LYSSNA

Fakta, statistik och nyckeltal

På denna sida finns fakta och statistik om invånarna i kommunen, och även om dem som arbetar här. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi med mera. Jämförbara nyckeltal finns som öppen data.

Geografi

Kommunens areal är 873 kvadratkilometer. Av dessa är 74 kvadratkilometer vatten.
Kommunen är ungefär 52 kilometer lång och ungefär 27 kilometer bred.

Högsta punkter i kommunen är Kulla Backar som ligger 342 meter över havet och
Skuruhatt som ligger 337 meter över havet.

Den lägsta punkten är Silverån som ligger 117 meter över havet.

Medborgarundersökning

Eksjö kommun har deltagit i Statistiska Centralbyråns, SCB, medborgarundersökningar 2008 och 2013.

Medborgarundersökningen genomförs av SCB som en stickprovsundersökning. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om kommunen och dess verksamheter. Medborgarna sätter betyg på kommunens verksamhet och på kommunen som en plats att bo och leva i, samt på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

SCB genomför undersökningen två gånger per år (det året som undersökningen görs), vår respektive höst, med samma frågeblankett för alla deltagande kommuner.

Medborgarundersökning 2013

I 2013 års undersökning tillfrågades 995 personer mellan 18 och 84 år om hur kommunen är som plats att bo och leva på, om kommunens verksamheter och om medborgarnas inflytande. 54 procent av de tillfrågade svarade på enkäten. Under hösten 2012 och våren 2013 deltog 137 kommuner i undersökningen.

I PDF-filen kan du se resultatet av undersökningen:

Medborgarundersökning 2008

Eksjö kommun genomförde en medborgarundersökning för första gången hösten 2008. I undersökningen fick 1011 invånare enkäten. Svarsfrekvensen uppgick till 63 procent. Under 2008 genomförde 98 kommuner motsvarande undersökning vilket innebär att Eksjö kommun har ett bra jämförelsematerial (bench).

I PDF-filen kan du se resultatet av undersökningen:

Jämförbara nyckeltal som öppen data

Öppna data är digital information som är fri att använda.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla kommuner och regioner i Sverige. Nyckeltalen handlar om allt från antal nyregistrerade företag till hur mycket olika tjänster kostar. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel från:

  • Statistiska centralbyrån
  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • Valmyndigheten
  • Bolagsverket
  • Skolverket
  • Socialstyrelsen
  • Brottsförebyggande rådet

På denna sida finns ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i kommun- och regionsdatabasen Koladalänk till annan webbplats

 

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 11 januari 2021

Fakta, statistik och nyckeltal, Eksjö kommun

Fakta och statistik om invånarna i kommunen och även om dem som arbetar här. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi med mera. Jämförbara nyckeltal finns som öppen data.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.