Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Barn- och utbildningsutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • förskoleverksamhet
  • fritidshem
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • gymnasieskola
  • anpassad gymnasieskola
  • förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan
  • vuxenutbildning och högskoleverksamhet

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Stig Axelsson (S)
Förste vice ordförande: Annelie Sjöberg (M)
Andre vice ordförande: Sven-Olov Lindahl (L)
Sekreterare: Yvonne Hörberg

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens och barn- och utbildningsutskottets protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsutskottet. Det är kallelser till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2023

Barn- och utbildningsnämnden

12 januari
9 februari
9 mars
5 april
4 maj
1 juni
7 september
12 oktober
9 november
7 december

Barn- och utbildningsutskottet

26 januari
23 februari
22 mars
19 april
17 maj
24 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan, högskoleverksamhet och vuxenutbildning.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.