbetar bland annat med:

Om du vill starta ett nytt företag eller vill etablera dig i Eksjö kommun kan du vända dig till näringslivsenheten som följer med och stöttar dig på vägen. Vi hjälper dig bland annat genom företagslotsning och vägleder dig genom det kommunala systemet. Vi förmedlar de kontakter som kan behövas inför din start eller etablering med våra andra kommunala sektorer.

Kontakt

E-post: naringsliv@eksjo.se
Näringslivschef: camilla.egerlid@eksjo.se, 0381-368 27
Näringslivsutvecklare: sara.ejeby@eksjo.se,  0381-368 25
Affärsutvecklare: marthina.knutsson@eksjo.se  0381-362 71

Eksjö.nu – näringslivsbolaget

En näringslivslunch på Eksjö stadshotell

Näringslivsbolaget arbetar med och för sina företags­medlemmar

Som medlem i Eksjö.nu får du mervärdestjänster med fokus på att förenkla, utveckla och skapa växtkraft för dig som företagare. nätverk, utbildningar och gemensam trendspaning. Bland annat genom bransch- och kompetensspecifika nätverk, utbildningar och gemensam innovations- och trendspaning.

Näringslivsbolaget ger dig som medlemsföretag tillgång till:

  • fem nätverk
  • kompetensutveckling och utbildning
  • frukostmöten och näringslivsluncher
  • projekt med fokus på affärsnytta och framtid
  • trendspaning
  • övriga branschnätverk

Läs mer om eksjö.nu på deras webbplats:

eksjö.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Näringslivsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Näringslivsenheten i Eksjö kommun

Kommunens näringslivsenhet, näringslivsbolaget eksjö.nu tillsammans med företagen arbetar för att bredda och stimulera näringslivet i hela Eksjö kommun. Kontakt med näringslivschef, näringslivs utvecklare eller affärsutvecklare.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.