LYSSNA

Serviceinsats psykisk hälsa

Det är en serviceinriktad, stödjande och vägledande insats för personer med behov av stöd kring sin psykiska hälsa.

 • Serviceinsatsen är frivillig, kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut.
 • Serviceinsats erbjuds max sex tillfällen under en sex-veckors-period.
 • Fokus ligger på slussning till självständighet utifrån individens behov, funktion och mål.

Serviceinsatsen finns för dig som 

 • är över 18 år
 • har behov av stöd och vägledning med sin psykiska hälsa 
 • har svårigheter i det dagliga livet
 • har behov av samordning av stöd, vård och service.

Serviceinsatsen kan tillsammans med dig 

 • kartlägga dina behov
 • stödja dig i dina kontakter och samarbete med myndigheter, sjukvård med flera
 • ge dig ökade kunskaper om vart du kan vända dig i olika frågor kring din nuvarande situation
 • stödja dig i att ta steg för ökad delaktighet. 

Mer om serviceinsats psykisk hälsa  

 • Beslutar inte om stöd, vård och service. 
 • Tar inte över myndigheternas ansvar för samordning. 
 • Svarar inte för vård och behandling. 
 • Ersätter inte det arbete som utförs av exempelvis god man, förvaltare, boendestöd, kontaktperson eller personlig assistent. 

Kontakta Christina Lindberg enligt öppettider nedan om du vill veta mer eller har frågor:

Kontakt

Stöd- och återhämtningscenter

Besök:

Kaserngatan 16, 575 35 Eksjö

Post:

Eksjö kommun, stöd och återhämtningscenter, 575 80 Eksjö

Telefon:

Fax:

0381-166 00

Öppen mottagning: måndagar klockan 13.00 till 19.00 och tisdagar klockan 10.00 till 12.00 samt nåbar på telefon eller mejl övrig tid.

Sidan senast uppdaterad:

Serviceinsats psykisk hälsa

Finns för dig som är över 18 år, har en psykisk ohälsa med omfattande svårigheter i det dagliga livet samt behov av samordning av stöd, vård och service.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.