LYSSNA

Läsårstider och lov

Läsårstiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En elev kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Läsåret 2021/2022

Terminstider

Höstterminen 2021: 18 augusti–22 december (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola).

Vårterminen 2022: 11 januari–14 juni (förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasieskola årskurs 1–2 och gymnasiesärskola)
11 januari–4 juni (avgångsklasser vid gymnasieskola och gymnasiesärskola)

Ledighet för eleverna

14 september (studiedag)
1 november–5 november (höstlov)
24 november (studiedag)
23 december–10 januari (jullov)
4 februari (studiedag)
14 februari–18 februari (sportlov)
10 mars (studiedag)
11 april–14 april (påsklov)
25 maj (studiedag)
27 maj (lovdag)

Skolutvecklingseftermiddagar

Dessa dagar slutar eleverna i grundskolan klockan 12.00:
19 oktober 2021
1 december 2021
24 januari 2022
22 mars 2022
21 april 2022

Läsåret 2022/2023

Terminstider

Höstterminen 2022: 17 augusti–22 december (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola)
Vårterminen 2023:
10 januari–14 juni (förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasieskola årskurs 1–2 och gymnasiesärskola)
10 januari–10 juni (avgångsklasser vid gymnasieskola och gymnasiesärskola)

Ledighet för eleverna

14 september (studiedag)
31 oktober–4 november (höstlov)
22 november (studiedag)
3 februari (studiedag)
13 februari–17 februari (sportlov)
9 mars (studiedag)
11 april–14 april (påsklov)
19 maj (lovdag)
24 maj (studiedag)
5 juni (lovdag)

Ledighetsansökan

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar. Ledighet under lästid bör endast i undantagsfall begäras för semestrar.

Under de nationella proven är det obligatorisk närvaro. Ledighet beviljas som regel inte när dessa genomförs.

Information om alla provdatum finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Lovprogram

Lovprogrammen innehåller tips på fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Eksjö kommun. Program tas fram inför jul- och sportlov. Aktuellt lovprogram

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00


Sidan senast uppdaterad:

Läsårstider och lov i Eksjö kommun

Läsårstiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En elev kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.