Eksjö kommuns logotyp

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Barn- och utbildningsutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • förskoleverksamhet
  • fritidshem
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • gymnasieskola
  • anpassad gymnasieskola
  • förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan
  • vuxenutbildning och högskoleverksamhet

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Stig Axelsson (S)
Förste vice ordförande: Annelie Sjöberg (M)
Andre vice ordförande: Sven-Olov Lindahl (L)
Sekreterare: Yvonne Hörberg

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsutskottet. Det är kallelser till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2024

Barn- och utbildningsnämnden

1 februari
7 mars
11 april
8 maj
5 juni
5 september
17 oktober
14 november
12 december

Barn- och utbildningsutskottet

18 januari
22 februari
25 mars
25 april
23 maj
22 augusti
26 september
30 oktober
28 november

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se