Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Om webbplatsen

Här hittar du information som rör hela webbplatsen, till exempel vad som gäller för cookies, personuppgifter och tillgänglighet.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Bra att veta om webbplatsen

Den 12 juni 2018 lanserades eksjo.se i denna version.

Webbplatsen eksjo.se är kommunens största kommunikationskanal med i snitt 20 000 besökare varje månad. En kommuns verksamhet är omfattande, och att erbjuda en lättnavigerad webbplats med tydlig information inom alla verksamhetsområden är en stor utmaning.

Målet har varit att ta fram en lättnavigerad och modern webbplats. Service och tjänster har satts i fokus och annat mer utsmyckande innehåll har tonats ner.

Strukturen på webbplatsen är uppbyggd utifrån hur besökarna förväntas hitta information och inte efter hur kommunens organisation är uppbyggd. Samtliga texter är omskrivna för att de ska bli enklare och tydligare.

Webbplatsen har anpassats så att den fungerar lika bra oavsett om du surfar från en mobil, läsplatta eller dator.

E-tjänster och blanketter finns i portalen för e-tjänster

E-tjänster efterfrågas i allt högre utsträckning av invånarna, och är ett sätt att effektivisera organisationens arbete. Kommunens blanketter och e-tjänster finns samlade i portalen för e-tjänster. I portalen kan du använda sökfunktionen för att hitta blanketten/e-tjänsten, du kan också hitta tjänsterna via de olika kategorierna i vänstermenyn.

Du når portalen via ikonen som finns på varje webbsida, antingen upptill eller nertill på sidan beroende på vilken enhet du använder. Länkar till blanketterna och e-tjänsterna i portalen finns även från de olika avsnitten på webbsidorna.

Logga in som medborgare med e-legitimation

Vissa e-tjänster kräver inloggning. Använd din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänster och följa ärenden via Mina sidor. E-legitimation, till exempel BankID eller Mobilt BankID, används för att kommunen ska vara säker på vem det är som använt e-tjänsten. E-legitimationen används också för att rätt person ska få tillgång till rätt ärenden via Mina sidor.

Översättning, translate

Den här webbplatsen eksjo.se med underwebbar har inte någon funktion för översättning till andra språk. Du som besökare kan dock använda externa tjänster för att översätta innehållet, om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska.

Externa översättningstjänster

Hitta på webbplatsen

För att hitta på webbplatsen använd gärna sökfunktionen. Om du använt sökfunktionen, och ändå inte hittar det du söker, skicka gärna ett mejl till kommun@eksjo.se

Vi vill gärna förbättra webbplatsen, tack för dina synpunkter.

Kakor (cookies)

Denna webbplats använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök. En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Läs mer om vilka cookies som används på webbplatsen och i vilket syfte.

Kartor och bilder

Bilderna som används på webbplatsen är copyrightskyddade, det vill säga, de får inte laddas ner och användas av någon annan. De flesta fotografier ägs av Duo Studio AB och Eksjö kommun.

De kartor som finns på webbplatsen (som inte kommer från Google Maps) är copyrightskyddade av Lantmäteriverket och Eksjö kommun. Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande eller återgivande av kartbilderna. Kontakta mät- och exploateringsenheten via kontaktcenter för mer information.

Lyssna på webbplatsen

Den här webbplatsen använder tjänsten Readspeaker för uppläsning av innehåll på webbplatsen. Lyssnafunktionen är ett hjälpmedel som gör att webben talar.

Readspeaker läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3. Du kan förstora texten och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser.

Lyssnafunktionen fungerar på smarta mobiltelefoner, surfplattor, Mac och PC utan att du behöver ladda ned programmet till din egen dator. Readspeaker kostar ingenting för dig som användare.

Aktivera Readspeaker

Du aktiverar Readspeaker genom att klicka på "Lyssna" som finns över rubriken på webbsidorna. Ett verktygsfält öppnas då på sidan.

Läs mer om de olika funktionerna i Readspeaker Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsredogörelse

Eksjö kommun ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här nedan beskrivs hur eksjo.se med underwebbplatser; (Eksjö gymnasium, Biblioteken, Eksjö museum, Vux i12, Campus i12, Eksjö Kommunfastigheter, Eksjöbostäder och Eksjö Industribyggnader) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här finns också information om eventuella kända tillgänglighets­problem och information om hur du kan rapportera brister till kommunen så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från eksjo.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan kontakta oss genom att:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på kommun@eksjo.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla detta till Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 (standard för tillgänglighet) på delar av webbplatsen (se rubriken "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan). Den här webbplatsen är därmed endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Arbete med tillgänglighet på webbplatsen

 • Lyssna: Vi har hjälpmedel för att underlätta för dig som besökare, bland annat en funktion som gör att du kan lyssna på innehållet. Mer information finns under rubriken ”Lyssna på webbplatsen” på denna sida.
 • Tabba dig fram: Webbplatsen är byggd så att du ska kunna tabba dig igenom den utan att behöva använda en datormus.
 • Sidor på lättläst svenska: Det finns möjlighet att läsa en del av informationen på lättläst svenska. De lättlästa sidorna hittar du en länk till i sidfoten om du använder en dator. Har du en mindre enhet som till exempel en surfplattta eller mobiltelefon så finns en länk till lättläst långt ner på varje sida.
 • Översättning: Webbplatsen länkar till Googles översättningsverktyg. En grön ikon "Translate" finns i sidhuvudet, eller i sidfoten på mindre enheter.
 • Responsiv: Eksjo.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är densamma oavsett om du sitter vid en dator, surfplatta eller mobiltelefon.
 • Klarspråk: Vi arbetar kontinuerligt för att skriva ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Dokument: Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. En del av kommunens pdf-dokumenten, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighets­anpassa PDF-dokumenten. Vissa dokument som är publicerade innan den 23 september 2018 omfattas inte av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Några dokument på webbplatsen är PDF-filer som kommunen inte äger. Därför kan vi inte justera i och göra dessa dokument tillgängliga. Du kan kontakta Eksjö kommun för att få en tillgänglig version av ett dokument som ännu inte gjorts tillgängligt.
 • E-tjänster, tredjepartsinnehåll och integrerade system: Det finns e-tjänster, tredjepartsinnehåll och system, som du når via eksjo.se, som inte uppfyller kriterierna i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller lagkraven är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till eksjo.se. Det kommer att förändras genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.
 • Bilder: Alternativtexter kan saknas på en del bilder. Alternativtext är en text som förklarar vad en bild visar. Arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter på webbplatsens bilder.
 • Filmer: Det finns filmer på webbplatsen som saknar undertexter och/eller syntolkning. De filmer som omfattas av lagen, och som publiceras efter den 23 september 2020, kommer i vissa fall sakna syntolkning. Vi kommer successivt att se över och åtgärda detta.
 • Språk: På vissa webbsidor kan det förekomma långa texter, inkonsekvent format på datum och sifferformat, felaktigt utformade länktexter, samt brutna länkar.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Eksjö kommun eller står under dess kontroll.

Oskäligt betungande anpassning

Eksjö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Videoupptagningar från kommunfullmäktiges sammanträden kräver för mycket tid att texta och syntolka.

Hur vi har testat webbplatsen

Kommunens publiceringsverktyg SiteVision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. Vi har även gjort en självskattning av eksjo.se.

 • Senaste bedömningen gjordes den 20 december 2023.
 • Webbplatsen publicerades den 12 juni 2018.

Underwebbplatser

I samband med lanseringen av eksjo.se sommaren 2018 lanserades också ett koncept för underwebbplatser. Flera kommunala verksamheter som har haft en fristående webbplats kommer nu istället att ingå i eksjo.se men ha en egen tydlig ingångssida. Detta innebär vinster både för besökaren, webbredak­törerna och ekonomiskt för kommunen.

Sommaren 2018 var underwebbplatserna för Eksjö museum och biblioteken i kommunen klara. Den 1 oktober 2018 lanserade Eksjö gymnasium sin underwebbplats och i mars 2019 var Campus i12:s och Vux i12:s underwebbar klara.

Tre kommunala bolag har underwebbplatser. Eksjöbostäder lanserade sin underwebb i mars 2020 och i maj samma år var Eksjö Kommmunfastigheter AB:s underwebb klar. I december 2022 lanserade Eksjö Industribyggnader sin underwebbplats.

I januari 2021 startades skolbloggen.

Intranätet Kom in

Hej, är du anställd av Eksjö kommun och vill nå kommunens intranät Kom in? Om du inte vet hur du kommer in på intranätet kontakta din närmaste chef eller skicka ett mejl till kommunikation@eksjo.se

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Sidan senast uppdaterad:

Om webbplatsen

Här hittar du information som rör hela webbplatsen, till exempel vad som gäller för cookies, personuppgifter och tillgänglighet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.