Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Hemtjänst

Hemtjänsten ska ge det stöd som just du behöver för att kunna bo kvar i din bostad. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Det är viktigt att du deltar i sysslor efter egen förmåga.

En trygg hemtjänst som utgår från dina behov

Du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst som utförare av hjälp i ditt hem. Vi erbjuder ett helhetsåtagande som omfattar personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Våra insatser är flexibla och vi ger dig stöd att leva ett självständigt liv. Du ska kunna känna dig trygg med, och delaktig i, den omvårdnad och omsorg som vi utför. Alla insatser ska utgå från dig som individ.​

Vi strävar efter att de medarbetarna som hjälper dig ska vara kända ansikten för dig, ha en god kännedom om vem du är, och vilka behov du har.

Vår målsättning är att​

 • börja med omvårdnadsinsatserna inom ett dygn efter att du har blivit beviljad hemtjänst
 • kontakta dig inom en vecka med informationen om när din serviceinsats (till exempel städning) kan starta.
 • en omsorgskontakt utses till dig inom 14 dagar från det att vi varit i kontakt med dig
 • en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig, och om du så önskar dina närstående, inom 14 dagar.​

En omsorgskontakt är en person ur personalgruppen som har ett särskilt ansvar för dig. Din omsorgskontakt finns till för att ni ska kunna prata igenom, och tillsammans bestämma, hur du vill att dina insatser ska utföras genom att komma överens om vad som skrivs in i din genomförandeplan.

I din genomförandeplan skriver vi in hur du vill att de beviljade insatserna ska utföras. Det är viktigt att du själv genomför det du kan själv för att behålla din självständighet.

Genomförandeplan förvaras i en pärm hemma hos dig och uppdateras regelbundet i dialog med dig.

Det här kan du få hjälp med

Att få hemtjänst innebär att personal från hemtjänsten kommer och hjälper dig i din vardag. Det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du får från hemtjänsten.

Här är några av de vanligaste insatserna som hemtjänsten utför:

Personlig omvårdnad
Du kan exempelvis få hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök och på- och avklädning.

Förflyttning
Om du behöver hjälp att förflytta dig på egen hand kan hemtjänsten hjälpa till med förflyttning både inom- och utomhus.

Måltider och måltidsdistribution
Vid behov kan du få mat leverad hem till dig. Du kan även få hjälp att göra i ordning mat, värma mat, duka fram och lägga upp maten på tallrik.

Apoteksärenden
Apoteksärenden innebär att du kan få hjälp att hämta ut läkemedel från apoteket alternativt leverans av Apodos.

Städ och tvätt
Du kan få hjälp med både städ och tvätt.

Annat stöd
Det finns även annat stöd beroende på dina behov, exempelvis promenader, social kontakt eller stöd och hjälp nattetid.

Trygghetslarm, digital tillsyn och läkemedelsautomat

Välfärdsteknik inom Eksjö kommun

Med välfärdsteknik kan nya omsorgstjänster införas för att hjälpa de som är i behov av stöd och hjälp i vardagen att leva självständigt, bo kvar hemma samt känna sig trygga och delaktiga i samhället.

Eksjö kommuns användning av välfärdsteknik utgår från kriterierna för god vård och omsorg som innebär att den är kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgår från individens behov.

Eksjö kommun erbjuder följande välfärdsteknik, samtlig välfärdstekniska lösningar ingår i maxtaxan.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt. Du har alltid på dig larmet, till exempel runt handleden. När du trycker på larmknappen får du röstkontakt med trygghetsjouren. Vid behov skickar de hemtjänst till dig.

Om vi inte får kontakt med dig när du larmar åker hemtjänsten till dig för att få reda på hur du mår. Larmet ska du i första hand använda när något oförutsett händer exempelvis om du ramlar eller blir sjuk.

Om du behöver trygghetslarm kan du ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare.

Digital tillsyn

Digital tillsyn innebär att en trygghetskamera sätts upp i ditt hem och används för att göra tillsyn. Istället för en fysisk tillsyn av personal, kommer tillsynen att ske digitalt utan att din nattsömn blir störd.

Tillsynen utförs av personal från hemtjänsten och sensorn är endast påslagen medan tillsynen utförs, all övrig tid är sensorn avstängd. En tillsyn tar ungefär 20–30 sek.

Om du behöver digital tillsyn kan du ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare.

Läkemedelsautomat

Eksjö kommun använder läkemedelsautomater i den kommunala hemsjukvården. Du har möjlighet att bli erbjuden läkemedelsautomat oavsett om du har övriga insatser från hemtjänsten eller hemsjukvården.

Läkemedelsautomaten ser till att du får den medicin du ska ha i rätt tid. Den placeras i ditt hem och påminner dig när det är dags för dig att ta dina mediciner och matar ut den dos som du ordinerats.

En läkemedelsautomat kan vara ett bra hjälpmedel för dig som behöver få hjälp med att ta läkemedel, men känner att du kan klara det utan besök av personal.

Du som är eller blir beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården beviljas en läkemedelsautomat.

Kontakta den sjuksköterska som ansvarar för ditt område för bedömning om läkemedelsautomaten är rätt insats för dig.

Vår värdegrund

Hemtjänsten bygger sitt arbete på Eksjö kommuns lokala värdighetsgarantier som är framtagna utifrån den nationella värdegrunden.​

 • värdigt liv – respekt för privatliv och personlig integritet ​
 • möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande​
 • individanpassning och delaktighet​
 • insatser av god kvalité ​
 • ett gott bemötande​
 • välbefinnande – känsla av trygghet ​
 • upplevelse av meningsfullhet​.

Personal och kompetens

Eksjö kommuns hemtjänst kan tillgodose de behov du som brukare har då vi är en flexibel personalgrupp fördelad utifrån olika områden.

Varje område består av omkring 10–15 medarbetare. Totalt arbetar ungefär 170 medarbetare inom hemtjänsten i Eksjö kommun.

Vi är verksamma i hela Eksjö kommun och personalen har god lokalkännedom.

Några av våra medarbetare talar andra språk förutom svenska. Flera medarbetare i hemtjänsten är specialistutbildade inom anhörigstöd, demens och palliativ vård.​

Alla hemtjänstgrupper är utrustade med mobiltelefon, vilket möjliggör att du kan kontakta oss. Du kan nå oss på telefon både dagtid och kvällstid.

Dokumentation och tystnadsplikt

Du får en brukarpärm med information om vem som är din omsorgskontakt och andra viktiga kontaktuppgifter.

Dokumentationen sker enligt gällande lagstiftning (Socialtjänstlagen) och utförs i vårt dokumentationssystem. Systemet är kopplat till verksamhetstelefonerna, där personal kan dokumentera direkt vid besöket hos dig. I vårt verksamhetssystem dokumenterar vi även om det sker några avvikelser så som exempel fallolyckor och brister i bemötande.

All personal som arbetar inom hemtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att personal inte får föra vidare sådant som de får veta om personliga förhållanden, utan att du givit ditt samtycke till det. ​

Ansökan och avgift

Ansökan

Ansökan görs via kommunens biståndsenhet.
Läs mer om att ansöka om hemtjänst

Vad kostar hemtjänst?

Information om vad hemtjänst kostar

Bostadstillägg

Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Synpunkter och förslag

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se


När du vill kontakta hemtjänsten
vänder du dig till kommunens kontaktcenter och berättar var du bor och vad ditt ärende gäller, så kopplas du till rätt person.

Sidan senast uppdaterad:

Hemtjänst i Eksjö kommun

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad, eller kan få den hjälpen på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.