En mamma som är ut och går med sina barn på en gång- och cykelbana i ett bostadsområde i Eksjö.
LYSSNA

Fakta, statistik och nyckeltal

På denna sida hittar du fakta och statistik om Eksjö kommun. Det finns fakta om arbete, antal bostäder, kommunal ekonomi, geografi med mera. Jämförbara nyckeltal finns som öppen data.

Jämförbara nyckeltal som öppen data

Öppna data är digital information som är fri att använda.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla kommuner och regioner i Sverige. Nyckeltalen handlar om allt från antal nyregistrerade företag till hur mycket olika tjänster kostar. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel från:

 • Statistiska centralbyrån
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Valmyndigheten
 • Bolagsverket
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Brottsförebyggande rådet

På denna sida finns ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i kommun- och regionsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats.

 

Arbete

På sidan "Om näringslivet" hittar du arbetsplatser i Eksjö kommun med minst 50 anställda.

Tabellen visar hur många procent som arbetar inom olika områden i Eksjö kommun respektive i riket:

Dagsbefolkning

Kommunen, procent

Riket, procent

Jordbruk, skogsbruk, fiske

4,2

1,9

Tillverkning, utvinning

13,2

10,8

Energi, miljö

1,1

1,0

Byggverksamhet

6,0

7,2

Handel

5,8

11,8

Transport

2,0

4,7

Hotell, restaurang

2,2

3,6

Information, kommunikation

0,4

4,3

Kreditinstitut, försäkringsbolag

0,3

1,9

Fastighetsverksamhet

1,7

1,7

Företagstjänster

3,4

12,2

Civila myndigheter, försvaret

11,1

6,0

Utbildning

10,3

10,9

Vård och omsorg

34,5

16,1

Personliga, kulturella tjänster

2,6

4,6

Okänd bransch

1,4

1,3

Barnomsorg

Antal platser i förskolor och pedagogisk omsorg, årskiftet 2020/2021

 • Kommunala förskolor, cirka 830 platser
 • Fristående förskolor, cirka 105 platser
 • Kommunal pedagogisk omsorg, cirka 45 platser
 • Fristående pedagogisk omsorg, 6 platser

Befolkning

Bostäder

Lägenhetsbestånd 2019

Typ av hus

Antal

Procent

Småhus

4 869

59,0

Flerbostadshus

3 427

41,0

Summa

8 296

100

Ekonomi

Kommunalskatt

 • Utdebitering 2021, 34:02 kronor
 • därav till kommunen, 22:26 kronor
 • därav till regionen, 11:76 kronor

Driftbudgetens fördelning 2021

Total nettokostnad: 1 121 miljoner kronor.

Verksamhetskostnader under kommunstyrelsen:

 • Samhällsbyggnadssektorn: 4,2 procent
 • Tillväxt- och utvecklingssektorn: 5,7 procent
 • Barn- och utvecklingssektorn: 41,7 procent
 • Sociala sektorn: 41,8 procent
 • Kommunledningskontoret: 5,7 procent
 • Politisk organisation: 1,0 procent

Geografi

Kommunens areal är 873 kvadratkilometer. Av dessa är 74 kvadratkilometer vatten.
Kommunen är ungefär 52 kilometer lång och ungefär 27 kilometer bred.

Högsta punkter i kommunen är Kulla Backar som ligger 342 meter över havet och
Skuruhatt som ligger 337 meter över havet.

Den lägsta punkten är Silverån som ligger 117 meter över havet.

Kommunikationer

Kultur, turism och fritid

Bibliotek

 • Kombinerat stads- och gymnasiebibliotek i Eksjö
 • Filialbibliotek i Mariannelund
 • Bokbuss som besöker kommunens övriga orter.

Sevärdheter och upplevelser

 • Gamla stan i Eksjö
 • Museer och utställningar:
  • Eksjö museum med stadshistorisk utställning
  • Albert Engströmsutställning
  • militärhistorisk utställning och konsthall
  • Aschanska gården i Eksjö
 • Bruzaholms Bruksmuseum i Bruzaholm
 • Filmbyn Småland i Mariannelund.

Vackra och spännande platser

 • Skurugata
 • Skuruhatt
 • Silverån
 • Kvänsås bokskog
 • Skrôle Hie
 • Valbacken
 • Ränneslätt
 • Skedhults friluftsområde
 • bruksmiljön och Kristallen i Bruzaholm
 • Radbyar i Idekulla, Pukulla, Fågelhult, Åsa och Börsebo.

Fritidsanläggningar

 • 18-håls frisbeegolfbana, Eksjö
 • 18-håls golfbana vid Skedhult, väster om Eksjö
 • 9-håls golfbana (Pay and Play) i Boaryd, Hult
 • Bowlinghall, Eksjö
 • Elljusspår i Eksjö, Hult, Bruzaholm, Ingatorp och Mariannelund
 • Fotbollsplaner, 15 stycken i tätorterna
 • Friidrottsanläggning, Ränneborg, Eksjö
 • Fritidsgård, Eksjö
 • Idrottshallar i Eksjö, Ingatorp, Hjältevad, Hult, Höreda och Mariannelund
 • Ishall, Storegårdshallen, Eksjö
 • Konstsnö-/elljusspår, Eksjö Skidstuga
 • Lägergård, Klinten vid Försjön
 • Motocrossbana, Stopté, Eksjö
 • Olsbergs Arena för idrott och kultur, Eksjö
 • Padelhallar och gym, Eksjö och Mariannelund
 • Ridhus, Persö och Råsa
 • Simhall, idrottshall och gym, Prästängshallen, Eksjö
 • Skatepark, beachvolleyplan, beachhandbollplan och multisportarena, Storegårdsområdet, Eksjö
 • Skidbacke med lift i Valbacken, Ingatorp
 • Tennisbanor utomhus, 4 stycken tätorterna
 • Tennishall, Eksjö
 • Utegym i Eksjö och Mariannelund
 • Vandringsleder, cykelleder, kanotled, fritidsfiskesjöar och badplatser

Antal föreningar

 • 285 föreningar

Politiken

Utbildning

Siffrorna avser år 2021

Grundskola

Antal elever i de olika grundskolorna i kommunen. Totalt går 2 103 elever i grundskolan.

Orter

Förskoleklass till årskurs 3

Årskurs 4 till 6

Årskurs 7 till 9

Eksjö

587

41

502

Mariannelund

108

69

114

Ingatorp

55

53

-

Hult

50

41

-

Höreda

64

43

-

Gymnasieskola

 • Eksjö Gymnasium. Nio nationella program och introduktionsprogram, riksidrottsgymnasium – orientering, lokal idrottsprofil inom olika idrotter, samt dansprofil, cirka 610 elever
 • Nifsarpsskolan (friskola med tre nationelle program, cirka 230 elever

Särskola

 • Gymnasiesärskola med fyra program
 • Grundsärskola/Träningsskola

Kulturskola

På Kulturskolan i Eksjö går det ungefär 420 elever.

Vuxenutbildning

Utbildning på Vux i12

 • Kommunal vuxenutbildning (inklusive Yrkesvux), cirka 350 studerande
 • Särvux, cirka 15 studerande
 • Svenska för invandrare (SFI), cirka 230 studerande

Folkhögskola

På Mariannelunds folkhögskola (stiftelse) går det cirka 85 elever.

Högskoleutbildning/Yrkeshögskoleutbildning

På Campus i12 finns det ungefär 200 heltidsstudenter. De yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds är:

 • 3D-artist – Arkitektur Inredning Produkter
 • Technical artist - Arkitektur Inredning Produkter
 • Behandlingspedagog – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

De högskoleutbildningar som erbjuds är:

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Förskollärarprogrammet

Övriga utbildningar:

 • IT-spåret för personer med ASD, högfungerande autism som har intresse för IT.

Äldreomsorg

Antal platser inom hemtjänst, korttidsplatser, särskilt boende, samt antal träffpunkter:

 • Hemtjänst, cirka 450 platser
 • Korttidsplatser, 15 platser
 • Särskilt boende, 193 lägenheter
 • Träffpunker, 5 stycken

Siffrorna avser år 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Fakta, statistik och nyckeltal, Eksjö kommun

På denna sida hittar du fakta och statistik om Eksjö kommun. Det finns fakta om arbete, antal bostäder, kommunal ekonomi, geografi med mera. Jämförbara nyckeltal finns som öppen data.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.