LYSSNA

Familj och föräldraskap

Har du det jobbigt hemma, mår dåligt i relationen med dina nära eller behöver stöd i ditt föräldraskap erbjuder Eksjö kommun råd, stöd och hjälp.

Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds par, familjer och ensamstående som befinner sig i relationssvårigheter och vill ha en förändring. Du som bor i Eksjö kommun kan vända dig till Familjerådgivarna i Småland som ansvarar för den kommunala familjerådgivningen.

Du kan söka hjälp för:

 • Vi har svårt att prata med varandra.
 • Vi bråkar jämt.
 • Kärleken har försvunnit.
 • Det fungerar inte sexuellt.
 • Vi har svårt att hantera vårt barn.
 • Jag eller min partner har varit otrogen.
 • Vi är oense om mina och dina barn.
 • Vi är oense om ekonomin.
 • Jag eller min partner vill skiljas.

Familjerådgivarna har sekretess och för inga journaler. Du kan vara anonym. Varje samtal tar 1–1,5 timme och du betalar per samtal. Aktuella avgifter och en förteckning över mottagningar och kontaktuppgifter finns på Familjerådgivarna i Smålands webbplats.

Familjerådgivarna i Småland Länk till annan webbplats.

Familjerätt

Höglandets familjerätt arbetar med rådgivning och myndighetsutövning för medborgarna i känsliga ärenden. Höglandets familjerätt är en gemensam verksamhet inom Höglandsförbundet och finns i Eksjö.

Familjerättens arbetsområden:

 • adoption
 • faderskap/föräldraskap
 • avtal – samarbetssamtal
 • utredningar om vårdnad, boende och umgäng

Höglandets familjerätt Länk till annan webbplats.

Föräldrastödsutbildning – Trygghetscirkeln

Du som förälder är viktig för ditt barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan man behöva stöd för att hitta vägen i sitt föräldraskap. Eksjö kommun erbjuder stöd i föräldraskapet. Du kan som förälder få enskilt stöd eller delta i en föräldragrupp.

Eksjö kommuner erbjuder Komets föräldrastödsprogram Länk till annan webbplats. Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod.

Om Komet

Komet är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till föräldrar som har barn med ett utåtagerande beteende. Syftet med programmet är att minska konflikter och förbättra samspelet mellan förälder och barn. Innehållet i Komet präglas av praktiska övningar, både på gruppträffar och som hemuppgifter mellan träffarna.

Komet erbjuds med två inriktningar beroende på barnets ålder; 3–11 år och 12–18 år. Grupperna består av föräldrar till högst sex barn. Varje träff har ett eget tema med övningar som du provar hemma till nästa gång. Kometträffarna är på Sofieholmsgatan 2 i Eksjö.
För mer information och anmälan, kontakta:
Desirée Jensen, Eksjö kommun
Telefon: 0381-365 34
E-post: desiree.jensen@eksjo.se

Trygghetscirkelns föräldraskap

Föräldraprogrammet "Trygghetscirkelns föräldraskap" bygger på anknytningsteori och är ett program som fokuserar på barns behov snarare än på barnets beteende. Programmet riktar sig till dig som är förälder till barn i åldrarna 0–18 år och som bor i Eksjö kommun.

Programmet omfattar åtta tillfällen, cirka 90 minuter per tillfälle. Programmet är kostnadsfritt och hålls i öppenvårdens lokaler.

Under cirkeln går vi igenom följande punkter.

 • Utforska barns behov
  Barn har behov av sina föräldrars stöd både när de utforskar världen och när de upplever svåra känslor.
 • Vara tillsammans
  Vi utforskar betydelsen av att lära barn att hantera sina känslor. Vi tar reda på hur barn kan lära sig detta samt undersöker vilken betydelse det får för barnets utveckling och möjlighet till att skapa en trygg anknytning.
 • Vägen till trygghet
  Vi undersöker hur föräldrarnas psykologiska och emotionella tillgänglighet för barnet påverkar barnets sätt att förmedla sina känslor och behov.
 • När det känns svårt att vara förälder
  Vi tittar på balansen mellan att vara tydlig och samtidigt upplevas som snäll i föräldraskapet.
 • Betydelsen av reparationer i relationer
  Vi undersöker hur vi kan förstå det underliggande budskapet i ett starkt känslouttryck såsom ”jag behöver dig och jag vet inte hur jag ska göra med det jag känner”.

Hur går det till?

I föräldrakursen Trygghetscirkeln använder vi oss av såväl video som av grafiskt material och reflekterande samtal. Videon visar barn och föräldrars samspel samt föräldrars egna reflektioner kring vad som sker i relationen. Trygghetscirkeln bygger på mer än 50 års forskning kring anknytningsteori och är ett program som fokuserar på barns behov snarare än på barns beteende.

Vad innebär det att delta?

Trygghetscirkeln är en föräldrakurs på åtta gånger cirka 1,5 timma per gång. I gruppen kan man själv bestämma hur mycket egna erfarenheter man vill dela med sig till gruppen. Kursen är kostnadsfri för föräldrar till barn 0–18 år i Eksjö kommun.

Blev du intresserad?

Kontakta oss för mer information om när nästa grupp börjar.

Aktuella kurstillfällen

Nästa kurs planeras starta 14 oktober. Gruppen möts på torsdagar klockan 17.00 till cirka 18.30. En förmiddagskurs planeras till våren 2022.

För mer information och anmälan, kontakta:
Petra Ankarberg, Eksjö kommun
Telefon: 0381-368 17
E-post: petra.ankarberg@eksjo.se

Familjecentral

Familjecentralen i Eksjö Länk till annan webbplats. är en samverkan mellan kvinnohälsovården Länk till annan webbplats. och barnhälsovården Länk till annan webbplats. vid Region Jönköpings län, och socialtjänsten och öppna förskolan vid Eksjö kommun.

Familjecentralen är en mötesplats för vuxna och barn. Verksamheterna arbetar tillsammans för din familjs hälsa och utveckling.

Kurator

På familjecentralen finns en kuratorsfunktion som vänder sig till dig som är blivande förälder eller förälder med barn i åldern 0–6 år. Till kuratorn kan du vända dig för att samtala om ditt barn, din livssituation och/eller din föräldraroll. Du kan som förälder få stödsamtal, rådgivning och vägledning i ditt föräldraskap. Det finns inga dokumentationskrav och kuratorn har tystnadsplikt. Samtalen sker på råd- och servicenivå.

Är du eller ni i behov av att samtala, så är ni varmt välkomna att ta kontakt.

Madeleine Staaf, Eksjö kommun
Telefon: 0381-421 17
E-post: madeleine.staaf@eksjo.se

Förälder på avstånd

Förälder på avstånd är ett forskningsprojekt som pågår under 2019–2021 om föräldrar med barn i familjehem eller på institution.

Projektet drivs av Göteborgsregionen FoU i Väst i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoUrum för social välfärd, Region Jönköpings län. Projektet finansieras av forskningsrådet Forte. Eksjö kommun tillsammans med Sävsjö kommun deltar i projektet.

Är du förälder på avstånd?

Har du ett barn som bor eller har bott i familjehem, på HVB eller SiS? Vad tycker du är viktigt att få hjälp med?

Berätta vad du tycker! Tre forskare följer arbetet och vill träffa föräldrar enskilt för att intervjua och höra vad föräldrar tänker: hur är det att vara förälder på avstånd? Vilken hjälp erbjuds, vad är bra, vad behöver bli bättre och vilken hjälp skulle man vilja ha?

Är du intresserad av att vara med? Vill du veta mer?
Välkommen att ringa, mejla eller skicka sms till Iréne Josephson som arbetar som forskare på Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, FoUrum social välfärd:

Iréne Josephson
Telefon: 072-230 33 01
E-post: irene.josephson@rjl.se

Det är frivilligt att vara med och socialtjänsten kommer inte att veta vilka föräldrar som deltar.

Göteborgs regionens webbplats finns mer information om projekt Förälder på avstånd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekräfta faderskap eller föräldraskap

Om du inte är gift och väntar barn behöver du enligt lag bekräfta vem den andra föräldern är. Syftet med bekräftelse av faderskap/ föräldraskap är att säkerställa barnets juridiska rättigheter, till exempel försörjning och arv.

Bekräftelse av faderskap/ föräldraskap kan göras både innan och efter att ett barn är fött. Om föräldrarna inte bokar in en tid själva kommer vi att höra av oss när vi fått information från Skatteverket om att barnet är fött. Vi skriver då ett brev till den som fött barnet med information om hur ni bokar en tid.

Boka tid för bekräftelse av faderskap/föräldraskap

Bekräftelse av faderskap/ föräldraskap görs på Biståndsenheten i Eksjö. Föräldrar som bor ihop, är folkbokförda i Eksjö kommun och har giltig legitimation bokar en tid hos handläggare via kommunens kontaktcenter på telefon 0381-360 00.

Inför besöket

Båda föräldrarna måste ha giltig legitimation med sig vid besöket. Om barnet har tillkommit genom assisterad befruktning behöver ni ta med eller (vid påskrift hemma) bifoga en kopia på det skriftliga samtycket som ni tidigare lämnat till sjukvården.

Anmälan om gemensam vårdnad

I samband med besöket och vid påskrift hemma kommer ni få frågan om ni vill göra en anmälan om gemensam vårdnad, det är därför bra om ni har kommit överens om detta innan.

Om föräldrarna inte bor ihop

Om föräldrarna inte bor ihop eller inte har giltig legitimation görs bekräftelse av faderskap/föräldraskap på Höglandets Familjerätt Länk till annan webbplats. i Eksjö, telefon: 0380-51 75 50.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Fler kontaktuppgifter finns under de olika avsnitten på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Familj och föräldraskap i Eksjö kommun

Har du det jobbigt hemma, mår dåligt i relationen med dina nära eller behöver stöd i ditt föräldraskap erbjuder Eksjö kommun råd, stöd och hjälp.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.