Logotyp Eksjö kommun

Ansöka om stöd vid psykisk ohälsa

Du som har en långvarig psykisk ohälsa kan få stöd från kommunen. Kommunen ansvarar för att se till att det finns tillgång till boenden, boendestöd, meningsfull sysselsättning och en utvecklande fritid för dig.

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta sjukvården vid Region Jönköpings länlänk till annan webbplats

Känner du att det är akut kan du kontakta någon av regionens psykiatriska akutmottagningar. I Jönköpings län finns psykiatriska akutmottagningar på Höglandssjukhuselänk till annan webbplatst i Eksjö och på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. De psykiatriska akutmottagningarna tar emot vuxna som är 18 år och äldre.

Långvarig psykisk ohälsa


Eksjö kommun erbjuder stöd till dig som har långvarig psykisk ohälsa.

För att få veta om du har rätt till stöd ska du vända dig kommunens biståndsenhet. De arbetar med att utreda ditt behov och beslutar om vilket stöd som är lämpligt.

På biståndsenheten träffar du en socialsekreterare som arbetar under sekretess och som endast får ta kontakt med andra myndigheter eller anhöriga om du gett ditt samtycke. Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Du är alltid delaktig i din utredning och du sätter upp dina mål som du vill uppnå.

Stöd som du kan ansöka om

  • Boendestöd – Socialt och praktiskt stöd i ditt hem och i din närmiljö.
  • Boende – Särskilda boenden med personal dygnet runt.
  • Kontaktperson – En vardaglig kontakt som bidrar till en rikare fritid.
  •  

Stöd och återhämtningscenter

Stöd och återhämtning – Aktiviteter och mötesplatser för dig med psykisk ohälsa.
Hit är du välkommen utan ansökan eller beslut från biståndsenheten.

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för dig som inte på egen hand kan söka vård, stöd eller service. Ett personligt ombud kan du få utan beslut från biståndsenheten.

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Telefontid:
Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.