Barn som leker på skolgården och Norrtullskolan i bakgrunden.
LYSSNA

Norrtullskolan

Norrtullskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns det cirka 290 elever.

Norrtullskolan ligger på norr i Eksjö tätort, i nära anslutning till Höglandssjukhuset, Eksjö Garnison och grönområden, bland annat Vildparken. Skolan har också gångavstånd till bibliotek, simhall och skogsområden. Skolan anordnar mycket uteaktiviteter och har organiserade aktiviteter på rasterna.

Fritidshemmet har fyra avdelningar; Husaren, Karolinen, Grenadjären och Fritidsklubben Dacke.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Alla barn i Sverige från 6 års ålder har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, det vill säga skyldighet att delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Handlingsplanen syftar till att stimulera hög närvaro som bidrar till att eleverna uppnår hög måluppfyllelse och goda arbetsvanor.

Kontakt och frånvaro

Norrtullskolan

Besök:

Justeliusgatan 10, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-364 01 Expedition

E-post:

norrtullskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen TietoEdu. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du expeditionen.

Norrtullskolans fritidshem

Karolinen, telefon 0381-364 16
Karolinen öppnar klockan 6.00 (är utomhus mellan klockan 7.30 och 8), och stänger klockan 18.00)
Husaren, telefon 0381-364 15
Grenadjären, telefon 0381-364 08
Fritidsklubben Dacke, telefon 0381-422 73

Rektor

Lotta J Sundblad
Telefon: 0381-364 02
E-post: lotta.sundblad@eksjo.se

Kontaktuppgifter till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog finns under Elevhälsa och trygghet

Kontaktuppgifter till skolans kök finns under Skolmat

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Norrtullskolan, Eksjö

Norrtullskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns det cirka 290 elever.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Justeliusgatan 10

Eksjö

Norrtullskolan

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.