LYSSNA

Trafik

På denna sida kan du läsa om pågående gatuarbeten, lokala trafikföreskrifter och om trafiksäkerhet i Eksjö kommun.

Aktuella trafikstörningar

Aktuella trafikstörningar i Eksjö

 • Tallvägen/Västanågatan
  Under vecka 48 drar arbetet i etapp 3 igång på Tallvägen vilket innefattar arbetet i korsningen Tallvägen/Västanågatan. Under arbetet kommer korsningen att vara avstängd. Detta innebär att:
  - Västanågatan stängs av väster om infart till Stocksnäsvägen.
  - Tallvägen stängs av norr om infarten till entré Tallvägen och psyk. Denna infart nås från Breviksvägen.
  - Infart till sjukhusparkeringen från korsning Tallvägen/Västanågatan är avstängd och besökare hänvisas till parkeringen från den västra infarten, från Breviksvägen.
  - Fotgängare från sjukhusparkeringen kommer att kunna gå förbi arbetet för att ta sig från parkeringen till sjukhuset.
  Arbetet pågår från vecka 48 till slutet av januari 2021.
 • Vetlandavägen vid infarten till Fågelsångsvägen
  Gång- och cykelöverfarten på Vetlandavägen vid infart Fågelsångsvägen ska byggas om. Arbetet kommer att hålla på från den 25 november till den 23 december 2020. Under arbetet kommer ett körfält att vara avstängt.
 • Trafikbegränsning vid arbete på avloppsledningar
  Under vecka 47–49 kommer arbete att utföras på avloppsledningar på ett flertal adresser i Eksjö. Detta gör att trafiken kommer att påverkas.
  Den preliminära planen för vilka gator som kommer att påverkas och när arbetet är planerat att utföras är (ändringar i planen kan ske):
 • Södra Storgatan
  Övergångsställen längs med Södra Storgatan kommer att byggas om. Detta gör att tvärgatorna Apoteksgränd, Nybrogatan, Jungfrugatan, Köpmangatan och Tullgatan kommer att behöva stängas av precis vid övergångsstället vid Södra Storgatan. Arbetet kommer att bedrivas på ett övergångsställe åt gången så det är endast en av tvärgatorna som kommer att vara avstängd vid övergångsstället åt gången. Arbetet kommer att pågå till och med den 20 december 2020.

 • Österlånggatan
  Österlånggatan avstängd till den 18 december 2020 (första etappen).

 • Breviksvägen
  Avstängning som gäller endast gång- och cykelväg till den 11 december 2020.

 • Jungfrugatan
  Jungfruggatan avstängd till den 30 november 2020.

 • Regementsgatan
  I samband med arbetet på Mejerigatan behöver ledningar ta sig ut en bit in på Regementsgatan. Detta innebär att ett körfält på Regementsgatan vid infart till Mejerigatan kommer att vara avstängt. Detta gäller till mitten på vecka 50.

Trafiksäkerhet – reflexer, blomlådor, klipp häcken

Under senaste året omkom cirka 300 personer på vägar och gator i trafiken i Sverige. Enligt nya nationella nollvisionsmålet är ambitionen att nå högst 220 döda till år 2020. Trafikverketlänk till annan webbplats ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet i vägtrafiken. Olycksstatistik redovisas av Transportstyrelsen.

Eksjö kommun har en sjunkande trafikolycksstatistik. Kommunens trafikenhet arbetar med trafiksäkerhet för att förhindra trafikolyckor genom information, kampanjer och olika mätningar.

Kommunen, tillsammans med lokala företag, stödjer Skolbarnens trafikkalenderlänk till annan webbplats

Klipp häcken – du kan rädda liv

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri.

För att minska risken för olyckor uppmanas fastighetsägare att följa de regler som gäller i kommunen.

Trafiksäkerhet kräver fri sikt i gatukorsningar

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På bilderna visas den sikt som behövs i några typer av korsningar. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det är fri sikt genom de så kallade ”sikttrianglarna”. Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte vara högre än 80 centimeter, mätt från gångbaneytan eller körbanan.

Bild: Illustration från Sveriges kommuner och landsting: klick häcken.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

 

Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 centimeter över gatan. Denna höjd gäller i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.


Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas.

Fri höjd är minst:

 • 2,5 meter för gångbana
 • 3,2 meter för cykelbana
 • 4,6 meter för körbana
Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Nyplantering

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

 

 

 

Bild: Illustration från Sveriges kommun och landsting - Klipp häcken

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”, PBL 8 kapitlet, paragraf 15.

Alla fastighetsägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar i sin tur för att se till att reglerna följs och kan utfärda böter vid regelbrott.

Tänk på detta

 • Små barn syns inte om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.
 • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
 • Det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.
 • Trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns.

Har du frågor om skymd sikt kontakta trafikenheten via kontaktcenter.

Använd reflexer

De flesta olyckor, där gående blir påkörda, sker när det är mörkt. Det beror ofta på att man inte bär reflexer. Tänk också på att du syns sämre när det regnar eller snöar! Då behövs reflexer även om det är ljust ute.

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

 Lokala trafikföreskrifter och trafikförordning

I Eksjö kommun finns lokala trafikföreskrifter om till exempel parkering, parkeringsförbud och högsta tillåtna hastighet. Det är samhällsbyggnadsnämnden som också är trafiknämnd som beslutar om de lokala trafikföreskrifterna.

De lokala trafikföreskrifterna finns på Transportstyrelsens webbplats, där väljer du Jönköpings län och Eksjö kommun.

Lokala trafikföreskrifter, Transportstyrelsenlänk till annan webbplats

Trafikförordning (1998:1276)länk till annan webbplats

Har du frågor om de lokala trafikföreskrifterna kontakta trafikenheten via kontaktcenter.

Dispenser

Det går att få dispens från de lokala trafikföreskrifterna för tillfälliga avstängningar, parkering vid flyttning och tunga, breda eller långa transporter inom kommunen.

Har du frågor om dispenser kontakta trafikenheten (via kontaktcenter).

Tillfälliga trafikavstängningar, dispenser, nyttoparkering samt trafikanordningsplan

Under "Tillstånd, regler och tillsyn" kan du läsa om vilka regler och tillstånd som behövs vid tillfälliga trafikavstängningar, dispenser, nyttoparkering för företag och om trafikanordningsplan vid vägarbeten.

Kontakt

Trafikenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2020

Trafiken i Eksjö kommun

Pågående gatuarbeten, lokala trafikföreskrifter och trafiksäkerhet i Eksjö kommun.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.