Välkommen till Eksjö kommun

Bild på förskolan Slottet i Eksjö
LYSSNA

Förskolan Slottet

Förskolan Slottet är en förskola med fyra avdelningar: Spiran och Skattkammaren för barn i ålder 1–3 år och Kronan och Tornet för barn i ålder 3–5 år.

Förskolan ligger i nära anslutning till Grevhagsskolan som är en skola från förskoleklass till årskurs 6. Slottets utemiljö erbjuder stora ytor som stimulerar till lek och rörelse. I närheten av förskolan rinner Eksjöån och det finns ett skogsparti som barnen och pedagogerna ofta besöker.

Vårt mål är att erbjuda barnen en rolig, utforskande, inspirerande och trygg lärmiljö där barn och pedagoger känner samhörighet och delaktighet. Förskolan arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i bemötande, undervisning samt i lärmiljöer. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, prata om och sätta ord på känslor och att stödja dem i att lösa konflikter. Vår målsättning är att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga och att se och förstå allas lika värde.

Arbetssätt

Förskolans mål är att utmana barnen utifrån fem förmågor som i sin tur utgår från läroplanen. Dessa förmågor ska genomsyra hela verksamheten och är en början till ett livslångt lärande.

  • ansvar
  • kommunikation
  • kreativitet
  • reflektion
  • samarbete

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan vi skapa förutsättningar för barnen i deras lärande och driva arbetet framåt. Barnens behov och intressen ligger till grund för verksamhetens planering.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på en annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen.

Alla förskolor i kommunen har samma stängningsdagar.

Stängningsdagar

Onsdag 20 mars, 2024
Tisdag 21 maj, 2024
Måndag 12 augusti, 2024
Tisdag 17 september, 2024
Onsdag 20 november, 2024

Torsdag 13 mars, 2025
Tisdag 20 maj, 2025

Barn- och utbildningssektorn ska informera om stängning senast två månader i förväg.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Slottet

Besök:

Lustigkullegatan 5

Post:

575 39 Eksjö

Telefon:

0381-362 31


Avdelningar
Tornet, telefon 0381-362 34
Kronan, telefon 0381-362 31
Skattkammaren, telefon 0381-362 32
Spiran, telefon 0381-362 33

Rektor
Susanne Lindström
Telefon: 0381-423 72
E-post: susanne.lindstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo.

Sidan senast uppdaterad:

Förskolan Slottet, Eksjö

Förskolan Slottet ligger i området Grevhagen i Eksjö tätort med närhet till både skog, stad och grundskolan Grevhagsskolan.

Lustigkullegatan 5, Eksjö

575 80 Eksjö

Förskolan Slottet

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.