Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Barn- och utbildningsutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • förskoleverksamhet
  • fritidshem
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • gymnasieskola
  • anpassad gymnasieskola
  • förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan
  • vuxenutbildning och högskoleverksamhet

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Stig Axelsson (S)
Förste vice ordförande: Annelie Sjöberg (M)
Andre vice ordförande: Sven-Olov Lindahl (L)
Sekreterare: Yvonne Hörberg

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsutskottet. Det är kallelser till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2024

Barn- och utbildningsnämnden

1 februari
7 mars
11 april
8 maj
5 juni
5 september
17 oktober
14 november
12 december

Barn- och utbildningsutskottet

18 januari
22 februari
25 mars
25 april
23 maj
22 augusti
26 september
30 oktober
28 november

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan, högskoleverksamhet och vuxenutbildning.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.