Eksjö kommuns logotyp

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har sju ledamöter och sammanträder tio gånger per år.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om en ny politisk organisation för Eksjö kommun. Den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 januari 2023, innebär bland annat att en ny nämnd, myndighetsnämnden inrättas.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • miljöbalken gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn och miljöprövning,
    förorenade områden med mera
  • plan- och bygglagen gällande bygglov, marklov, förhandsbesked, anmälan och tillsyn med mera
  • livsmedelslagen gällande anmälan, tillsyn och kontroll med mera
  • räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor i de delar som avser tillsyn och tillstånd
  • alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter
  • lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
  • lagen om nämnder för vissa trafikfrågor
  • nämnden är tillika trafiknämnd och byggnadsnämnd.

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Mats Danielsson
Förste vice ordförande: Johan Andersson
Andre vice ordförande: Tommy Ingvarsson
Sekreterare: Karolina Eriksson

Protokoll

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till myndighetsnämnden. Det är kallelsen till det senaste sammanträdet som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2023

Myndighetsnämnden:
Tisdag 10/1
Torsdag 9/2
Torsdag 9/3
Onsdag 5/4
Torsdag 4/5
Torsdag 1/6
Torsdag 7/9
Torsdag 12/10
Torsdag 9/11
Torsdag 7/12

Presidiemöte Myndighetsnämnden:
Måndag 30/1
Tisdag 28/2
Tisdag 28/3
Tisdag 25/4
Tisdag 23/5
Tisdag 29/8
Tisdag 3/10
Tisdag 31/10
Tisdag 28/11

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se