Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Socialnämnden

Socialnämnden har sju ledamöter som sammanträder nio gånger per år. Socialutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • äldrevård
  • stöd och service till psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta
  • socialt stöd som avser barn och unga, ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning
  • hälso- och sjukvård
  • integration
  • bostadsanpassning

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Marie-Louise Gunnarsson (M)
Förste vice ordförande: Rozita Hedqvist (S)
Andre vice ordförande: Gun-Ann Öholm Jansson (C)
Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Ärendelista

Mötestider

Socialutskott 2024

17 januari
21 februari
20 mars
24 april
22 maj
21 augusti
25 september
30 oktober
27 november

Socialnämnden 2024

31 januari
6 mars
10 april
8 maj
5 juni
4 september
16 oktober
13 november
11 december

Sidan senast uppdaterad:

Socialnämnden i Eksjö kommun

Socialnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: äldrevård, omsorg för funktionshindrade, socialt stöd som avser ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.