Elever som skriver

Läsårstider och lov

Läsårstiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En elev kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Läsåret 2022/2023

Terminstider

Höstterminen 2022: 17 augusti–22 december (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola)
Vårterminen 2023:
10 januari–14 juni (förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasieskola årskurs 1–2 och gymnasiesärskola)
10 januari–10 juni (avgångsklasser vid gymnasieskola och gymnasiesärskola)

Ledighet för eleverna

14 september (studiedag)
31 oktober–4 november (höstlov)
22 november (studiedag)
3 februari (studiedag)
13 februari–17 februari (sportlov)
9 mars (studiedag)
11 april–14 april (påsklov)
19 maj (lovdag)
24 maj (studiedag)
5 juni (lovdag)

Skolutvecklingseftermiddagar

Dessa dagar slutar eleverna i grundskolan klockan 12.00:
18 oktober 2022
7 december 2022
23 januari 2023
28 mars 2023
20 april 2023

Läsåret 2023/2024

Terminstider

Höstterminen 2023: 16 augusti–22 december (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola)
Vårterminen 2024:
9 januari–11 juni (förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasieskola årskurs 1–2 och gymnasiesärskola)
9 januari–8 juni (avgångsklasser vid gymnasieskola och gymnasiesärskola)

Ledighet för eleverna

25 september (studiedag)
30 oktober–3 november (höstlov)
23 november (studiedag)
2 februari (studiedag)
12 februari–16 februari (sportlov)
20 mars (studiedag)
2 april–5 april (påsklov)
10 maj (lovdag)
21 maj (studiedag)
7 juni (lovdag)

Stängningsdagar förskola
14 augusti 2023
25 september 2023
23 november 2023
2 februari 2024
21 maj 2024

Ledighetsansökan

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar. Ledighet under lästid bör endast i undantagsfall begäras för semestrar.

Under de nationella proven är det obligatorisk närvaro. Ledighet beviljas som regel inte när dessa genomförs.

Information om alla provdatum finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fritidsaktiviteter på loven

Lovprogrammen innehåller tips på fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Eksjö kommun. Program tas fram inför höstlov, jullov, sportlov och påsklov

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Läsårstider och lov i Eksjö kommun

Läsårstiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En elev kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.