Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

God man, förvaltare och förmyndare

Om en person på grund av sjukdom, funktionshinder eller andra omständigheter behöver hjälp att ta tillvara sina ekonomiska och personliga intressen i samhället kan detta skötas av en god man eller förvaltare.

Höglandets överförmyndarnämnd är gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Verksamhetens kansli finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Du hittar mer information om hur du blir god man eller förmyndare, men även vad uppdraget går ut på genom att läsa om detta på överförmyndar­verksamhetens webbplats:

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den myndighet inom kommunen som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Till Överförmyndarnämnden vänder du dig också om du behöver ha ett förvaltarfrihetsbevis.

Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd. Kontakt med överförmyndarnämnden sker via överförmyndarverksamheten i Vetlanda.

Ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Höglandets överförmyndarverksamhet

Besök:

Storgatan 7 A, Vetlanda

Post:

Vetlanda kommun, Höglandets överförmyndarverksamhet, 574 80 Vetlanda

Telefon:

0383-971 72

E-post:

overformyndaren@vetlanda.se

Sidan senast uppdaterad:

God man, förvaltare och förmyndare – överförmyndarkansliet i Vetlanda

Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De hjälper till med att bevaka personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

xx

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.