Logotyp Eksjö kommun

Grevhagsskolan

Grevhagsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex och integrerad grundsärskola från årskurs 1–6. På skolan finns det cirka 350 elever.

Grevhagsskolan ligger på söder i Eksjö tätort i nära anslutning till både grön- och skogsområden och stadskärna. Fritidshemmet är fördelat på fyra avdelningar; Körsbärsdalen, Sörgården, Norrgården och Mellangården.

Trafiken vid Grevhagsskolan påverkas vid renovering av skolan.
Så här påverkas trafiken vid Grevhagsskolan vid renoveringen under vår och sommar

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.