Bild på Grevhagsskolan i Eksjö
LYSSNA

Grevhagsskolan

Grevhagsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex och integrerad grundsärskola från årskurs 1–6. På skolan finns det cirka 350 elever.

Grevhagsskolan ligger på söder i Eksjö tätort i nära anslutning till både grön- och skogsområden och stadskärna. Fritidshemmet är fördelat på fyra avdelningar; Körsbärsdalen, Sörgården, Norrgården och Mellangården.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt och frånvaro

Grevhagsskolan

Besök:

Lustigkullegatan 1, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-423 76, 364 23 Expedition


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen TietoEdu. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du expeditionen.

Grevhagsskolans fritidshem

Borgen, telefon 0381-366 93
Sörgården, telefon 0381-365 87
Norrgården, telefon 0381-365 92
Mellangården, telefon 0381-365 88

Rektor årskurs F-6 och fritidshem

Linda Pettersson
Telefon: 0381-364 21
E-post: linda.pettersson@eksjo.se

Rektor grundsärskolan

Mats Hagbranth
Telefon: 0381-365 89
E-post: mats.hagbranth@eksjo.se

Kontaktuppgifter till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog finns under Elevhälsa och trygghet

Kontaktuppgifter till skolans kök finns under Skolmat

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Grevhagsskolan, Eksjö

Grevhagsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex och integrerad grundsärskola från årskurs 1-8. På skolan finns det cirka 350 elever.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Lustigkullegatan 1

Eksjö

Grevhagsskolan

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.