Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Flaggning

Det finns många olika anledningar till att flagga. Eksjö kommun flaggar vid allmänna flaggdagar, utländska besök och andra högtidliga tillfällen. Här kan du ta del av kommunens riktlinjer för flaggning.

Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning har i sig ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och för att visa det kommunala engagemanget. Eksjö kommun, i egenskap av offentlig organisation, flaggar för att uppmärksamma exempelvis utländska besök, allmänna flaggdagar, eller andra högtidliga tillfällen.

Kommunala officiella flaggstänger

Eksjö kommuns officiella flaggstänger finns vid:

 • Stadshuset, Eksjö, två parad­flaggstänger
 • Eksjö Stadshotell, Eksjö, tre flaggstänger
 • Centrumtorget, Mariannelund, två flaggstänger
 • Centrumkyrkan Engdahlstorget, Mariannelund, två flaggstänger

Dessutom finns flaggstänger vid flera kommunala verksamheter, vilka inte räknas som officiella.

Allmänna flaggdagar

Flaggning med svenska flaggan ska ske vid allmänna flaggdagar enligt förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar. Flaggning vid allmänna flaggdagar ska ske på, eller i anslutning till, kommunens anläggningar, det vill säga Stadshuset, Eksjö Stadshotell, torgen i Mariannelund och vid kommunens verksamhetslokaler där flaggstänger finns.

Allmänna flaggdagar

 • 1 januari, Nyårsdagen
 • 28 januari, Konungens namnsdag
 • 12 mars, Kronprinsessans namnsdag
 • mars–april (varierar), påskdagen
 • 30 april, Konungens födelsedag
 • 1 maj, första maj
 • maj–juni (varierar), pingstdagen
 • 29 maj, Veterandagen
 • 6 juni, Sveriges nationaldag
 • 20–26 juni (datum varierar), midsommardagen
 • 14 juli, Kronprinsessans födelsedag
 • 8 augusti, Drottningens namnsdag
 • september (vart fjärde år), val till riksdag, region och kommun
 • 24 oktober, FN-dagen
 • 6 november, Gustav Adolfsdagen
 • 10 december, Nobeldagen
 • 23 december, Drottningens födelsedag
 • 25 december, juldagen

Övrig flaggning

Lokalt beslutade flaggdagar

Utöver de allmänna flaggdagarna, flaggar Eksjö kommun vid vissa andra dagar som är lokalt beslutade.

 • 8 mars, Internationella kvinnodagen – för jämställdhet
 • 9 maj, Europadagen – uppmärksammar samarbetet mellan de europeiska länderna
 • maj vart femte år, val till Europaparlamentet – uppmärksammar och
  påminner om valdagen.

Flaggning med regnbågsflaggan

Flaggning med regnbågsflaggan ska ske på kommunens officiella flaggstänger i samband med Kärleksveckan som anordnas i Eksjö sista veckan i augusti.

Om Kärleksveckan inte arrangeras ett år, sker flaggning i samband med ett annat regionalt eller nationellt evenemang som visar stöd för och solidaritet med HBTQ-rörelsen.

Flaggning vid utländskt besök

Flaggning bör ske när kommunen har besök från andra länder. Om Eksjö kommun har besökarens nationsflagga, ska den användas. Om nationsflagga saknas, flaggas det med svenska flaggor.

Flaggning vid dödsfall

När anställd personal eller förtroendevald som tillhör kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller som är ordförande i nämnd/styrelse/bolag har avlidit, flaggas det vid Eksjö stadshus.

När en anställd i kommunen har avlidit ska flaggning, om möjligt, också ske vid den avlidnes arbetsställe.

Flaggning ska ske på dödsdagen eller dagen för beskedet samt på dag för begravning, om uppgift om sistnämnda tidpunkt föreligger och dagarna infaller på en vardag.

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart därefter halas ned till angiven höjd. Detsamma gäller då den ska halas ned.

Flaggning vid Eksjö stadshus

Övrig flaggning vid stadshuset sker när kommundirektören så beslutar.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Flaggning i Eksjö kommun

Eksjö kommun flaggar vid allmänna flaggdagar, utländska besök och andra högtidliga tillfällen. Här kan du ta del av kommunens riktlinjer för flaggning.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.