Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Gator och vägar

Det är gatuavdelningen vid Eksjö Energi som ansvarar för drift och underhåll av Eksjö kommuns gator och vägar. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna.

Det finns cirka tolv mil gator och vägar samt cirka fem mil gång- och cykelvägar i kommunen.

På Eksjö Energi AB:s webbplats finns bland annat information om:

  • gaturenhållning
  • vinterväghållning
  • sandsopning
  • grävtillstånd

Gator och vägar, Eksjö Energi AB Länk till annan webbplats.

Felanmälan till Eksjö Energi eller Trafikverket

Det är Trafikverket som sköter allmänna statliga vägar. Eksjö Energi har hand om kommunala vägar och gator i kommunen.

Eksjö Energi AB

Hjälp oss att hålla gator och vägar i bra och säkert skick! Ring gärna och rapportera fel och brister. Det kan vara hål i gatan som behöver åtgärdas, trafikskyltar som är dåliga eller skadade, krossat glas, nedfallna träd eller väldigt halt någonstans, tveka inte att ringa oss! Med din hjälp kan en olycka undvikas.

Telefonnumret och formuläret ovan för felanmälan är detsamma för både gata, el-, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsledningar, parker, belysning samt bredband.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av allmänna statliga vägar, det vill säga Europa-, riks- och länsvägarna. Vill du felanmäla eller lämna synpunkter på en statlig väg så gör du det på Trafikverkets webbplats:

Karta med statliga vägar – Trafikverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Fastighetsägaren ansvarar för skötseln av gångbanan

Som fastighetsägare ansvarar du för att sköta gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Detta gäller inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman. Finns det inte någon gångbana är det ytan cirka 1,5 meter utanför din fastighet som ska skötas.

Fastighetsägaren ska på gångbaneutrymmet:

  • ta bort ogräs och annan växtlighet
  • sopa och ta upp sand och löv samt ta bort skräp
  • ta bort snö och sanda så att det går att ta sig fram utan problem vintertid.

Kommunfullmäktige antog 2016 föreskrifter för gångbanerenhållningen. I föreskrifterna kan du läsa mer om fastighetsägarens ansvar.

Gång- och cykelvägar

Det finns cirka fem mil gång- och cykelvägar i kommunen. Eksjö kommun arbetar målmedvetet med att utveckla gång- och cykelvägsplaner för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelplan

Kommunen har tagit fram en strategi och handlingsplan med åtgärder för förbättringar av gång- och cykelvägarna i kommunen. Gång- och cykelplan för Eksjö kommun

Cykelkartor 

Cykelleder

I Eksjö kommun och dess närhet finns flera cykelleder som ger möjlighet till fina cykelturer.

Beskrivning av samtliga cykelleder med tips på sevärdheter samt kartor finns på webbplatsen för platsen Eksjö.

Upplev Eksjö på cykel - Platsen Eksjös webbplats Länk till annan webbplats.

Om att cykla till skolan

Att cykla är bra för både hälsan och miljön. Nedan finns några tips och rekommendationer för hur du på bästa och säkraste sätt cyklar till och från skolan. 

Använd cykelhjälm!

Mer än 30 procent av alla cyklister som skadas får huvudskador. Enligt lag ska alla barn och ungdomar under 15 år använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

När är barn trafikmogna?

När kan man på egen hand börja cykla till skolan och när är det lagom att börja? Att vistas i trafiken på egen hand är en mognadsprocess som tar många år. Cykla därför alltid tillsammans med barnet tills barnet är mogen att cykla på egen hand.

Kontrollera alltid utrustningen innan avfärd!

Kontrollera att lampa fram och bak fungerar, att reflexer finns och att cykelhjälmen sitter bra.

Var ska du cykla?

Cykla i första hand på cykelbanor och i cykelfält. Håll till höger vid möte med gående på gemensam gång- och cykelbana och om det inte finns särskild cykelbana ska du cykla på höger sida av vägen, i vägrenen om det finns en sådan. Hoppa av cykeln när du går över vägen!

Karta – rekommenderade vägar till skolan

På Eksjö kommuns webbkarta kan du se rekommenderade vägar till och från Länk till annan webbplats.
grundskolor upp till årskurs 6 Länk till annan webbplats. i Eksjö.

Tänk på att rekommenderade vägar inte enbart är cykelvägar, utan även bilvägar. Rekommenderade bilvägar är ofta breda och lågtrafikerade.
Ta det försiktigt! 

Kommunalt bidrag till enskilda vägar

Vägföreningarna inom Eksjö kommun får ett kommunalt bidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar med 20 procent. Tillsammans med statsbidraget från Trafikverket kan bidraget dock aldrig bli mer än 100 procent. Det är Trafikverket som beräknar kostnaden.

I dokumentet, som är antaget av kommunfullmäktige, kan du läsa om bidragen för statsbidragsberättigade enskilda vägar:

  • bidrag till byggande, renovering och beläggning
  • bidrag till att köpa redskap
  • bidrag till enskilda utfartsvägar.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se


Felanmälan som gäller gata, el-, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsledningar samt bredband görs till Eksjö Energi på telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad:

Gator och vägar i Eksjö kommun

Gatuavdelningen vid Eksjö Energi ansvarar för drift och underhåll av Eksjö kommuns gator och vägar. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna.

Felanmälan till Eksjö Energi både gata, el-, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsledningar samt bredband görs på telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.