Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Affärsutveckling

I Eksjö kommun genomförs regelbundet olika insatser för affärs­utveckling, ofta genom vår samverkan tillsammmans med Science Park. Det kan handla om olika projekt, kompetens­­utveckling, specifika utbildningsinsatser och nätverkande.

Science Park Länk till annan webbplats. tillhandahåller, genom vår kollega Marthina Knutsson och deras verktyg, guidning och stöttning för dig i din personliga entreprenörsresa. Hon kan vägleda dig rätt och vara ett bollplank för dina nya idéer. På gymmet heter det personlig tränare, på Science Park heter det affärsutvecklare! Via Science Park finns också ett stort kontaktnät av experter och personer med spetskunskap till din hjälp. Boka ett kostnadsfritt möte för att höra om vi kan bidra till din utveckling.

  • Du kanske funderar på en ny idé eller en ny produkt.
  • Är det dags att avancera, anställa eller byta bolagsform?
  • Du kanske vill satsa mer på hållbara inriktningar i din verksamhet.

Digitalisera din verksamhet

Med dagens digitala lösningar finns det möjligheter att lyfta företaget till nya nivåer. Dina produkter och tjänster blir mer användarvänliga, och det blir lättare för dig att hjälpa kunderna. Tekniken hjälper till att effektivisera, förenkla och modernisera stora delar av arbetet, vilket i slutänden även kan öka intäkterna samtidigt som datasäkerheten säkerställs i företaget.

Läs mer om hur Science Park Länk till annan webbplats. kan vägleda dig och ditt företag i en digital transformation.

Hållbarhet

När du driver ditt företag på ett hållbart sätt använder du dina resurser mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och blir mer långsiktig. I linje med Agenda 2030 behöver fler företag se över sin hållbarhet, både för miljöns, men även för sin konkurrenskrafts skull. Det innebär att skapa långsiktigt värde med en affärsstrategi som inte bara fokuserar på ekonomiska faktorer utan även etiska, sociala, miljömässiga och kulturella aspekter.

Har du outnyttjade resurser som kan göra nytta av eller hos någon annan? Kontakta näringslivsenheten för vidare arbete.

Läs mer om hur Science Park Länk till annan webbplats. kan vägleda dig och ditt företag i frågor som rör hållbarhet.

Artificiell intelligens

Artificiell Intelligens, AI, är ett samlingsnamn på ett antal tekniker som du använder varje dag. Gemensamt för de olika teknikerna är att de hanterar stora datamängder bättre än människor. AI gör mest nytta desto mer data det hanterar. Några exempel på hur Artificiell Intelligens kan hantera data:

  • AI kan förutspå framtiden baserat på tidigare data. En väderprognos i en app i din telefon är framtagen med hjälp av AI.
  • Ansiktsigenkänning bygger på AI-teknik.
  • AI kan hjälpa företag att ha rätt bemanning på exempelvis ett lager.
  • AI kan förutspå eventuella returer i en webbshop.
  • AI kan lyssna efter ljud som vanligtvis inte hör till exempelvis en maskin.

Hur kan AI kan bidra till ökad affärsnytta, minska kostnader och förbättra processer i ditt företag? Science Park Länk till annan webbplats. kan vägleda dig.

Försäljning och merförsäljning

Försäljning

Försäljning handlar om att leverera värde samt att lösa problem. En bra säljare hjälper kunden att lösa sina problem och blir på så vis helt ovärderlig för kunden. Det handlar om att attrahera, utveckla och behålla kunder. Oavsett om du säljer direkt till kunden, om du har återförsäljare eller en webbshop så är det viktigt att sälja det som löser kundens problem.

Merförsäljning

Många gånger kan det vara enklare att sälja till en befintlig kund än till en ny. Genom att bearbeta sina befintliga kunder, presentera fler och nya produkter eller lösningar, visa intresse efter avslutad affär och göra något extra för dem lönar det sig i slutändan.

Kontakta affärsutvecklaren

Marthina Knutsson

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Sidan senast uppdaterad:

Affärsutveckling i Eksjö kommun

I Eksjö kommun genomförs regelbundet olika insatser för affärs­utveckling i kommunen. Det kan handla om olika projekt, kompeten­s­utveckling, specifika utbildningsinsatser och nätverkande.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.