Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Kompetensförsörjning

Idag är det en nationell utmaning att hitta arbetskraft med rätt kompetens. I Eksjö kommun arbetar vi strategiskt, och eftersöker ständigt nya sätt, för att bidra till kompetensförsörjningen.

Arbetet med kompetensförsörjning är brett och Eksjö kommun försöker ständigt hitta nya sätt för att bidra till försörjningen av arbetskraft till det lokala näringslivet. Det kan handla om att introducera de lokala branscherna tidigt för den yngre målgruppen, att skapa och söka relevanta projekt som kan stödja processen eller att ansöka om relevanta vuxenutbildningar.

Arbetet genomförs både i egen regi och i samarbete med andra kommuner, myndigheter, organisationer och företag för att stärka regionens näringsliv och attraktionskraft.

Har du behov av, tankar eller idéer kring kompetensförsörjning kan du gärna kontakta vår näringslivsutvecklare Sara Ejeby, sara.ejeby@eksjo.se för vidare samtal.

Utbildning

Dialog genomförs regelbundet med det lokala näringslivet för att undersöka vilka kompetenser och färdigheter som efterfrågas hos framtida arbetstagare.

I Eksjö tillhandahåller Campus i12 yrkeshögsekoleutbildningar och Vux i12 olika yrkesutbildningar. Utbildningsanordnare har regelbunden kontakt med de branscher inom de områden utbildningarna omfattar. Läs mer under Kompetensutveckling.

På pendlingsavstånd finns Jönköpings universitet och via Nässjö centralstation kan man ta sig till både Linköpings universitet och Linnéuniversitetet i Växjö.

Bild på elever som arbetar med dator och bygger minihus.

Jobb- och framtidsmässan

Eksjö, Vetlanda, Sävsjö och Nässjö kommuner och dess näringslivsbolag genomför årligen Jobb och framtid - mässan mitt i Småland Länk till annan webbplats.. Här möter besökarna det deltagande näringslivet, utbildningsanordnare och kommunerna. Det är även ett viktigt tillfälle att marknadsföra höglandet och Eksjö kommun som en god plats för att leva, verka och bo i. Du som arbetsgivare har möjlighet att visa på ditt företags attraktivitet nu och i framtiden.

En jobb- och framtidsmässa är en spännande möjlighet för gymnasieelever och arbetssökande att träffa företagare och utbildningsanordnare för att lära sig mer om olika karriärmöjligheter. Under mässan får besökarna chansen att mingla med representanter från olika företag och utbildningsanordnare och ta reda på mer om vad de har att erbjuda. Det kan vara en viktig del av deras yrkesmässiga utveckling och hjälpa dem att fatta informerade beslut om sin framtid. Det ger dem möjlighet att utforska olika karriärmöjligheter och hitta det som passar dem bäst, samtidigt som de bygger viktiga kontakter och nätverk.

Jobb- och utbildningsmässan i Olsbergs Arena, 2019.

Praktikplatser i utbildning

I många yrkesutbildningar på gymnasienivå till högskoleutbildningar ingår arbetsplatsförlagd studietid och betraktas som en viktig del i utbildningen. Praktikerna kallas bland annat:

  • LIA (lärande i arbete)
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande)
  • VFU (verksamhetsförlagd undervisning).

Under praktikperioden får den studerande omvandla sina teoretiska kunskaper till praktisk erfarenhet. Här finns möjligheter för näringslivet att hitta värdefulla kompetenser och potentiella framtida arbetstagare. Du kan läsa mer om vilka utbildningar som genomförs i Eksjö under Kompetensutveckling.

Kontakt

Näringslivsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Sidan senast uppdaterad:

Kompetensförsörjning

Idag är det en nationell utmaning att hitta arbetskraft med rätt kompetens. I Eksjö kommun arbetar vi, och eftersöker ständigt nya sätt, för att bidra till kompetensförsörjningen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.