Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Ansöka om stöd vid psykisk ohälsa

Du som har en psykisk ohälsa kan få stöd från kommunen. Kommunen ansvarar för att se till att det finns tillgång till boenden, boendestöd, meningsfull sysselsättning och en utvecklande fritid för dig.

Stöd från regionen

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta sjukvården vid Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Känner du att det är akut kan du kontakta någon av regionens psykiatriska akutmottagningar. I Jönköpings län finns psykiatriska akutmottagningar på Höglandssjukhuse Länk till annan webbplats.t i Eksjö och på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. De psykiatriska akutmottagningarna tar emot vuxna som är 18 år och äldre.

Stöd från kommunen

Eksjö kommun erbjuder stöd till dig som har psykisk ohälsa.

För att få veta om du har rätt till stöd ska du vända dig kommunens biståndsenhet. De arbetar med att utreda ditt behov och beslutar om vilket stöd som är lämpligt.

På biståndsenheten träffar du en socialsekreterare som arbetar under sekretess och som endast får ta kontakt med andra myndigheter eller anhöriga om du gett ditt samtycke. Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Du är alltid delaktig i din utredning och du sätter upp dina mål som du vill uppnå.

Stöd som du kan ansöka om från kommunen

  • Boendestöd – Socialt och praktiskt stöd i ditt hem och i din närmiljö.
  • Boende – Särskilda boenden med personal dygnet runt.
  • Kontaktperson – En vardaglig kontakt som bidrar till en rikare fritid.

Utan ansökan eller beslut kan du även få annan hjälp.

Stöd och återhämtningscenter

Stöd och återhämtning – Aktiviteter och mötesplatser för dig med psykisk ohälsa.
Hit är du välkommen utan ansökan eller beslut från biståndsenheten.

Serviceinsats Psykisk hälsa

Serviceinsatsen är en stödjande och vägledande insats för dig med psykisk ohälsa. Serviceinsatsen är fristående från myndigheter, frivillig, kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut.

Peer Support

Peer Support är en certifierad stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som arbetar i kommunen med att stötta andra i deras återhämtning. Hit är du välkommen utan ansökan eller beslut från biståndsenheten.

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-366 50

Kontakt per telefon:

Efterfråga kontakt med Biståndsenhetens mottagningsgrupp om du vill ansöka om stöd.

Mottagningsgruppen har telefontid:

Måndag–torsdag: 09.00–15.00
Fredag: 09.00–12.00

Lunchstängt alla dagar: 12.00–13.00

Övrig tid kan du lämna meddelande till mottagningsgruppen som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Sidan senast uppdaterad:

Ansöka om stöd vid psykisk ohälsa i Eksjö kommun

Du som har en långvarig psykisk ohälsa kan få stöd från kommunen. Kommunen ansvarar för att se till att det finns tillgång till boenden, boendestöd, meningsfull sysselsättning och en utvecklande fritid för dig.

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.