Eksjö kommuns logotyp

Socialnämnden

Socialnämnden har sju ledamöter som sammanträder nio gånger per år. Socialutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • äldrevård
  • stöd och service till psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta
  • socialt stöd som avser barn och unga, ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning
  • hälso- och sjukvård
  • integration
  • bostadsanpassning

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Marie-Louise Gunnarsson (M)
Förste vice ordförande: Rozita Hedqvist (S)
Andre vice ordförande: Gun-Ann Öholm Jansson (C)
Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till socialnämnden och socialutskottet. Det är kallelsen till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Socialutskottet föredragningslista 2024-04-10 Pdf, 105 kB.

Mötestider

Socialutskott 2024

17 januari
21 februari
20 mars
24 april
22 maj
21 augusti
25 september
30 oktober
27 november

Socialnämnden 2024

31 januari
6 mars
10 april
8 maj
5 juni
4 september
16 oktober
13 november
11 december