Befolkning

I februari 2021 publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, befolkningsutvecklingen för 2021.

För Eksjö innebär befolkningsförändringen på plus 46 personer, en procentuell ökning på 0,26 procent. Jämfört mot länets kommuner placerar sig Eksjö kommun på nionde plats av länets kommuner utifrån den procentuella förändringen.

Tabellen nedan visar befolkningsförändringen i kommunerna i Jönköpings län under 2021 jämfört med 2020.

Befolkningsförändring i kommunerna i Jönköpings län. År 2020 och 2021 jämförs.

Befolkningsförändring i Jönköpings län 2020 (jämfört med 2021)

Förändring

Kommun

2020-12-31

2021-12-31

Absolut

Procent

Aneby

6 821

6 892

71

1,04%

Eksjö

17 788

17 834

46

0,26%

Gislaved

29 635

29 556

-79

-0,27%

Gnosjö

9 614

9 570

-44

-0,46%

Habo

12 589

12 810

221

1,76%

Jönköping

142 427

143 579

1 152

0,81%

Mullsjö

7 385

7 430

45

0,61%

Nässjö

31 563

31 782

219

0,69%

Sävsjö

11 721

11 709

-12

-0,10%

Tranås

18 903

18 874

-29

-0,15%

Vaggeryd

14 532

14 746

214

1,47%

Vetlanda

27 502

27 621

119

0,43%

Värnamo

34 530

34 661

131

0,38%

Befolkningsutveckling i tätorterna i kommunen

Under 2021 ökade folkmängden i Eksjö kommun med 46 invånare och var den 31 december 2021 17 834 invånare.

Befolkningsutveckling i kommunens tätorter 2015-2021

Ort

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021

Tätorter:
Bruzaholm

235

287

280

269

241

231

245

Eksjö

10 210

10 332

10 544

10 673

10 780

10 873

10 952

Hjältevad

348

361

412

404

410

381

339

Hult

457

468

466

439

430

427

406

Ingatorp

467

475

482

483

480

466

506

Mariannelund

1 498

1 582

1 653

1 623

1 595

1 587

1 566

Småorter:
Höreda

109

113

112

118

113

118

118

Bellö

73

72

72

74

75

71

72

Värne

122

126

124

129

133

130

131

Summa tät- och småorter

13 519

13 816

14 145

14 212

14 257

14 284

14 335

Landsbygd

3 271

3 313

3 271

3 455

3 496

3 504

3 499

Hela kommunen

16 790

17 129

17 416

17 667

17 753

17 788

17 834

Befolkningsutveckling i Eksjö kommun
År
Folk-mängdÅrlig förändringFödda
Döda
Födelse-nettoInflyttade
Utflyttade
Flyttnings-netto
2012:
16 36860154205-41969865104
2013:16 46496178197-191 048933115
2014:16 598134181206-251 156995161
2015:16 790192185189-41 2101 016194
2016:17 129339172212-401 4961 120377
2017:17 416287198241-431 4091 090319 
2018:17 667251191205-141 3141 052262

2019:

17 753

86

174

155

19

1 007

961

46

2020:

17 788

35

196

225

-29

1 102

1 049

53

2021:

17 834

46

192

204

-12

1 022

973

49

Befolkningsprognos 2020–2030

Befolkningsprognosen för Eksjö kommun innebär under prognosperioden 2020-2030 ökar med 557 personer från 17 753 år 2019 till 18 310 år 2030.

  • Antalet barn, 0–5 år, beräknas minska med 24 personer från 1 208 år 2019 till 1184 år 2030.
  • Antalet barn eller unga, 6–15 år, beräknas öka med 92 personer från 1997 år 2019 till 2089 år 2030.
  • Antalet unga, 16–18 år, beräknas minska med 12 personer från 653 år 2019 till 641 år 2030.
  • Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar 19-64 år beräknas minska med 3 personer från 9495 år 2019 till 9492 år 2030.
  • Antalet yngre pensionärer, 65–79 år, beräknas öka med 71 personer från 3167 år 2019 till 3238 år 2030.
  • Antalet äldre pensionärer, 80 år och äldre, beräknas öka med 433 personer från 1233 år 2019 till 1666 år 2030.
  • Födelsenettot beräknas vara negativt under prognosperioden med mellan 15–31 personer respektive år.
  • Flyttnettot beräknas vara positivt under prognosperioden med mellan 54–87 personer respektive år. Historiskt är det invandringsnettot som varit positivt för flyttnettot för Eksjö kommun snarare än det inrikes flyttnettot.
Tabellen nedan visar befolkningsprognosen i Eksjö kommun uppdelat i olika åldersgrupper. Alla siffror avser per 31 december.

Ålder

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

192

192

193

193

192

191

191

190

189

188

1-5

996

985

983

989

1 000

1 002

1 003

1 002

1 000

996

6

222

217

209

201

197

205

207

208

208

209

7-15

1 828

1 852

1 879

1 893

1 876

1 884

1 884

1 890

1 881

1 881

16-18

617

600

606

600

619

618

628

613

637

641

19

208

215

186

202

202

194

199

218

197

207

20-24

873

894

909

897

907

919

920

925

951

954

25-39

3 116

3 108

3 117

3 107

3 100

3 102

3 090

3 072

3 051

3 026

40-59

4 178

4 180

4 141

4 145

4 123

4 099

4 083

4 094

4 090

4 111

60-64

1 086

1 058

1 069

1 079

1 117

1 136

1 182

1 182

1 206

1 195

65-79

3 264

3 281

3 311

3 277

3 240

3 245

3 215

3 221

3 222

3 238

80-84

624

669

669

713

768

794

820

852

841

839

85-89

384

375

395

411

417

432

465

467

504

545

90-94

191

194

194

198

198

191

189

202

213

218

95-w

55

55

54

55

60

61

61

61

63

64

Summa

17835

17874

17914

17962

18016

18074

18136

18196

18254

18310

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Befolkningsutvecklingen i Eksjö kommun

Folkmängden ökar i Eksjö kommun.

Kontaktinformation i kontaktboxen.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.