Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Förskoleklass

Barnen börjar förskoleklass på hösten samma år de fyller sex år. Att gå i förskoleklass är obligatoriskt.

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete, utvecklande lek och språklig träning. Förskoleklassen är gratis och verksamheten följer läroplanen. I Eksjö kommun finns förskoleklasserna i grundskolornas lokaler. Ditt barn går i förskoleklass på den skola som barnet sedan ska gå i från årskurs 1. Förskoleklass är förlagd till fyra dagar i veckan, måndag till torsdag, klockan 8.00–12.50.

Läroplan för förskoleklass, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Under hösten skickar barn- och utbildningssektorn ut ett brev till alla vårdnads­havare som har barn folkbokförda i Eksjö kommun och som fyller 6 år följande år. Brevet innehåller information om förskoleklass samt om vårdnadshavarnas möjlighet att välja vilka skola man önskar att barnet ska få börja i. Sista ansökningsdag för läsåret 2024/2025 var den 31 oktober 2023.

Läs mer om att välja skola

Rubrik plusbox

Innehåll plusbox

Rubrik

Innehåll plusbox

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Förskoleklass i Eksjö kommun

Barnen börjar förskoleklass på hösten samma år de fyller sex år. Att gå i förskoleklass är obligatoriskt.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.