Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Biståndsenheten

Till biståndsenheten vänder du dig om du av olika anledningar är i behov av stöd och hjälp i vardagen eller behöver rådgivning. Det kan handla om insatser inom barn och unga, ekonomiskt bistånd, LSS, socialpsykiatri, missbruk och äldreomsorg.

Till biståndsenheten kan du också vända dig om du eller någon närstående blir utsatt för våld i nära relation eller om du utövar våld mot någon.

Biståndsenheten tar emot ansökningar, utreder, bedömer och fattar beslut om behov av bistånd/insatser till personer i kommunen som behöver det.

Så här kontaktar du biståndsenheten:

Besök oss

Besöksadress: Mejerigatan 5, Eksjö
Öppettider (reception):
Måndag–torsdag, klockan 10.00–16.00
Fredag: klockan 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar, klockan 12.00–13.00

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Biståndsenheten klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Ring till oss

Samtliga verksamheter inom biståndsenheten kontaktas genom Eksjö kommuns kontaktcenter. Vid kontakt med kontaktcenter uppger du vilken verksamhet du önskar att komma i kontakt med:
Telefon: 0381-360 00

Telefontider
Nedan listas biståndsenhetens olika verksamheter med deras respektive telefontider. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Mottagningsgruppen (vid ansökan/anmälan barn och unga, missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relationer)
Måndag–torsdag: 9.00–15.00
Fredag: 9.00–12.00
Lunchstängt alla dagar: 12.00–13.00
Utanför kontorstid når du socialjouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Barn och unga
Handläggare har inga fasta telefontider. Om handläggare inte nås kan du lämna ett meddelande via kontaktcenter. Handläggare ringer då upp dig så snart de har möjlighet.

Ekonomiskt bistånd
Handläggare har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30.

LSS
Handläggare har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30.

Socialpsykiatri/Missbruk
Handläggare har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30.

Äldreomsorg
Handläggare har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30.

Skriv till oss

Postadress: Eksjö kommun, biståndsenheten, 575 80 Eksjö
E-post: socialasektorn@eksjo.se

 TILLBAKA

Sidan senast uppdaterad:

Biståndsenheten, Eksjö kommun

Så här kontaktar du biståndsenheten.

Adress: Mejerigatan 5, 575 32 Eksjö

Telefon: 0381-36000

E-post: socialasektorn@eksjo.se

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.