LYSSNA

Fritidshem

Elever som är sex till tretton år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen och på loven.

Fritidshemmet (fritids) ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Eleverna kan vara med i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxorna.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

 • Tiden – genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte är i skolan och under loven.
 • Innehållet – genom att ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Eksjö kommun erbjuder plats på fritidshem till elever med föräldrar som arbetar eller studerar. Elever till arbetssökande, föräldralediga eller föräldrar med havandeskapspenning har inte rätt till plats på fritidshem. Eleverna kan gå på fritidshem från förskoleklass till och med vårterminen de fyller 13 år.

Fritidshemmet regleras i skollagen och styrs av läroplanen. Läs mer om läroplanen för fritidshem på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Våra fritidshem

Fritidshem finns på samtliga grundskolor som har klasser från förskoleklass till årskurs sex. Detta är Furulundsskolan, Grevhagsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, Ingatorpsskolan, Linnéskolan och Norrtullskolan.

Fritidshemmen öppnar normalt klockan 6.30. Frukost serveras ungefär klockan 7.15. Efter frukosten ska alla gå utomhus tills skolan börjar. Det finns alltid personal ute på skolgården som ansvarar för de elever som har morgonfritids och elever som kommer med skolskjuts. Mellanmål serveras på eftermiddagen.

På fritidshemmet ordnas regelbundet olika aktiviteter. I regel har alla fritidshem en egen anslagstavla där information om verksamheten och veckans aktiviteter skrivs upp. Det är bra om du kommer till verksamheten minst en gång per vecka för att se anslagen information. Särskilt om du ofta låter ditt barn själv gå till och från skolan och fritidshemmet.

Kontaktuppgifter till skolornas fritidshem finns under respektive skolas sidor.

Ansök om plats på fritidshem

Avgifter för fritidshem

Fritidshem finns på samtliga grundskolor som har klasser från förskoleklass till årskurs sex. Detta är Furulundsskolan, Grevhagsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, Ingatorpsskolan, Linnéskolan och Norrtullskolan.

Fritidshemmen öppnar normalt klockan 6.30. Frukost serveras ungefär klockan 7.15. Efter frukosten ska alla gå utomhus tills skolan börjar. Det finns alltid personal ute på skolgården som ansvarar för de elever som har morgonfritids och elever som kommer med skolskjuts. Mellanmål serveras på eftermiddagen.

På fritidshemmet ordnas regelbundet olika aktiviteter. I regel har alla fritidshem en egen anslagstavla där information om verksamheten och veckans aktiviteter skrivs upp. Om du ofta låter ditt barn själv gå till och från skolan och fritidshemmet är det bra om du kommer till verksamheten minst en gång per vecka för att se anslagen information.

Kontaktuppgifter till skolornas fritidshem finns under respektive skolas sidor.

Lämna inkomstuppgifter

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning, till exempel OB-tillägg, övertid, jourersättning och bilförmån
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta (vissa undantag finns)
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • sjukersättning/aktivitetsersättning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av familjepenning

Inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • inkomst av kapital
 • allmänt barnbidrag
 • försörjningsstöd
 • studiebidrag
 • underhållsbidrag/bidragsförskott
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • bostadsbidrag till barnfamiljer

Egen företagare:

Överskottet inkomsten "näringsverksamhet" (den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett) ska räknas med i hushållets samlade bruttoinkomst. Uppgiften ska gälla ett genomsnitt av de senaste två årens inkomster.

Inkomstjämförelse

För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att Eksjö kommun alltid har aktuella uppgifter om din inkomst. Varje år görs en inkomstjämförelse. Den inkomstuppgift kommunen får från Skatteverket är den totala inkomsten av förvärvsarbete före grundavdrag respektive rörelse/näringsverksamhet. Årsinkomsten från skatteverket delas på 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Om det vid jämförelsen visar sig att du har betalat för mycket respektive för lite i avgift kommer avgiftsjustering att ske.

Avgift vid växelvis boende

Har ni gemensam vårdnad men bor på skilda håll, och barnet bor växelvis hos er och båda har behov av plats, grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Det kan innebära två avgifter för samma barn. De sammanlagda avgifterna får inte överskrida avgiften för en plats. Meddela barn- och utbildningssektorns administrativa enhet om det är aktuellt med varsin faktura.

Utebliven betalning av avgift

Om betalning av avgiften inte görs i tid kan barn- och utbildningsnämnden vägra erbjuda fortsatt plats. Eventuella resterande avgifter för barn som slutar ska vara betalda innan familjen beviljas ny plats.

Riktlinjer för platser på fritidshem

Fritidshem finns på samtliga grundskolor som har klasser från förskoleklass till årskurs sex. Detta är Furulundsskolan, Grevhagsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, Ingatorpsskolan, Linnéskolan och Norrtullskolan.

Fritidshemmen öppnar normalt klockan 6.30. Frukost serveras ungefär klockan 7.15. Efter frukosten ska alla gå utomhus tills skolan börjar. Det finns alltid personal ute på skolgården som ansvarar för de elever som har morgonfritids och elever som kommer med skolskjuts. Mellanmål serveras på eftermiddagen.

På fritidshemmet ordnas regelbundet olika aktiviteter. I regel har alla fritidshem en egen anslagstavla där information om verksamheten och veckans aktiviteter skrivs upp. Om du ofta låter ditt barn själv gå till och från skolan och fritidshemmet är det bra om du kommer till verksamheten minst en gång per vecka för att se anslagen information.

Kontaktuppgifter till skolornas fritidshem finns under respektive skolas sidor.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning, till exempel OB-tillägg, övertid, jourersättning och bilförmån
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta (vissa undantag finns)
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • sjukersättning/aktivitetsersättning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av familjepenning

Inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • inkomst av kapital
 • allmänt barnbidrag
 • försörjningsstöd
 • studiebidrag
 • underhållsbidrag/bidragsförskott
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • bostadsbidrag till barnfamiljer

Egen företagare:

Överskottet inkomsten "näringsverksamhet" (den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett) ska räknas med i hushållets samlade bruttoinkomst. Uppgiften ska gälla ett genomsnitt av de senaste två årens inkomster.

För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att Eksjö kommun alltid har aktuella uppgifter om din inkomst. Varje år görs en inkomstjämförelse. Den inkomstuppgift kommunen får från Skatteverket är den totala inkomsten av förvärvsarbete före grundavdrag respektive rörelse/näringsverksamhet. Årsinkomsten från skatteverket delas på 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Om det vid jämförelsen visar sig att du har betalat för mycket respektive för lite i avgift kommer avgiftsjustering att ske.

Om ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av plats, grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Det kan innebära två avgifter för samma barn. De sammanlagda avgifterna får inte överskrida avgiften för en plats. Meddela barn- och ungdomssektorns administrativa enhet om det är aktuellt med varsin faktura.

Om betalning av avgiften inte görs i tid kan barn- och ungdomsnämnden vägra erbjuda fortsatt plats. Eventuella resterande avgifter för barn som slutar ska vara betalda innan familjen beviljas ny plats.

Schemaändring

Meddela schemaändring i en app

Ändringar/registrering av schemat görs i första hand i appen ”Tieto Edu". I appen får du notiser när schemat behöver förnyas. På sikt kommer fler funktioner att bli tillgängliga. Du kan hämta appen ”Tieto Edu” kostnadsfritt på Google Play eller App Store!

Oavsett e-tjänst eller app loggar du in med ditt BankID.

Det går också att lämna schemaändring via blankett.

Uppsägning

Fritidshem på obekväm arbetstid

I förskolehuset Galaxen finns Månen som är en dygnet-runt-öppen verksamhet, så kallat "nattis", för familjer som har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger. Månen erbjuder en trygg och hemlik miljö för både förskolebarn i åldern 1-5 år och skolelever i åldern 6-13 år.

Läs mer om nattis på sidorna om Galaxen

Fritidshemsplats under lov

För elever som bara behöver plats på fritidshem under skolans lovdagar och studiedagar finns så kallade kontraktsplatser. Kontraktsplats kan sökas för tre olika perioder. Augusti till januari, februari till juli, eller sommarlovet. Platsen kostar 1 600 kronor per period.

Det finns ett begränsat antal kontraktsplatser per fritidshem. Skolans rektor fattar beslut om antal platser.

Blankett för ansökan om kontraktsplats får du genom kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se

Stängningsdagar fritidshemmen

Grevhagsskolan

Fredag 14 augusti 2020
Onsdag 16 september 2020
Torsdag 7 januari 2021
Måndag 14 juni 2021

Norrtullskolan

Onsdag 16 september 2020

Hultskolan

Fredag 14 augusti 2020
Onsdag 16 september 2020
Tisdag 15 juni 2021

Höredaskolan

Fredag 14 augusti 2020
Onsdag 16 september 2020
Måndag 14 juni 2021

Linnéskolan

Onsdag 16 september 2020
Måndag 16 november 2020
Torsdag 11 mars 2021
Tisdag 25 maj 2021

Ingatorpsskolan

Onsdag 16 september 2020

Furulundsskolan

Onsdag 16 september 2020

Sommaromsorg

Under veckorna 28-31 samordnas verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. De som har behov av plats hänvisas under dessa veckor till den förskola eller det fritidshem som har öppet.

Eksjö tätort, Hult, Höreda och Värne

Under vecka 28-31 har förskolehuset Galaxen sommaröppet. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov.

Öppettiderna för sommaromsorgen är måndag-fredag klockan 06.00-18.00. För de som har plats även på obekväm tid erbjuds omsorg även på kvällar, nätter och varannan helg.
Stängt jämna veckor fredag klockan 18.00 till måndag 06.00.

Anmäl ditt behov senast den 22 april 2020 för att du ska garanteras plats under dessa veckor.

Ingatorp, Hjältevad och Mariannelund

Under vecka 28-31 har förskolan Skogsgläntan i Hjältevad sommaröppet. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov.

Omsorg tillhandahålls måndag-fredag klockan 06.00-18.00.

Anmäl ditt behov senast den 22 april 2020 för att du ska garanteras plats under dessa veckor.

Anmäl behov av plats

Om du behöver plats under vecka 28-31 ber vi dig kontakta personalen där ditt barn är placerat.

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00


HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 24 augusti 2020

Fritidshem i Eksjö kommun

Elever som är sex till 13 år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen och på loven.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.