LYSSNA

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (ks) har 13 ledamöter och är kommunens ”regering”. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs enligt budgetramar och andra antagna styrdokument.

Kommunstyrelsen är tillika krisledningsnämnd som utgör kommunens högsta politiska ledning under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå.

Kommunstyrelsens utskott bereder ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion, liksom uppsiktsplikt över den bolagsdrivna verksamheten, den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken.

Till kommunstyrelsen hör kommunstyrelsens utskott. 

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Markus Kyllenbeck (M)
Förste vice ordförande:
Sebastian Hörlin (S)
Andre vice ordförande:
Annelie Hägg (C)
Sekreterare: Helena Lundborg

Protokoll

Kommunstyrelsens och kommunstyrelsens utskotts protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning ärenderubriker.


Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Ledningsutskottets protokoll 2020–2022

Ledningsutskottet har från och med den 1 januari 2023 ersatts med kommunstyrelsens utskott efter beslut om ny politisk organisation.

Ledningsutskottets protokoll 2020–2022

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2022

2021

2020

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till kommunstyrelsen och kommunstyrelse­utskottet. Det är kallelsen till det senaste sammanträdet som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Handlingar

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde i kommunstyrelsen, är du välkommen att kontakta kommunledningskontoret via kontaktcenter på telefon 0381-360 00 eller via e-post till kansli@eksjo.se

Mötestider 2023

Kommunstyrelsen


10 januari
7 februari
7 mars
21 mars
4 april
2 maj
30 maj
5 september
17 oktober
7 november
5 december

Kommunstyrelsens utskott

24 januari
21 februari
21 mars
18 april
16 maj
22 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Mandatfördelning

Fördelningen av kommunstyrelsens 13 mandat 2023–2026

  • Socialdemokraterna 4 mandat
  • Centerpartiet 2 mandat
  • Moderaterna 3 mandat
  • Kristdemokraterna 1 mandat
  • Liberalerna 1 mandat
  • Sverigedemokraterna 2 mandat

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Kommunstyrelsen och kommunstyrelseutskottet i Eksjö kommun

Kommunstyrelsen (ks) har 13 ledamöter och är kommunens ”regering”. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs enligt budgetramar och andra antagna styrdokument.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.