Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har sju ledamöter och sammanträder tio gånger per år.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om en ny politisk organisation för Eksjö kommun. Den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 januari 2023, innebär bland annat att en ny nämnd, myndighetsnämnden inrättas.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • miljöbalken gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn och miljöprövning,
    förorenade områden med mera
  • plan- och bygglagen gällande bygglov, marklov, förhandsbesked, anmälan och tillsyn med mera
  • livsmedelslagen gällande anmälan, tillsyn och kontroll med mera
  • räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor i de delar som avser tillsyn och tillstånd
  • alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter
  • lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
  • lagen om nämnder för vissa trafikfrågor
  • nämnden är tillika trafiknämnd och byggnadsnämnd.

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Mats Danielsson
Förste vice ordförande: Johan Andersson
Andre vice ordförande: Tommy Ingvarsson
Sekreterare: Karolina Eriksson

Protokoll

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till myndighetsnämnden. Det är kallelsen till det senaste sammanträdet som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2023

Myndighetsnämnden:
Tisdag 10/1
Torsdag 9/2
Torsdag 9/3
Onsdag 5/4
Torsdag 4/5
Torsdag 1/6
Torsdag 7/9
Torsdag 12/10
Torsdag 9/11
Torsdag 7/12

Presidiemöte Myndighetsnämnden:
Måndag 30/1
Tisdag 28/2
Tisdag 28/3
Tisdag 25/4
Tisdag 23/5
Tisdag 29/8
Tisdag 3/10
Tisdag 31/10
Tisdag 28/11

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Myndighetsnämnden i Eksjö kommun

Myndighetsnämnden har sju ledamöter och sammanträder tio gånger per år.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.