Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad, eller kan få den hjälpen på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd för att klara dig i ditt hem. Huvudprincipen är att utifrån behovet ge hjälp till självhjälp.

Hemtjänst består av hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser. Serviceinsatserna kan till exempel vara hjälp med städ, tvätt, inköp, matlagning och matdistribution. Den personliga omvårdnaden ska tillgodose dina fysiska, psykiska och sociala behov. Till exempel genom att hjälpa till med hygienen, hjälp med att äta, förflyttning och insatser för att bryta isolering och för att du ska känna trygghet och säkerhet i hemmet.

Omfattningen av ditt hemtjänstbehov kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag. Kommunens hemtjänst finns tillgänglig alla dagar och kvällar på året. Nattetid tar nattpatrullen över.

Genomförandeplan

Alla som har hemtjänst i form av personlig omvårdnad eller serviceinsatser har också rätt till en individuell genomförandeplan. Planen ger en samlad bild av vilka insatser som ska genomföras och hur de ska utföras för att du så långt som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv. Kommunen garanterar att genomförandeplanen upprättas inom två veckor efter det att din hemtjänst har påbörjats. Kommunen ansvarar även för att planen hålls uppdaterad. Du, och eventuellt dina närstående, deltar i upprättandet av genomförandeplanen och ger oss den information vi behöver.

Eksjö kommun strävar efter ett mer flexibelt arbetssätt inom hemtjänsten. Det innebär att du har möjlighet till ett ökat inflytande över de serviceinsatser du är beviljad. Du har möjlighet att ibland förändra insatserna som finns beskrivna i genomförandeplanen inom den beviljade tiden. Du ska meddela oss om behovet av någon insats förändras på lång sikt.

Överenskommelse och tidsram 

För att utföra insatser i ditt hem på bästa möjliga sätt måste du som tar emot insatser fylla i en överenskommelse. Överenskommelsen innebär bland annat att du har städutrustning hemma. Den innebär också att du tar emot de hjälpmedel som behövs för att personalen vid hemtjänsten ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Överenskommelsen undertecknas i samband med upprättandet av genomförandeplanen.

Efter det att du har beviljats hemtjänst ska omsorg i form av personlig omvårdnad verkställas inom 24 timmar och serviceinsatser verkställas efter överenskommelse med dig, med undantag av matdistribution.

Rätt till omsorgskontakt

När du beviljas hemtjänst i form av personlig omvårdnad har du rätt till en omsorgskontakt.

En omsorgskontakt är en undersköterska i personalgruppen som bland annat ansvarar för att skapa och uppdatera din genomförandeplan, samordna med sjukvården och andra aktörer vid behov. Omsorgskontakten ansvarar också för att ha en god kontakt och dialog med dig och dina närstående, samt svara på dina frågor och vara behjälplig om du har synpunkter på insatser från hemtjänsten.

Kommunen garanterar att du får en omsorgskontakt inom två veckor från det att du fått beslut om hemtjänst i form av personlig omvårdnad.

Kontinuitet och trygghet

Kommunens målsättning är att du som har hemtjänst så långt det är möjligt ska få besök av samma personer från personalgruppen. Om du får hjälp flera gånger samma dygn kommer du att få träffa ett större antal personer. Trots detta garanterar kommunen att personalen arbetar på liknande sätt, med utgångspunkt ifrån den genomförandeplan som är upprättad tillsammans med dig.

För att du ska kunna känna trygghet i ditt hem kommer personalen att legitimera sig när de kommer till dig. Målsättningen är att personalen har den grundkompetens som krävs för att utföra insatserna i ditt hem.

Ansökan och avgift

Ansökan

Ansökan görs via kommunens biståndsenhet.
Läs mer om att ansöka om hemtjänst

Vad kostar hemtjänst?

Information om vad hemtjänst kostar

Bostadstillägg

Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Hemtjänstfolder

Hemtjänstfoldern är ett informationsmaterial om hur hemtjänsten i Eksjö kommun arbetar. Hemtjänstfoldern vänder sig till den som ska få, eller får insatser via hemtjänsten. Samt till anhöriga till individer med insatser genom hemtjänsten.

Områdesindelning

Hemtjänsten kontaktas utifrån en tydlig och enkel områdesindelning.

  • Hemtjänst och/eller hemsjukvård samt biståndshandläggare, i Eksjö tätort, Höreda, Värne och Hult delas in områdena Norr och Söder.
  • Bruzaholm och österut i kommunen tillhör område Öster.

När du vill kontakta hemtjänsten vänder du dig till kommunens kontaktcenter och berättar var du bor och vad ditt ärende gäller, så kopplas du till rätt person.

Synpunkter och förslag

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se


När du vill kontakta hemtjänsten
vänder du dig till kommunens kontaktcenter och berättar var du bor och vad ditt ärende gäller, så kopplas du till rätt person.

Sidan senast uppdaterad:

Hemtjänst i Eksjö kommun

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad, eller kan få den hjälpen på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.