Välkommen till Eksjö kommun

open music book with notes and silver flute
LYSSNA

Ämnen vid kulturskolan

Kulturskolan har undervisning i dans, teater, film och musik.

Inom ämnet dans utforskar eleverna kroppen som uttrycksform. Det finns olika dansgrupper utifrån ålder och dansinriktningar. Från 5 år och uppåt.

Inom ämnet teater utforskar eleverna möjligheten att uttrycka sig på olika sätt med hjälp av kropp och röst. Grupper delas bland annat in efter elevernas ålder. Från 7 år och uppåt.

Inom ämnet film får eleverna lära sig att göra bildmanus, filma, redigera och analysera olika sorters film. Från 9 år och uppåt.

Inom ämnet musik kan eleverna välja att lära sig att spela ett instrument, utforska musik, spela i orkester och sjunga. Från 9 år och uppåt beroende på instrument och grupp.

Dans

Dans är en uttrycksform där kroppen som uttrycksmedel står i centrum. Kulturskolans dans handlar om alltifrån scenisk modern och nutida dans till lyrisk modern jazz och showdans. Dansen är ett sätt att utforska kroppsliga uttryck i rörelse och rörelsen som kommunikation. Ämnet dans omfattar också hälsoaspekter och utvecklar fysiska färdigheter med ett konstnärligt förhållningssätt.

Kulturskolan har olika dansgrupper utifrån ålder och dansinriktning. 

Dans 5–6 år och dans 6–7 år

I denna dansgrupp bygger lektionerna på glädje, lek och kreativitet.
Vi tränar motorik, koordination, balans och musikalitet men också på att samarbeta och ta plats.

På ett lekfullt sätt arbetar vi med många av dansens grundsteg och lägger på så vis en bas för all annan form av dans.

Lektionerna är 45 minuter långa och vi håller till i Eksalen (Kaserngatan 16, Eksjö).

Föräldrar/vårdnadshavare får delta i danssalen vid första danslektionen men sedan önskar vi att ni väntar utanför danssalen under lektionstiden resterande tid av terminen.

Dansmix 7–9 år

I denna dansgrupp närmar vi oss ett lektionsupplägg som liknar uppbyggnaden för de äldre grupperna. Vi värmer upp kroppen, introducerar viss teknik, tränar stegkombinationer avslutar lektionen med att lära oss en koreografi.

I Dansmix får barnen möta grunderna inom olika stilar så som jazzdans, modern dans, balett och influenser från streetgenren. Barnen får också vara fantasifulla och jobba med eget skapande.

Vi tränar motorik, koordination, balans, musikalitet och smidighet men också på att samarbeta och ta plats. Självklart gör vi allt detta med fokus på att ha roligt tillsammans.

Lektionerna är 45 minuter långa och vi håller till i Eksalen (Kaserngatan 16, Eksjö).

Jazz/streetdance 10–12 och 12–13 år

I denna dansgrupp blandar vi jazzens mjuka rörelser med tyngden och attityden från olika streetstilar. Vi börjar lektionen med att värma upp kroppen, sedan tränar vi teknik och stegkombinationer och avslutar lektionen med koreografi.

Vi tränar olika rörelsekvaliteter, styrka, koordination, musikalitet och uttryck. Alltsammans med dansglädje i fokus!

Lektionerna är 60 minuter och vi håller till i Eksalen (Kaserngatan 16, Eksjö).

Jazz/streetdance 13–15 år

Jazzdans är en stil som idag kan ses i musikaler, scenshower, dansföreställningar och musikvideos.

Rörelsekvaliteterna är tydligt förankrade i den afroamerikanska danskulturen och arbete med tyngd, isolationer, skärpa och rytmiskt fotarbete står i fokus för stilen. Ämnets bredd gör att du i kursen får möta flera olika jazzdansstilar under kursen.

Dansklassen är uppbyggd på ett traditionellt vis med uppvärmning (vi värmer upp kroppen och arbetar med hållning, styrka, smidighet och balans) övningar över diagonalen med stegsekvenser och danskombinationer för koordination, kondition, rytmkänsla och musikalitet.

Vi avslutar lektionen med koreografiarbete. Utöver detta får dansarna arbeta kreativt och konstnärligt genom eget skapande och uttrycksfulla koreografier.

I den här kursen lägger vi ett större fokus på dansteknik där vi går in mer på detaljer, finslipar och utvecklar de danstekniska färdigheterna. Därför är det en fördel om du har viss danserfarenhet sedan tidigare. Lektionerna är 90 minuter och vi håller till i Eksalen (Kaserngatan 16, Eksjö).

Contemporary/lyrisk 13 år och uppåt

Contemporary/lyrisk dans är en stil där den moderna och nutida dansen möter jazzen. Stora förflyttningar, flödande rörelser, känslor och uttryck är en viktig del av stilen.

Dansklassen är uppbyggd på ett traditionellt vis med uppvärmning, övningar över diagonalen och koreografiarbete. Utöver detta får dansarna arbeta kreativt och konstnärligt genom eget skapande och uttrycksfulla koreografier.

I den här kursen är det en fördel om du har viss danserfarenhet sedan tidigare. Lektionerna är 60 minuter och vi håller till i Eksalen (Kaserngatan 16, Eksjö).

Teater

Teater är en uttrycksform som handlar om att berätta en historia, att uttrycka tankar och känslor med kroppen och rösten som verktyg. Kulturskolans teater tycker att det är viktigt att arbeta på ett lekfullt sätt och utgår från elevernas egna erfarenheter i gestaltande och uttryck.

Genom lekar och övningar utforskar eleverna möjligheter att uttrycka sig på olika sätt med hjälp av kropp och röst. Här övas koncentration, samarbete och att vara lyhörd för varandra. I olika grad arbetas det också med skådespeleri som handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under särskilda omständigheter och sedan gestalta det.

Kulturskolan organiserar teatergrupperna bland annat efter elevernas ålder. Det finns även en grupp för ungdomar med särskilda behov.

Drama/teater 7–9 år

Genom lekar, rollspel, rörelseövningar och samarbetsövningar tas det egna behovet av att uttrycka sig tillvara och utvecklas tillsammans med andra. Arbetet presenteras oftast i form av en föreställning.

Drama/teater 10–12 år

Fokus ligger på rörelseövningar och samarbetsövningar där eleverna tränar på att vara lyhörda, att utforma roller och uttrycka sig på olika sätt. Arbetet presenteras oftast i form av en föreställning.

Drama/teater 13 år och uppåt

Fokus ligger på rörelseövningar och samarbetsövningar där eleverna tränar på att vara lyhörda, att utforma roller och uttrycka sig på olika sätt. Arbete sker med att bygga en karaktär och gestalta en text. Det är fokus på att vara delaktig i en process som leder fram till en föreställning. I olika omfattning förstärks uttryck med hjälp av kostym, smink, rekvisita, ljud, ljus och scenografi.

Teatergruppen Narren

Narren är en teatergrupp för ungdomar med särskilda behov. Genom lekar, rollspel, rörelseövningar och samarbetsövningar tas det egna behovet att uttrycka sig tillvara och den egna kreativiteten utvecklas tillsammans med andra. Arbetet resulterar oftast i en föreställning.

Film

Att uttrycka sig genom film är att skapa en historia i rörliga bilder. På Kulturskolans filmverksamhet får eleverna lära sig att göra bildmanus, filma, redigera och analysera olika sorters film. När de färdiga filmerna är klara brukar det oftast vara en visning på eller utanför kulturskolan. Filmredigeringen sker med hjälp av datorprogrammet iMovie för Mac och Ipad.

Filmverkstad 9–12 år

Fokus ligger på att berätta en historia i rörliga bilder. Eleverna bygger en historia, gör bildmanus, filmar och redigerar.

Film 13 år och uppåt

Fokus ligger på att berätta en historia i rörliga bilder. Eleverna bygger en historia, gör bildmanus, filmar och redigerar. Här tas också filmklippning, ljud och ljus upp. Eleverna agerar själva i de historier som skapas och här tas också skådespeleri och regi upp.

Musik

Musik är ett universellt språk som går att förstå och uppleva mellan människor oavsett bakgrund eller ursprung. Genom toner, ljud och rytmer förmedlas tankar och känslor.

Musikinstrument

I musiken aktiveras intellekt, rörelse, koncentration, kreativt tänkande, minne och socialt samspel på ett icke verbalt sätt. På Kulturskolan får eleverna lära sig att få ton i instrumentet, att spela på gehör och efter noter. De får också analysera musik utifrån olika musikstilar och verktyg att utforska musik på egen hand.

Varje vår finns möjlighet att prova på en mängd olika instrument på kulturskolans demonstration av instrument.

Musikinstrument kan studeras från 9 år och uppåt, undantag cello som tar emot 7-åringar samt fiolverkstad som tar in 4-åringar.

Bleckblåsinstrument

Trumpet/kornett
Är minst och har den ljusaste tonen inom gruppen. Används i många olika musikstilar.

Valthorn
Är rund till formen och har en dov och vacker klang.

Althorn
Används oftast i brassband och utgör bryggan mellan kornett/flygelhorn och lågbrasset (baryton, eufonium, trombon och tuba).

Trombon
På trombon görs olika toner med draget och inte med hjälp av ventiler. En fyllig ton.

Baryton/Euphonium
Låter lite mjukare än en trombon och ser ut som en liten tuba.

Tuba
Basinstrumentet inom bleckblåsgruppen som har en mörk ton.

Träblåsinstrument

Tvärflöjt
Spelas som namnet säger på tvären och ljudet bildas på samma sätt som när du blåser i en flaska. Tonen är mjuk och ljus.

Klarinett
Är ett rörbladsinstrument. Tonen kan variera från varm och mjuk till vass och stark. Det är ett mångsidigt instrument som används i många sammanhang och orkestrar. 

Saxofon
Används inom många olika musikstilar och är ett ganska lätt nybörjarinstrument. Den finns i flera olika storlekar men altsaxofon är den som vanligast används som nybörjarinstrument.

Blockflöjt
Ett träblåsinstrument av varierande storlek och stämläge. Tillverkas traditionellt i trä, men finns även i plast. Sopranblockflöjten har ofta använts som nybörjarinstrument i musikundervisning.

Slagverksinstrument

Trumset/slagverk
Trumset är mycket användbart i både band och orkestrar. Det ingår i slagverksfamiljen som består av ett stort antal instrument som både kan användas i orkester och som soloinstrument – marimba, vibrafon, klockspel och timpani är några exempel.

Stråkinstrument

Violin (fiol)
Ger alltid stora möjligheter till orkesterspel.

Viola (altfiol)
Ser ut som en fiol men är större och har en mörkare klang.

Cello
Används inom olika musikstilar, både som solo och orkesterinstrument. Mörk och varm klang.

Stränginstrument

Gitarr
Används både som melodi- och kompinstrument.

Elgitarr
Är en akustisk gitarr, men är försedd med mikrofoner som är kopplade till en förstärkare.

Elbas
Ser ut som en elgitarr, men har endast fyra strängar samt en mörkare ton.

Ukulele
Är ett litet fyrsträngat stränginstrument med ursprung i Portugal.

Tangentinstrument

Piano
Används både som solo- och kompinstrument i många olika sammanhang.

Instrumentundervisning i grupp

Blås- och stråkverkstad 8 år och uppåt
I Blås- och stråkverkstad får eleven under en hel termin prova på att spela många olika instrument. Verksamheten är uppdelad i perioder om 3–4 veckor, under vilka eleverna i varje period fokuserar på en specifik instrumentgrupp, till exempel träblås, bleckblås och stråkinstrument.

Fiolverkstad 4–6 år
Fiolverkstan är en kurs som vänder sig till barn mellan 4 och 6 år och till deras föräldrar. Undervisningen är upplagd så att barn spelar tillsammans med sina föräldrar. Toner leks fram på fiolen och blandas med sång.

Vokalt och ensemble

På Kulturskolan får eleverna lära sig att använda sin röst på rätt sätt genom att lära sig att ta hand om den, vårda den, och utveckla den med hjälp av god teknik. Här får eleverna lära sig att studera in sånger på gehör, efter noter, analysera texter och sjunga med rätt uttryck för rätt musikstil. Eleverna får också bearbeta såväl text som musik, för att tolka och sätta sin egen personliga prägel på sångerna.

Här är alla som vill öva upp sin förmåga välkomna. De som har sången som mål i sitt yrkesutövande, och de som vill sjunga mer för att det ger en glädje i vardagen.

Solosång 13 år och uppåt

Här får du sjunga allt från pop, jazz och visa till klassiska sånger eller eget material. Röstvård och mikrofonteknik är andra saker som berörs. Mest sjungs svenska och engelska låtar och visor. Röstvård och mikrofonteknik är andra saker som berörs.

Sångensemble 11 år och uppåt

I Sångensemble får du öva dig att sjunga solopartier och enkla stämmor i mindre grupp. Mest sjungs svenska och engelska låtar och visor. Röstvård och mikrofonteknik är andra saker som berörs.

Orkester och ensemble

Kulturskolan har flera orkestrar och ensembler. Att spela i orkester innebär att spela med andra och det finns möjlighet att delta på musikläger, resor och konserter. Eleven får plats på just den nivå som han eller hon befinner sig. En del av den här undervisningen är gratis för inskrivna elever och startar i regel från och med andra spelåret.

Inom kulturskolan finns, förutom flera mindre grupper, följande orkestrar och ensembler:

 • Blåslaget
 • Juniororkestern
 • Kulturskolans blåsorkester
 • Flöjtensemble
 • Stråkorkestern
 • Stråkensembler på olika nivåer
 • Gitarrorkestern
 • Soulsting – kulturskolans kör och kompgrupp
 • Sångensemble
 • Slagverksensemble

Kontakt och undervisning

Kulturskolan

Besök:

Kaserngatan 16

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 09

E-post:

kulturskolan@eksjo.se

Övrigt: Undervisning i drama och teater sker på Spelverket i Eksjö. Övrig undervisning sker på Kaserngatan 16 i Eksjö.

Sidan senast uppdaterad:

Ämnen vid kulturskolan i Eksjö kommun

Kulturskolan har undervisning i dans, teater, film och musik.

Undervisning i drama och teater sker på Mejerigatan 1, Eksjö. Övrig undervisning sker på Kaserngatan 16 i Eksjö.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.