Bild på barn som badar
LYSSNA

Badplatser

Runtom i Eksjö kommun finns det många fina badplatser. Flera av badplatserna sköts av olika föreningar genom skötselavtal med Eksjö kommun. 

Kommunala badplatser i Eksjö kommun

Bellö: Lilla Bellen

Edshult: Gummarpsbadet, Mycklaflon

Edshult: Sanden, Solgen

Eksjö: Långanässjöbadet

Eksjö: Prästängsbadet, Hunsnäsen

Eksjö: Rolandsdamm, Södra Rokalven

Hjältevad: Hjälten

Hult: Moväntabadet, Försjön

Ingarp: Ingarpasjön

Ingatorp: Ingatorpsbadet, Ingatorpssjön.

Mariannelund: Spilhammarbadet, Åsjön

Mellby: Mellbybadet, Solgen

Säkerhet på de kommunala badplatserna

Eksjö kommuns fritidsavdelning ansvarar för säkerhetsarbetet vid de tolv kommunala badplatserna. I säkerhetsarbetet säkerställer kommunen att:

 • Badplatser och lekmaterial årligen besiktigas.
 • Bryggor och hopptorn är i bra och säkert skick.
 • Omklädningsbyggnader och toaletter håller en god standard.
 • Livbåt och livboj med kastlina finns placerade på lämpliga ställen och är i gott skick.
 • Skyltar som behövs på badplatserna sitter placerade på rätt ställen och är i gott skick.
 • Varje badplats är försedd med en anslagstavla. På anslagstavlan finns information om bad- och båtvett, issäkerhet med mera.
 • Varje badplats har en skylt med badplatsens namn och dess koordinater, en så kallad räddningsskylt. Detta är viktig information att förmedla till SOS för att snabbt få hjälp om fara uppstår.
 • Säkerhetsdyk genomförs årligen innan badsäsongen startar. Då genomsöks botten kring bryggor och hopptorn, och eventuellt skräp plockas upp.

Utöver säkerhetsarbetet finns det skötselavtal upprättade med föreningar eller campingar som sköter den dagliga tillsynen, till exempel städning av strandlinjer, omklädningsrum och gräsklippning.

Hundar på de kommunala badplatserna

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (paragraf 17) gäller detta om hundar och kommunala badplatser:

Hundar får inte bada vid de kommunala badplatserna. De ska på badplatserna hållas kopplade och under ständig uppsikt av hundägaren eller den som tillfälligt vårdar hunden. Föroreningar efter hundar ska plockas upp.

Vattenkvalitén i våra badsjöar

Eksjö kommuns fritidsavdelning undersöker var fjärde vecka under badsäsongen hur det står till med vattenkvalitén i sjöarna vid de kommunala badplatserna. På Hav- och vattenmyndighetens webbplats "Badplatsen" kan du hitta information om badvattenkvalitén på badplatser i Eksjö kommun och i hela Sverige.

Hav- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsanpassade badplatser

För att öka tillgängligheten till friluftsbad är tre av de kommunala badplatserna i Eksjö kommun tillgänglighetsanpassade.

På dessa badplatser finns det ramper:

 • Prästängsbadet, Hunsnäsen, Eksjö
 • Moväntabadet, Försjön, Hult
 • Spilhammarbadet, Åsjön, Mariannelund

Kontakt

Fritidsavdelningen

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

fritid@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Badplatser i Eksjö kommun

Runt om i Eksjö kommun finns det många fina badplatser. Flera av badplatserna sköts av olika föreningar genom skötselavtal med Eksjö kommun.

lat: 57.567030 lng: 15.329900$Lilla Bellen, Bellö#lat: 57.680124 lng: 15.237002$Hemsjön, Bruzaholm#lat: 57.589444 lng: 15.245612$Gummarpsbadet, Edshult#lat: 57.537827 lng: 15.236097$Sanden, Edshult#lat: 57.636970 lng: 14.949224$Långanässjöbadet, Eksjö#lat: 57.668707 lng: 14.992223$Prästängsbadet, Eksjö#lat: 57.676910 lng: 14.957676$Rolandsdamm, Eksjö#lat: 57.634022 lng: 15.330400$Hjälten, Hjältevad#lat: 57.656498 lng: 15.122306$Moväntabadet, Hult#lat: 57.575401 lng: 14.996037$Ingarpasjön, Ingarp#lat: 57.638194 lng: 15.404572$Ingatorpsbadet, Ingatorp#lat: 57.619273 lng: 15.605668$Spilhammarbadet, Mariannelund#lat: 57.555660 lng: 15.113500$Mellbybadet, Mellby

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.