Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Skolbibliotek

Skolbiblioteken ska fungera som ett stöd i arbetet med att alla elever ska nå målen i läroplanen.

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, anpassad grundskola, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola ha tillgång till skolbibliotek. Enligt den biblioteksplan som tagits fram för Eksjö kommun ska skolbiblioteken fokusera på:

  • Barn och ungas läsning (läsförståelse och läsglädje).
  • Att ge stöd till undervisningen enligt läroplanen (eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, tala, skriva och lära).
  • Att bli mer synliga i skolans vardag.
  • Att även digitala medier ska finnas.

Läs mer om biblioteksplanen och biblioteken i Eksjö kommun

Rubrik plusbox

Innehåll plusbox

Rubrik

Innehåll plusbox

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Skolbibliotek i Eksjö kommun

Skolbiblioteken ska fungera som ett stöd i arbetet med att alla elever ska nå målen i läroplanen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.