Välkommen till Eksjö kommun

Tidslinje för översiktsplan
LYSSNA

Översiktsplan för Eksjö kommun

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ge vägledning vid planering av bostäder, industriområden, områden för handel, gator och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare.

Kommunfullmäktige fattade beslut den 15 december 2022 om att anta en ny översiktsplan för Eksjö kommun med framtidsutblick mot 2040.

Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Den beskriver hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas och hur de allmänna intressena ska tas tillvara. Den ska även ge vägledning för kommande planering av bostäder, industriområden, områden för handel, gator och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare. Planens förväntade miljöpåverkan beskrivs i Hållbarhetsbedömningen.

Översiktsplanen ligger till grund för arbetet med detaljplaner, den ger vägledning för myndighetsbeslut och talar om vilka avsikter kommunen har med ett visst område eller i en viss fråga. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Däremot är den vägledande när kommunen fattar beslut i tillståndsärenden.

Översiktsplan Eksjö kommun 2040

Nedan hittar du översiktsplanen. Översiktsplanen är ett stort dokument som omfattar hela kommunen och kan därmed vara svårt att hitta i och ta lång tid att ladda ner. För att underlätta för dig som läsare finns översiktsplanen uppdelad i fyra delar. Del 1 och 2 består av underlag, information och förutsättningar. Del 3 och 4 består av strategier och själva planförslaget.

Översiktsplanen finns även tillgänglig som ett enda dokument för dig som vill läsa och hämta hem hela planen på en gång.

Planens förväntade miljöpåverkan beskrivs i Hållbarhetsbedömningen.

Översiktsplan Eksjö kommun 2040 – uppdelad


Del 1 och 2 består av underlag, information och förutsättningar:

Del 3 och 4 består av strategier och själva planförslaget:

Översiktsplan Eksjö kommun 2040 – hela dokumentet

(Kan ta lång tid att ladda ner)

Hållbarhetsbedömning

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Översiktsplan för Eksjö kommun

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ge vägledning vid planering av bostäder, industriområden, områden för handel, gator och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.