LYSSNA

Flaggning

Det finns många olika anledningar till att flagga. Eksjö kommun flaggar vid allmänna flaggdagar, utländska besök och andra högtidliga tillfällen. Här kan du ta del av kommunens riktlinjer för flaggning.

Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning har i sig ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och för att visa det kommunala engagemanget. Eksjö kommun har i egenskap av offentlig organisation ett behov av att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat utländska besök, allmänna flaggdagar samt andra högtidliga tillfällen.

Kommunala officiella flaggstänger

Eksjö kommuns officiella flaggstänger finns vid:

 • Stadshuset, Eksjö, två parad­flaggstänger
 • Eksjö Stadshotell, Eksjö, tre flaggstänger
 • Centrumtorget, Mariannelund, två flaggstänger
 • Centrumkyrkan Engdahlstorget, Mariannelund, två flaggstänger

Dessutom finns flaggstänger vid flera kommunala verksamheter, vilka inte räknas som officiella.

Alllmänna flaggdagar

Flaggning med svenska flaggan ska ske vid allmänna flaggdagar enligt förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar. Flaggning vid allmänna flaggdagar ska ske på eller i anslutning till kommunens anläggningar, det vill säga Stadshuset, Eksjö Stadshotell, torgen i Mariannelund och vid kommunens verksamhetslokaler där flaggstänger finns.

Allmänna flaggdagar

 • 1 januari, Nyårsdagen
 • 28 januari, Konungens namnsdag
 • 12 mars, Kronprinsessans namnsdag
 • mars–april (varierar), påskdagen
 • 30 april, Konungens födelsedag
 • 1 maj, första maj
 • maj–juni (varierar), pingstdagen
 • 29 maj, Veterandagen
 • 6 juni, Sveriges nationaldag
 • 20–26 juni (datum varierar), midsommardagen
 • 14 juli, Kronprinsessans födelsedag
 • 8 augusti, Drottningens namnsdag
 • september (vart fjärde år), val till riksdag, region och kommun
 • 24 oktober, FN-dagen
 • 6 november, Gustav Adolfsdagen
 • 10 december, Nobeldagen
 • 23 december, Drottningens födelsedag
 • 25 december, juldagen

Övrig flaggning

Lokalt beslutade flaggdagar

Utöver de allmänna flaggdagarna, flaggar Eksjö kommun vid vissa andra dagar som är lokalt beslutade.

 • 8 mars, Internationella kvinnodagen – för jämställdhet mellan människor
 • 9 maj, Europadagen – uppmärksammar samarbetet mellan de europeiska länderna
 • maj vart femte år, val till Europaparlamentet – uppmärksammar och
  påminner om valdagen

Flaggning med regnbågsflaggan

Flaggning med regnbågsflaggan ska ske på kommunens officiella flaggstänger i samband med Kärleksveckan som anordnas i Eksjö, alternativt om Kärleksveckan inte arrangeras ett år, ett annat regionalt/nationellt evenemang som visar stöd för, och solidaritet med, HBTQ-rörelsen

Flaggning vid utländskt besök

Flaggning bör ske vid besök av andra länder. Om Eksjö kommun har besökande nations flagga ska den användas, om det inte finns en sådan, flaggas det med svenska flaggor.

Flaggning vid dödsfall

Vid Stadshuset flaggas vid dödsfall när det gäller anställd personal eller politiker som tillhör kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller är ordförande i nämnd/styrelse/bolag. När en anställd eller förtroendevald i kommunen har avlidit ska flaggning om möjligt också ske vid den arbetsplats där den avlidne hade sitt arbetsställe.

Flaggning vid Stadshuset

Övrig flaggning vid Stadshuset sker när kommundirektören så beslutar.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Flaggning

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.