LYSSNA

Budget- och skuldrådgivning

Om du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi, eller har problem med att betala dina skulder, kan du få rådgivning av Konsument Höglandet som finns i Nässjö.

Du kan få hjälp och råd så du kan hitta långsiktiga lösningar om du har ekonomiska problem. Budget- och skuldrådgivaren arbetar tillsammans med dig för att vägleda och stötta dig till att få en bra lösning på de problem som uppstått.

Detta kan du få hjälp med

Exempel på vad budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa dig med:

  • Ge dig råd om hur din ekonomi kan behöva förändras.
  • Hjälpa dig att göra en hållbar budget över kostnader och inkomster för dig och ditt hushåll.
  • Ge dig råd med fokus på dina skulder.
  • Räkna ut om du kan betala, och hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.
  • Hjälpa till att kontakta dem som har fordringar på dig, till exempel inkassobolag och Kronofogden.
  • I samråd med dig hjälpa till att arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägare. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter och alternativ när du själv inte gör det.
  • Hjälpa till att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.
  • Ge information om hur en skuldsanering går till.
  • Ge råd och stöd före och under en eventuell skuldsaneringsprocess. Till exempel hjälpa till med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.

Verksamheten för budget- och skuldrådgivning i Eksjö kommun bedrivs av Konsument Höglandet. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivarna har tystnadsplikt.

Länkar till mer information om budget och skulder

Kontakt

Konsument Höglandet, Medborgarkontoret i Nässjö

Besök:

Rådhusgatan 20, Nässjö

Telefon:

0380-51 89 48, 0380-51 88 58

Sidan senast uppdaterad:

Budget- och skuldrådgivning i Eksjö kommun

Om du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi, eller har problem med att betala dina skulder, kan du få rådgivning av Konsument Höglandet som finns i Nässjö.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.