LYSSNA

Energi och klimat

Hållbarhet förutsätter ett fungerande kretslopp där de resurser som tas ut inte är större än de resurser som nyskapas.

Kommunen arbetar med energieffektivisering för att minska klimatpåverkan. Du kan få kostnadsfri och opartisk rådgivning av en kommunal energi- och klimatrådgivare.

All energianvändning påverkar vårt klimat negativt. Energi- och klimatfrågorna är med sin påverkan på miljö och hälsa en av de största utmaningarna som vi står inför idag. Energi- och klimatfrågan är ett stort och brett område som kan handla om allt från tillgången på energi, val av energikälla, energieffektivisering samt hur användningen påverkar miljön och klimatet.

Hur samtliga invånare arbetar med energi- och klimatfrågor har därför stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Förutom att minska utsläppen av växthusgaser och minska energianvändningen behöver alla anpassa sig till möjligheterna och riskerna som ett förändrat klimat innebär.

Enligt ”Lagen om kommunal energiplanering” ska alla kommuner ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Där framgår också att kommunen i sin planering ska främja hushållningen med energi och arbeta för en säker och tillräcklig energitillförsel.

Energiplan och klimatstrategi är antagen av kommunfullmäktige 2008.

 Bilagor:

Klimatmål i Eksjö kommun

Eksjös kommun har i sitt energi- och klimatarbete tagit fram en energi- och klimatvision med tillhörande klimatmål:

I Eksjö kommun ska energiförsörjningen vara säker och långsiktigt hållbar samt vara uppbyggd på förnyelsebara energikällor. Ökad kunskap och medvetenhet ska leda till en effektiv och hållbar energianvändning.

Fossila bränslen ska fasas ut och utsläppen av koldioxid begränsas så långt det är möjligt.

Energiplan och klimatstrategi för kommunen

Enligt ”Lagen om kommunal energiplanering” ska alla kommuner ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Där framgår också att kommunen i sin planering ska främja hushållningen med energi och arbeta för en säker och tillräcklig energitillförsel.

Energiplan och klimatstrategi är antagen av kommunfullmäktige 2008.

 Bilagor:

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I ett brett samarbete har en gemensam klimat- och energistrategi för Jönköpings län arbetats fram. I strategin finns vision och mål för att länet ska kunna få en hållbar utveckling och bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalet.

Visionen och målen går i linje med nationella och internationella mål. Strategin har tagits fram i samverkan med aktörer från offentlig sektor, privata näringslivet och organisationer i länet under ledning av Klimatrådet och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Visionen är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän senast 2045. Det innebär att vi arbetar aktivt med att minska våra utsläpp av växthusgaser och att anpassa samhället till de klimatförändringar som sker.

För att nå visionen har tre övergripande mål satts:

 • Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år.
 • Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år.
 • Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län.

Strategins inriktningar och mål för länet till 2030 och 2045 kommer att följas upp med hjälp av indikatorer inom respektive område.

Strategin föreslår inte åtgärder, utan särskilda åtgärdsprogram kommer att tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

Energi- och klimatrådgivning

Från och med 2018 har Eksjö, Aneby och Tranås ett samarbete inom energi- och klimatrådgivningen. Det är Boo Nordin och Anna Samson som delar på tjänsten som energi- och klimatrådgivare för alla tre kommunerna.

Du kan ta kontakt med energi- och klimatrådgivarna om du har frågor om till exempel fastighetsenergi, hållbara transporter och solenergi.

Solenergi

Är du intresserad av solenergi? Funderar du på att sätta upp solceller på din fastighet/villa? Energi- och klimatrådgivningen kan ge information och stöd i att komma vidare med dina planer.

Energi- och klimatrådgivare

Anna Samson, telefon: 0140-681 91, e-post: anna.samson@tranas.se
Boo Nordin, telefon: 072-141 08 83, e-post: boo.nordin@tranas.se

Enkla energispartips i hemmet

Här har vi samlat några enkla och snabba energispartips, välj det som passar dig.

 • Byt till lågenergilampor eller LED-lampor, lamporna är dyrare i inköp med det tjänar du in på minskad energiförbrukning.
 • Sätt in nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 • Släck när du lämnar rummet.
 • Sänk temperaturen en grad i hemmet, genom det sparar du upp till 5 procent av uppvärmningskostnaden.
 • Skippa stand-by. Stäng av dina elapparater helt och hållet eller dra ur sladden.
 • Dra ur laddare, till exempel till mobilen när de inte används.
 • När du vädrar – vädra effektivt med tvärdrag en kort stund.
 • Fyll tvättmaskinen i stället för att köra igång den när den är halvfull.
 • Hängtorka tvätten istället för att torktumla.
 • Duscha istället för att bada och stäng av vattnet medan du tvålar in dig.
 • Snålspolande duschmunstycken sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkan även energiförbrukningen.
 • Ställ in rätt temperatur på kyl och frys. Det ska vara plus 5 grader i kylen och minus 18 i frysen.
 • Tina maten i kylen.
 • Använd vattenkokare istället för att koka vatten på spisen.

Solmatchen – en utmaning i solel

Solmatchen är en match som aldrig tidigare genomförts. Den handlar inte om taktik eller defensivt spel - utan i Solmatchen är det full offensiv från början.

Klimatrådet Länk till annan webbplats. utmanar Jönköpings läns företag och invånare i att under ett års tid installera så mycket solel som möjligt.

Frågan är vem som kommer att installera mest solceller?

Ställningen i solmatcen LÄNK

Klimatrådet är en samverkansorganisation, med 55 olika organisationer som medlemmar, som arbetar för ett klimatsmart och hållbart Jönköpings län. Organisationerna installerar solcellerna på sina egna fastigheter men under en gemensam flagg - Klimatrådet.

Solmatchen är en aktivitet i Jönköpings läns Solkraftprojekt, delfinansierat av Energimyndigheten.

Bild: Plakett, Klimatrådets pris

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivare finns i avsnittet om Energi- och klimatrådgivning på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Energi och klimat i Eksjö kommun

Hållbarhet förutsätter ett fungerande kretslopp där de resurser som tas ut inte är större än de resurser som nyskapas.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.