Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Föreningslivet i Eksjö kommun

Eksjö kommun har ett rikt och aktivt föreningsliv med närmare 300 föreningar inom olika områden. Välj själv vilken typ av förening du vill engagera dig i.

I Eksjö kommun finns många olika typer av föreningar. Till exempel djur- och naturföreningar, försvars- och hjälporganisationer, hembygds- och samhällsföreningar, studieförbund, religiösa föreningar, kulturföreningar och idrottsföreningar.

Årligen står föreningarna för många stora arrangemang i kommunen, till exempel Ränneslättsturen på mountainbike, Stadsloppet med löpning, Ränneslättsloppet i motocross, Skedhultsdagen och Eksjö kulturfestival.

I föreningsregistret kan du söka efter aktiva föreningar. På webbplatsen finns även information till dig som vill bilda en förening, söka föreningsbidrag eller vill veta mer om lotterier.

För idrottsföreningarna finns något som kallas Samsyn Eksjö. Detta är en gemensam överens­kommelse mellan föreningarna som innebär att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Barnen och ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott. Nedan kan du läsa mer om Samsyn Eksjö.

Idrottsskolor

Eksjö Idrottsskola

Föreningen Eksjö Idrottsskola bildades 1986. Föreningen vänder sig till alla barn som bor i Eksjö, Hult, Höreda och Ydre och börjar årskurs två i grundskolan. Under ett år får barnen möjlighet att prova på olika aktiviteter och idrotter. Målsättningen är att ge barnen bred information om olika idrotter och framhäva lekens och glädjens betydelse utan prestationskrav.

Webbplats: www.eksjoidrottsskola.se Länk till annan webbplats.

Mariannelunds Idrottsskola

Föreningen Mariannelunds idrottsskola bildades 1986. Föreningen vänder sig till alla barn som börjar årskurs två och tre på Furulundsskolan och Ingatorpsskolan. Under ett år får barnen möjlighet att prova på olika aktiviteter och idrotter. Målsättningen är att ge barnen bred information om olika idrotter och framhäva lekens och glädjens betydelse utan prestationskrav.

Kontaktperson: Jana Anckarman
Telefon: 0496-106 55
E-post: jana.anckarman@hotmail.com

Ungdomsledarpriset

Ungdomsledarpriset finns för att uppmuntra en välförtjänt ungdomsledare. Ungdomsledaren ska delta i det ideella föreningslivet i Eksjö kommun. Det som belönas kan vara mångårigt ungdomsledarskap, nytänkande, insatser för socialt svaga grupper, förmåga att stimulera och engagera. Lämna förslag på kandidater och läs om tidigare vinnare av ungdomsledarpriset.

Samsyn Eksjö

Ett samarbete mellan föreningar för barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott ska ske utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Barnen och ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott.

Idrottsföreningarna i Samsyn Eksjö har enats om att arbeta och ta ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Samsynen ska i största möjligaste mån hjälpa till att organisera sina aktiviteter så att barn och ungdomar kan hålla på med flera idrotter längre upp i åldrarna.

Samsyn har initierats från Riksidrottsförbundet och tillsammans med deras Distriktsförbund samarbeter man med kommuner för att få genomslag ut bland föreningarna. I Eksjö är det fritidskontoret tillsammans med Smålands distriktsförbund, Smålandsidrotten som administrerar Samsyn.

I Eksjö startade Samsyn 2018 genom att ett antal föreningar gick ihop för att tillsammans försöka bedriva barn- och ungdomsidrotten så bra som möjligt för barnen. Fritidskontoret och Smålandsidrotten kontaktades och arbetet med att ta fram ett gemensamt dokument startades. Under första året har det genomförts ett antal barn- och ungdomsledarutbildningar för föreningsledare. En del har gått på våra gemensamma träffar och en del föreningar har genomfört egna utbildningar i föreningen. Utöver utbildningar för ledare så har även utbildningar för föräldrar påbörjats. Det anordnas dessutom samrådsmöten för föreningarnas kontaktpersoner.

Om någon förening är intresserad att vara med i Samsyn Eksjö, så går det bra att ta kontakt med fritidskontoret. Då diskuteras tillsammans fram hur och när det kan startas upp Samsynsverksamhet för den intresserade föreningen.

Här nedan kan du läsa mer om Samsyn Eksjö och om gemensamma riktlinjer. Dokumentet är ett levande dokument och uppdateras med jämna mellanrum, både vad gäller innehåll och deltagande föreningar.

Sund Smart Stark Senior var ett projekt där målet var att målgruppen 65+ skulle inspireras till god hälsa och social gemenskap. Men även till en aktiv och meningsfull fritid, samt förhoppningsvis skapa livslång rörelseglädje för målgruppen.

Projektet, som pågick under år 2019, var ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Smålandsidrotten samt Eksjö kommun. Satsningen gick ut på att föreningarna inspirerades med fysiska aktiviteter och dessutom erbjöds föreläsningar.

Eksjö Budoklubb, Friluftsfrämjandet, Friskis och Svettis, Bordtennisklubben Veteranen, ESOK och Eksjö Golfklubb var föreningar som under hösten 2019 erbjöd sin verksamhet till målgruppen. Förutom att seniorerna kunde hitta en aktivitet de gillade så hoppades föreningarna på att någon av dem vill vara med i just deras förening. En viktig sak att tänka på är att det inte alltid behövde vara fysiska aktiviteter de fastnade för, utan de kanske ville engagera sig i styrelse eller liknande istället.

Projektet är slut och vi får se framöver om vi kan göra något liknande igen.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Kim Forsman, fritidskontoret eller Inger Häll, fritidssamordnare vid sociala sektorn.

Kontakt

Fritidsavdelningen

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

fritid@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Föreningslivet i Eksjö kommun

Eksjö kommun har ett rikt och aktivt föreningsliv med närmare 300 föreningar inom olika områden. Välj själv vilken typ av förening du vill engagera dig i.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.