Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Upphandlingar och avtal

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud. Här finns också en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat.

Byte av upphandlingssystem

I april 2024 bytte Eksjö kommun upphandlingssystem till eSource från Clira AB för att ta emot anbud. Upphandlingssystemet byts samtidigt hos Eksjö kommun, Höglandsförbundet och Aneby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommun.

Aktuella upphandlingar i nationell databas

Observera! I en övergångsperiod kan det finnas upphandlingar aktiva i både eSource och vårt tidigare system TendSign.

För att svara på upphandlingarna i det nya systemet eSource behöver du registrera ett kostnadsfritt konto hos Clira. Länk till annan webbplats.

Aktuella direktupphandlingar

 • Eksjö kommun inbjuder till anbudsgivning avseende inköp av Elverk. För att ta del av underlaget kontakta Micael Carlsson, micael.carlsson@eksjo.se. Sista anbudsdag: 2024-07-11.
 • Eksjöbostäder inbjuder till anbudsgivning avseende Flytt- och byggstäd. För att ta del av underlaget kontakta Johan Franzén, johan.franzen@eksjo.se. Sista anbudsdag: 2024-07-05.
 • Eksjö kommun inbjuder till anbudsgivning avseende Busstransporter Eksjö Tattoo 2024. För att ta del av underlaget kontakta Oscar Götesson, oscar.gotesson@eksjo.se. Sista anbudsdag: 2024-06-20.

Pågående avtal

Här finns en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat. De kommunala bolagens specifika avtal är inte med, bara om de är koncernövergripande. Avtalen kan avslutas tidigare än angivet datum.

Listan, som är i bokstavsordning, uppdateras cirka två gånger per år.

Tabellen visar vilka pågående avtal som finns i kommunen, datum för hur länge avtalet gäller samt avtalsnummer.
Avtal

Gäller som längst till

Avtals­nummer


Alkylatbensin och sågkedjeolja

2028-02-11

24/3


AMEa WEb

2025-07-02

19/107


Analystjänster

2024-12-31

19/42


AV-produkter, hemelektronik och tjänster

2027-12-31

23/160


Banktjänster

2030-03-31

23/51 A


Barnvagnar

2026-09-30

22/194


Bedömningslärare

2026-03-31

21/209


Beläggningsarbeten Eksjö kommun 2024

2028-01-31

23/141


Bemanning sjuksköterska

2024-09-30

20/113


Bemanning socialsekreterare

2026-12-01

22/219


Besiktning av gymnastik- och idrottshallar

2027-12-31

23/49


Bostad med särskild service LSS / SoL, daglig verksamhet

2026-04-30

21/220


Böcker (ej köp av skol- och biblioteksböcker)

2026-01-31

23/121


Cyklar (förskola)

2026-09-30

22/195


Cyklar och elcyklar

2027-04-19

23/3


Digital signering

2024.12.22

A22/28


Digital rundtursupplevelse

2024-01-31

21/71


Digital tidrapportering av assistanstimmar till Försäkringskassan

2025-04-30

20/150


Digitala läromedel

2027-01-31

23/22


Distansutbildning

2024-07-31

20/28


Dryckesautomater 2017

2024-09-29

20/105


Elektroniska körjournaler

2025-07-15

20/40


Elenergi 2021

2024-12-31

20/181


Engångshandskar

2026-04-19

22/84


Enkätverktyg

2026-04-30

19/167


Entrémattor

2027-01-31

23/29


Filmer och TV-spel

2026-06-30

22/62


Flyttjänster

2026-10-31

22/120


Fordon

2024-02-03

19/67


Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

2024-10-14

20/183


Formar för matdistribution

2025-02-28

21/32


Formgjutna hörselskydd

2024-09-30

20/30


Fysiska och digitala utskickstjänster

2025-03-31

20/36


Fönsterputsning

2026-02-28

22/12


Företagshälsovård

2027-10-01

23/128


Företagshälsovård Handledning och grupputveckling

2027-10-01

23/129


Företagsupplysning

2024-06-16

23/59


Förskolemöbler

2024-08-31

20/22


Förskollärarprogrammet (210 hp)

2029-01-31

20/71


Glasmästeritjänst

2024-10-31

21764


GPS-styrd linjeringsrobot

2024-04-26

22/50


Gymnastikutrustning och idrottsmaterial samt service och reparationer

2027-12-31

23/52


Handledartjänster - Chefer inom socialtjänsten

2026-04-30

21/213A


Handledartjänster - Personal inom verkställighet barn och unga

2026-04-30

21/213C


Handledartjänster - Personal in verkställighet vuxen

2026-04-30

21/213D


Handledartjänster - Socionomer inom myndig-hetsutövning

2026-04-30

21/213B


Hantverkstjänster - Byggnadsarbeten

2025-12-14

21/152


Hantverkstjänster - El-arbeten

2026-04-14

22/4


Hantverkstjänster - Golvarbeten

2027-04-30

23/28


Hantverkstjänster - Måleriarbeten

2024-04-14

19/168


Hantverkstjänster - VS-arbeten

2026-03-31

22/3


HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2025-08-31

19/129


HR-system

2033-04-19

21/88


HVB barn och unga

2027-04-09

20/45


HBV vuxen

2025-09-14

21/227


HVO100 - drivmedel via pump

2024-03-31

19/135


Hämtning av avfall: Eksjö tätort samt västra kommundelen

2024-12-31

20/13 A


Hämtning av avfall: Eksjö östra
kommundelen

2024-12-31

20/13 B


Högskolelärare IT-spåret

2025-05-31

22/28


Industriteknisk utbildning

2028-07-31

23/166


Inlästa läromedel

2026-06-30

23/41


IT stödsystem för Räddningstjänsten

2030-12-31

20/47


IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97


itslearning

2025-06-30

21/70


It-stöd för upphandling

2024-06-30

22/224


It-stöd skolskjutsplanering

2024-08-31

15/99


IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97


Kemtekniska produkter, städredskap, personligt skydd, mjukpapper och plastprodukter

2025-09-30

21/156


Kioskvaror

2024-04-30

20/61


Klottersanering

2024-05-31

21/47


Konsulentstödda familjehem och jourhem barn och unga

2026-03-31

21/228


Kontantkort

2024-05-31

20/146


Kontorsmöbler

2026-01-31

22/15


Kontors- och skolmaterial samt kopieringspapper

2026-02-29

22/9


Kostdatasystem

2024-12-31

15/72


Kravhantering och inkassotjänster med mera

2024-06-06

18/105


Kuvert med tryck

2027-05-31

23/10


Köksutrustning

2027-08-20

23/15


Larmutryckning och bevakning

2024-04-30

20/17


Lekmaterial inne- och utelek

2026-09-30

22/191


Lekmöbler och lekmattor och lärande

2026-09-30

22/192


Litteratur 2020

2025-10-14

20/10


Livsmedel - Färsk fisk

2026-04-30

21/102


Livsmedel - Färskt bröd, dagliga leveranser

2027-04-30

22/217


Livsmedel - Färskt bröd, kakor och bakverk - leverans 1-2 gånger/vecka

2026-04-30

21/104


Livsmedel - Honung

2027-04-30

22/85


Livsmedel - Huvudleverantör

2027-04-3022/44


Livsmedel - Kompletteringshandel i butik

2026-02-28

21/140


Livsmedel - Krisberedskap

2027-08-31

23/121


Livsmedel - Nötkött ekologiskt

2027-04-30

22/138


Livsmedel - Potatis

2027-04-30

21/135


Livsmedel - Ägg

2027-04-30

22/59


Ljud, ljus och scen

2025-05-31

22/26


Lås- och entrésystem

2025-05-31

21/155


Läkemedelsskåp

2026-12-05

21/164


Lärare för Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning grund

2024-08-31

21/53


Lärare för Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fördjupning

2025-08-31

21/42


Lärare i grafisk design

2024-08-31

21/107


Lärare i visualisering - Technical artist

2024-08-31

21/108


Lärare i visualisering - 3D artist

2024-08-31

21/109


Lärare i visualisering - Arkitektur och inredning

2024-08-31

21/85


Lärarresurser inom sjuksköterskeprogrammet

2025-01-19

19/158


Maskindiskmedel till storhushåll inklusive service

2028-02-28

24/24


Mattransporter - Eksjö tätort

2028-03-31

23/99 A


Mattransporter - Östra kommundelen

2028-03-31

23/99 B


Meröppet-system på bibliotek

2024-04-30

20/26


Mobiltelefoner

2028-02-28

A/24/06


Montering av stripes på fordon

2027-09-30

23/75


Montering av stängsel och områdesskydd

2025-04-10

22/13


Möbler för vård och omsorg

2026-10-02

22/209


Möbler för boende och hemnära miljöer

2026-10-02

22/210


Namnskyltar

2027-08-31

23/78


Nyttjanderättsavtal tilläggsmoduler i 2HR

2025-01-09

19/64


Outplacementtjänst

2025-07-31

21/1


Packmaskiner för matdistribution

2027-12-31

23/32


Parkeringsövervakning

2026-01-31

23/63


PC med tillbehör och tillhörande tjänster

2026-01-12

A21/33


Pensionskonsulttjänst

2024-05-31

18/108


Plattor och Chromebooks med tillbehör och tillhörande tjänster

2026-12-31

22/221


Polyglutt förskola och skola

2026-06-30

23/23


Postförmedlingstjänster 2017

2027-02-19

23/34


Postförmedlingstjänster 2017 osorterad samhällsinformation

2027-02-19

23/46


Profilprodukter

2027-03-31

22/143


Restvärderäddning

2031-09-22

21/31


Resursbedömningssystem

2024-07-31

20/112


Ronderingsuppdrag

2027-11-30

23/132


Rättsdatabas

2024-10-31

20/154


Sitevision webutveckling

2025-01-01

22/218


Sjuk- och förbandsmaterial

2028-02-28

23/14


Skola 24

2024-06-30

22/116


Skolmöbler

2024-08-31

21/27


Skolskjuts 2020

2026-06-30

20/34


Skorstensfejartjänster

2024-05-31

19/1


Skribenttjänst

2025-12-31

21/150 B


Skrivare och kopiatorer (MFP)

2027-05-31

A23/10


Skuldförvaltningstjänst

2025-12-31

20/15


Skötsel av grönytor

2025-03-31

21/35


Sountrap

2024-08-31

23/98


Stationstankning 2021

2026-03-24

22/125


Storköksutrustning 2020

2026-06-26

22/177


Städtjänster

2027-05-31

23/2A,23/2B, 23/2C


Stödboende 2022

2027-03-31

23/58


Tekniska konsulter - Arkitekt bygg

2026-06-14

22/21


Tekniska konsulter - Brandskydd

2026-11-14

22/134


Tekniska konsulter - Byggnadskonstruktion

2026-11-14

22/133


Tekniska konsulter - Geoteknik

2026-11-14

22/132


Tekniska konsulter - El, tele- och datasystem

2026-08-14

22/58


Tekniska konsulter - Landskapsarkitekt

2026-12-14

22/136


Tekniksa konsulter - VVS

2027-03-31

22/215


Tjänst som lärare till kursen Kommunikations och samtalsmodeller

2024-07-31

22/36


Tjänst som lärare till kursen Socialt arbete och behandlingsmetoder

2024-07-31

22/33


Tjänst som lärare till kursen Utvecklingspsykologi

2024-07-31

22/32


Tjänst som lärare till kursen Socialrätt och dokumentation

2024-07-31

22/35


Tjänsteresor med tåg

2027-06-30

20/97


Tolk- och översättningstjänster

2026-10-31

22/137


Tryckeritjänster

2025-10-15

21/74


Tryckta läromedel

2027-03-31

23/23


Trygghetslarm och larmmottagning

2024-03-31

19/79


Uppläsningsfunktion WebReader

2025-12-31

23/9


Utbildningsledare och huvudlärare i arkitektur

2024-05-31

22/29


Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2021

2027-08-31

23/107


VAN-tjänst operatör

2029-03-14

12/29


Vass- och vegetationsklippning, slyröjning med mera i sjö- och våtmarker

2026-02-14

22/45


Webbpubliceringsverktyg

2026-04-29

17/75


Verksamhetssystem för sociala sektorn

2042-12-31

18/100


Visma Addo - Digital signering

2024-06-09

23/68


Vitvaror

2025-05-21

21/126


Värdehanteringstjänster

2024-05-31

19/105


Yrkeskläder 2020 A och 2020 B

2024-10-01

22/183

22/184


Yrkesskor 2020-2

2025-11-24

22/47


Återbruk inklusive tillhörande tjänster

2026-04-19

22/190


Upphandlingsplan 2024

Eksjö kommuns planerade upphandlingar 2024

Observera att planen kan komma att ändras och att planerade upphandlingar både kan tillkomma för 2024 och att andra kan tas bort eller flyttas framåt i tiden.

Planen är listad i bokstavsordning och har inget med i vilken ordning upphandlingarna eventuellt kommer genomföras.

För annonserade upphandlingar, se Aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats..

Upphandlingar

 • Analystjänster
 • Andningsskydd
 • Avfallscontainers
 • Bemanning sjuksköterska
 • Biljettförmedling
 • Containertransporter
 • Demensboende
 • Digital tidrapportering av assistanstimmar till Försäkringskassan
 • Elektroniska körjournaler
 • Elenergi
 • Flytt av moduler till Höreda
 • Fordon
 • Fordonsleasing (Adda)
 • Formgjutna hörselskydd
 • Fysiska och digitala utskickstjänster
 • Fönstermålning Linnéskolan
 • Fönstermålning Östanåskolan hus B
 • Förtätning Målaren
 • Glasmästeritjänst
 • GPS-utrustning
 • Grevhagsskolan utemiljö/rivning av hall
 • Hantverkstjänster Måleriarbeten
 • Hjullastare park (byte)
 • Hyra av planterade blomsterurnor och blomsteramplar
 • Hyreshus Lunden "Almen"
 • Hämtning av avfall
 • Höreda skola
 • Kallförråd till Räddningstjänsten
 • Kemsteg reningsverket Eksjö
 • Kioskvaror
 • Klottersanering
 • Konsultstöd för koncernkonsolidering
 • Kontantkort
 • Krafttransformator Västra Mottagningsstation
 • Kulturscen
 • Larmsändning, vidarekoppling brand till SOS
 • Lastbilsvåg Gyesjötippen
 • Ledningsbyte Fågelsångsvägen
 • Ljud, ljus och scen
 • Lås och entrésystem
 • Mariannelund brandstation, om-/tillbyggnad
 • Marktjänster Eksjöbostäder och Eksjö Energi
 • Mottagningsstation FNI
 • Mätutrustning/laserscanner
 • Ny skorsten Storegård
 • Outplacementtjänst
 • Placering LSS
 • Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter
 • Ramavtal för hantverkstjänster – VS-arbete
 • Relining av avlopp
 • Renovering av bro Breviksvägen / RV
 • Renovering av bro Västra Ringvägen
 • Resursbedömningssystem
 • Samarbetspartner elhandel
 • Schemaläggningssystem
 • Skolmöbler
 • Skötsel av grönytor
 • Slam- och spoltjänst
 • Snickaren påbyggnad
 • Sopbilar 2 stycken
 • Ställverk Västra Mottagningsstation T300
 • Tak- och fasadrenovering Förvaltningshuset
 • Tillbyggnad hus 7 (lastbilsgarage)
 • Ungdomsgård
 • Utemiljö Röd- och Blåklinten 2024
 • Utvändig målning Fornminnesgården
 • VA-material
 • Vitvaror
 • Värdehanteringstjänster

Kontakt

Upphandlingsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

upphandling@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Upphandlingar och avtal, Eksjö kommun

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud. Här finns också en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.