Välkommen till Eksjö kommun

Eksjö Industribyggnader

Våra fastigheter

Här hittar du information om fastigheter som ägs av bolaget.

Om bolaget

AB Eksjö Industribyggnader är ett helägt kommunalt bolag och har två dotterbolag.

Projekt

Några av de senaste projekten som genomförts av bolaget. 

Ledig industrimark

Ledig industrimark för byggnation som finns tillgänglig i Eksjö kommun.

Felanmälan/synpunkter

Här kan du lämna feedback och synpunkter på vår verksamhet.

Kontakt

Så här når du Eksjö Industribyggnader via mejl, telefon, brev eller med ett besök.

AB Eksjö Industribyggnader

Det kommunala bolagets främsta mål är att erbjuda bra och ändamålsenliga lokaler till näringslivet och på så sätt stimulera och underlätta nyföretagande och ökad sysselsättning i kommunen.