Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Organisationer för hjälp och stöd

Det finns flera olika kommunala verksamheter, organisationer och hjälplinjer som kan hjälpa dig om du behöver råd och stöd eller om du känner att du inte mår bra.

Socialtjänst och socialjour i Eksjö kommun

Till kommunens socialtjänst kan barn, ungdomar, familjer, vuxna och personer med funktionsnedsättning vända sig för att få hjälp och stöd. Du kan också vända dig hit om det till exempel finns misstankar om att ett barn far illa eller om det finns problem med alkohol och droger.

Telefon: 0381-360 00 (Eksjö kommuns kontaktcenter)
E-post: socialasektorn@eksjo.se

Socialjour

Om du är i akut behov av hjälp utanför socialtjänstens ordinarie öppettider, ring 112.

Nationella nöd-, informations- och rådgivningsnummer

112 – Nödnummer

I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd – ring 112. Det är samma nummer i hela Sverige, oberoende av om du ringer från fast telefon, mobiltelefon eller telefonautomat. Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

113 13 – Nationellt informationsnummer

113 13 är ett nationellt informationsnummer. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

114 14 – Polisen

Ring alltid 112 för att larma polisen i en akut situation. Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser, till exempel när en polisanmälan som inte är akut behöver göras. Numret är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar.

1177 – Vårdguiden

Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112. Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Du kan också läsa om sjukdomar, läkemedel och behandlingar på vårdguidens webbplats 1177.se Länk till annan webbplats.

116 000 – Journummer för försvunna barn

På journumret 116 000 kan du dygnet runt anmäla:

  • om ditt barn försvinner
  • att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
  • om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
  • söka information om ditt försvunna barn

SOS Alarm besvarar journumret. I ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går det lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

SOS Alarm

SOS Alarms webbplats Länk till annan webbplats. finns information om samtliga viktiga nationella telefonnummer och även kontaktuppgifter till andra hjälp- och stödorganisationer.

Hälso- och sjukvård

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län Länk till annan webbplats. ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård de behöver. På Regions Jönköpings läns webbplats finns information om hur du ska göra när du eller en anhörig behöver vård Länk till annan webbplats..

Psykiatrisk akutmottagning

I Jönköpings län finns psykiatriska akutmottagningar Länk till annan webbplats. på Höglandssjukhuset i Eksjö och på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. De psykiatriska akutmottagningarna tar emot vuxna som är 18 år och äldre.

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning

Vid allvarligare psykiska besvär kan du vända dig direkt till den psykiatriska vården. Är du eller ditt barn under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) Länk till annan webbplats.. I länet finns en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik på Länssjukhuset Ryhov, samt två barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar på Nässjö vårdcentrum och Värnamo sjukhus.

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan Länk till annan webbplats. är en mottagning för barn och ungdomar i åldern 6-17 år och deras föräldrar. Till barn- och ungdomshälsan kan man vända sig för behandling råd och stöd. Det kan till exempel handla om oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem. Det kan också vara huvudvärk eller magont där vården inte hittar några kroppsliga orsaker.

Barn, ungdomar och föräldrar kan vända sig direkt eller be annan vårdgivare att skriva remiss. Vid behov samarbetar barn- och ungdomshälsan även med skolan och andra som är viktiga för barnet/ungdomen. På Barn- och ungdomshälsan arbetar psykologer, specialistsjuksköterska, specialpedagog, socionomer, socialpedagog och vårdadministratör.

Boende i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kan vända sig till barn- och ungdomshälsan, Nässjö vårdcentrum.

Elevhälsan vid Eksjö kommun

Kommunens elevhälsa är en verksamhet som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens.

För barn och unga

Elevhälsan

Till elevhälsan kan du som går i skolan höra av dig om du har frågor, funderingar eller känner oro. Läs mer om hur du kontaktar elevhälsan.

BRIS

På bris.se kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. På webbplatsen finns också frågor och svar om coronaviruset. Telefon: 116 111

UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

UMO Länk till annan webbplats. är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa, relationer och få stöd när du känner dig nere.

Koll på soc

Koll på soc Länk till annan webbplats. är en webbplats där du som barn eller ungdom kan få veta mer om:

  • hur det ska vara hemma och vad du kan göra om du inte har det så
  • vilken hjälp du kan få om du själv gör saker som inte är bra
  • vad som gäller om du är placerad i ett familjehem, på HVB eller SiS
  • hur det funkar när du kommer till Sverige på flykt från ett annat land

Rädda barnens app "Safe place"

I Rädda Barnens app Safe Place Länk till annan webbplats. finns enkla övningar som kan hjälpa för att komma till ro och må bättre. I appen finns också kunskap om stress och svåra känslor. Safe Place är gratis, anonym och framtagen av Rädda Barnens psykologer.

Ungdomsmottagningen i Eksjö

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats. är till för ungdomar som är från 13 år och till och med 21 år och som har frågor om saker som påverkar dig som är ung. Ungdomsmottagningen hjälper bland annat till med preventivmedel och provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar.

Barn- och ungdomslinjen på IVO

Barn och ungdomar som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de som du träffar där, inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO. Hos IVO kan du fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Stöd via telefon, chatt och mejl

På umo.se finns en lista fler ställen som du kan ringa, mejla eller chatta med. Länk till annan webbplats. Du kan kontakta dem om du har frågor, vill få stöd eller bara behöver få prata med någon. Till exempel om du mår dåligt eller har frågor om hbtq, våld och kränkningar, problem i familjen, alkohol, tobak, droger eller sex.

Organisationer, telefonjourer och chattar

Om du behöver råd och stöd eller känner att du inte mår bra kan behöva prata med någon. Ibland kan det hjälpa att berätta för någon du känner, andra gånger kanske du hellre vill prata med någon du inte känner. Då kan det vara en bra idé att kontakta någon i en telefonjour eller chatt. Där finns det någon som lyssnar och som kanske kan hjälpa dig att se på din situation på ett nytt sätt. En person i en chatt eller telefonjour kan också ge dig råd och stöd hur du kan komma vidare för att få hjälp.

1177 vårdguiden finns tips på organisationer, patientföreningar, telefonjourer och chattar Länk till annan webbplats. du kan kontakta, till exempel BRIS, Jourhavande medmänniska, Kvinnofridslinjen och Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se


Socialjour

Om du är i akut behov av hjälp utanför socialtjänstens ordinarie öppettider, ring 112

Fler kontaktuppgifter finns under respektive avsnitt på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Organisationer för hjälp och stöd

Det finns flera olika organisationer och kommunala verksamheter som kan hjälpa dig om du behöver råd och stöd eller känner att du inte mår bra.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.