Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

F-samverkan

Myndigheter och organisationer måste arbeta tillsammans för att klara sina viktiga uppdrag vid olika typer av samhällsstörningar. Ett väl utbyggt samarbete, F-samverkan, finns sedan många år i Jönköpings län, tillsammans med Ydre kommun.

Förmågan att verka utanför den egna organisationens ramar är helt avgörande för att kunna hantera akuta och allvarliga händelser, olyckor och kriser på bästa sätt. F-samverkan i Jönköpings län är ett nätverk för sådan samverkan i såväl vardag som kris. Ambitionen är att en samhällsstörning ska kunna hanteras så likt det vardagliga arbetet som möjligt.

I F-samverkan finns representanter för dessa myndigheter och organisationer:

  • Kommunerna i länet samt Ydre kommun
  • Region Jönköpings län
  • Länsstyrelsen i Jönköpings län
  • Polismyndigheten
  • SOS Alarm
  • Försvarsmakten

Sidan senast uppdaterad:

F-samverkan

Myndigheter och organisationer måste arbeta tillsammans för att klara sina viktiga uppdrag vid olika typer av samhällsstörningar. Ett väl utbyggt samarbete, F-samverkan, finns sedan många år i Jönköpings län, tillsammans med Ydre kommun.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.