Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Om bolaget

Aktiebolaget Eksjö Industribyggnaders främsta mål är att erbjuda bra och ändamålsenliga lokaler till näringslivet och på så sätt stimulera och underlätta nyföretagande och ökad sysselsättning i kommunen. Detta kan ske genom ny-, om-, och tillbyggnad samt genom köp, försäljning eller utarrendering. Bolaget ägs av Eksjö kommun.

Framgångsrika företagsetableringar bygger på att en rad pusselbitar faller på plats vid rätt tillfälle. Lokalen är ofta en av de viktigaste faktorerna.

Bolaget strävar efter korta beslutsvägar och hanterar känslig information på ett säkert sätt. Oftast kan hela processen, från intresseanmälan till inflyttning hanteras av ett fåtal personer.

Eksjö Industribyggnader har ett nära samarbete med kommunens näringslivsenhet, Eksjö.nu AB. Bolaget arbetar också strategiskt med långsiktig lokalförsörjning i Eksjö kommun.

Bolaget har varit verksamt i kommunen sedan 1964.

Om kommunal verksamhet som drivs i bolagsform.

Dotterbolag

Under AB Eksjö Industribyggnader finns två dotterbolag, dessa är

  • Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB
  • MA Industrifastigheter AB

Styrelser

Styrelserna i AB Eksjö Industribyggnader och dotterbolag består av politisk tillsatta representanter.

Kontakt

AB Eksjö Industribyggnader

Besök:

Södra Kyrkogatan 4 Eksjö

Post:

Eksjö Industribyggnader, 575 80 Eksjö

Telefon:

Sidan senast uppdaterad:

Om bolaget

Aktiebolaget Eksjö Industribyggnaders främsta mål är att erbjuda bra och ändamålsenliga lokaler till näringslivet och på så sätt stimulera och underlätta nyföretagande och ökad sysselsättning i kommunen.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Södra Kyrkogatan 4

Eksjö