Eksjö kommuns logotyp

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Barn- och utbildningsutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • förskoleverksamhet
  • fritidshem
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • gymnasieskola
  • anpassad gymnasieskola
  • förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan
  • vuxenutbildning och högskoleverksamhet

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Stig Axelsson (S)
Förste vice ordförande: Annelie Sjöberg (M)
Andre vice ordförande: Sven-Olov Lindahl (L)
Sekreterare: Yvonne Hörberg

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens och barn- och utbildningsutskottets protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsutskottet. Det är kallelser till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2023

Barn- och utbildningsnämnden

12 januari
9 februari
9 mars
5 april
4 maj
1 juni
7 september
12 oktober
9 november
7 december

Barn- och utbildningsutskottet

26 januari
23 februari
22 mars
19 april
17 maj
24 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se