Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Stöd- och återhämtningscenter för vuxna med psykisk ohälsa

Vid kommunens stöd- och återhämtningscenter finns aktiviteter och mötesplatser för dig med psykisk ohälsa. En möjlighet till strukture­rad och meningsfull sysselsättning och att umgås med andra. Hit är du välkommen utan att ansöka om det och du behöver heller inget beslut från biståndsenheten.

Kommunens stöd- och återhämtningscenter ska ge dig med psykisk ohälsa stöd i din återhämtningsprocess.

Stöd- och återhämtningscenter är en mötesplats både för personer med psykisk ohälsa, närstående och personal. En trygg och positiv miljö är en förutsättning för att du ska hitta motivation och intresse för olika aktiviteter som leder till delaktighet, lärande och återhämtning.

Aktuellt

 • Nya studiecirklar kommer till hösten. Läs mer under rubriken "Studiecirkel" nedan.
 • Ny kurskatalog för höstens kurser finns nu att hämta via länken under rubriken "Recovery College – lärandecenter" nedan.
 • Inbjudan till Dialogmöte – läs mer under rubriken "Övriga möten" nedan när höstens möte kommer.
 • Nyhet, My Story läs mer om My Story under rubriken "Återhämtningsstudio" nedan samt om höstens första föreläsningen.
 • Naturgruppen höstens datum se information under rubriken "Naturgruppen, en social mötesplats" nedan.
 • Teater/filmgruppen byter namn till Kulturgruppen.

Stöd- och återhämtningscenter

Stöd- och återhämtningscenter riktar sig till personer med psykisk ohälsa i Eksjö kommun.

Stöd- och återhämtningscenter består av:

 • stöd på servicenivå utan biståndsbeslut
 • att få stöd i att nå sina mål och vidareutvecklas i samhället
 • aktiviteter individuellt och i grupp med återhämtningsinriktning, till exempel teater/film, natur/djur/kultur, skrivgrupp
 • utbildningar och studiecirklar
 • Peer Support (läs om Peer Support längre ner på sidan) för dig med en psykisk ohälsa
 • serviceinsats psykisk hälsa.

Öppettider

Vi har öppet klockan 8.00 till 16.00 måndag till fredag.

Har du frågor eller behov att träffas, ta kontakt med
Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se

Peer Support

Peer Support en ny profession inom vård och omsorg

Peer supporter är en certifierad stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som arbetar i kommunen med att stötta andra i deras återhämtning.

Att få stöd av en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning ger hopp, skapar en känsla av sammanhang och stöttar dig till att hitta din väg till återhämtning. Det krävs inga beslut för att kontakta Peer Support.

Peer support finns i stöd- och återhämtningscenters lokaler på Kaserngatan 16 på Itolv-området i Eksjö.

Kontaktperson

Tjänsten är tillfälligt vakant men har du frågor kan du kontakta:
Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se

Kulturgruppen

Kulturgruppens verksamhet är öppen för alla som har intresse och behov av att utrycka sina känslor och kreativitet. I Kulturgruppens verksamhet ska du kunna göra detta genom film, teater, musik, målning med mera.

Årets tema i Kulturgruppen kommer handla om hopp. Målet är att du ska må lite bättre när du går därifrån än när du kom. Platsen där du kan vara precis den du vill vara.

Kulturgruppen är ett samarbete med Kulturskolan.

Vi träffas på onsdagar mellan klockan 13.30 till 15.30 på Spelverket, Storegårdsgatan 1B i Eksjö.

Onsdagarna den 11 oktober och den 1 november är verksamheten stängd. Sista gången för terminen blir den 13 december.

Kontaktpersoner

Kicki Lindberg
Telefon: 070-387 26 41
E-post: christina.lindberg@eksjo.se eller

Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se

Nelu Markovican
E-post: nelu.markovican@eksjo.se

Naturgruppen, en social mötesplats

För dig som är intresserad av natur och djur finns en naturgrupp i Eksjö och Mariannelund. Vårt fokus ligger på utevistelse, gemenskap och välmående. Grupperna anordnas i samverkan mellan stöd- och återhämtningscenter och Svenska kyrkan. Gruppen riktar sig till personer med psykisk ohälsa.

Samlingspunkt i Eksjö är vid ingången till Sjöängen vid Itolv och i Mariannelund på torget, klockan 13.30.

Höstens datum i Mariannelund är den 29 augusti, 12 september, 26 september och 10 oktober. För Eksjö gäller den 5 septemebr, 19 september, 3 oktober och 17 oktober.

Program med innehåll för höstens träffar kommer innan start. Har du förslag eller önskemål på aktivitet så hör av dig.

 • Tänk på att ha kläder och skor anpassat efter vädret.
 • Kom i tid, vi går iväg efter 5 minuter.
 • Det är okej att ta med dig något att äta/dricka om du vill.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • På grund av allergier och rädsla vill vi att du lämnar ditt djur hemma.

Ingen anmälan behövs. Hjärtligt välkommen!

Recovery College – lärandecenter

Projekt Recovery College Jönköpings län Länk till annan webbplats. är ett lärandecenter. Vår strävan är att genom utbildning stödja återhämtning från psykisk ohälsa. Du är välkommen, kurserna är gratis och öppna för alla.

Vilka är vi? Vi som arbetar på Recovery College har egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och/eller yrkeserfarenhet från psykiatri. Vi skapar och leder kurser tillsammans.

Återhämtningsstudio

My story

Återhämtningsstudio är för personer som har intresse att dela med sig sina egna berättelser i skrift, bild och musik utifrån sina egna erfarenheter. Det är en samproduktion i individens återhämtningsresa. Personen kan få stöd till individ inriktat upplägg som kan bidra till en föreläsning i en grupp.

Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi skapa en positiv förändring både för oss själva och för andra. Du kan stärka din egen självbild genom att använda din egen unika historia som ditt viktigaste verktyg.

Inbjudan till föreläsningen "Att se livet från den ljusa sidan"

En egen berättelse av Helén Frisk

Det finns många tillfallen i livet när det är naturligt att känna sig nedstämd, ledsen eller håglös. Vårt humör påverkas av hur vi har det och av det vi är med om. Men den som drabbats av depression är konstant nedstämd och hur kan man då komma ifrån det mörka? Hur hittade jag tillbaka till ett fungerande liv?

Måndag den 9 oktober på Stöd- och återhämtningscenter, Kaserngatan 16i Eksjö. Anmälan senast fredag 6 oktober till Marija Stojanovic.

Är du intresserad av att delta eller har frågor, kontakta:
Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se

Studiecirkel

Hälsa i balans

En god psykisk och fysisk hälsa är i högsta grad individuellt beroende på våra förutsättningar. Din hälsa påverkas av många faktorer. Denna cirkel syftar till att ge dig stöd och råd om bättre hälsa och hur du själv kan påverka din egna situation för att behålla din hälsa i en god balans. Det ger dej även möjlighet att träffa andra i en liknade situation för att reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet.

Studiecirkeln börjar torsdagarna 5 och 12 oktober mellan klockan 13.30 till 15.30 och platsen är Mariannelunds bibliotek.

Intresserad? Det finns max 8 platser till denna studiecirkel. Anmäl dig senast måndag 2/10 till:

Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se
Kicki Lindberg
Telefon: 079-066 50 45
E-post christina.lindberg@eksjo.se

Vardagsrutiner och balans

I den här studiecirkeln ska vi prata om och lära av varandra vikten av struktur och rutiner i vardagen. Vi kan själva påverka vårt mående och minska vår känsla av stress genom att planera vår vardag, skapa rutiner som passar just för din situation och därmed nå en rutin som man kan använda som en stödjande ledstång i vardagen.

Studiecirkeln är på torsdagar 2, 9 och 16 november mellan klockan 16.30 till 18.30 och platsen är stöd- och återhämtningscentret.

Intresserad? Anmäl dig senast måndag 30/10 till:

Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se
Kicki Lindberg
Telefon: 079-066 50 45
E-post christina.lindberg@eksjo.se

Övriga möten

Inbjudan till dialogmöte psykisk hälsa

Nytt dialogmöte kommer att bli den 21 november. Information om innehåll kommer ut strax innan mötet.

Information

Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27 eller e-post marija.stojanovic@eksjo.se

Kicki Lindberg
Telefon: 079-066 50 45 eller e-post christina.lindberg@eksjo.se

Kontakt

Stöd- och återhämtningscenter

Besök:

Kaserngatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00


Fler kontaktuppgifter
De hittar fler kontaktuppgifter under de olika avsnitten på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Stöd- och återhämtningscenter för vuxna med psykisk ohälsa i Eksjö kommun

Vid kommunens stöd- och återhämtningscenter finns aktiviteter och mötesplatser för dig med psykisk ohälsa. En möjlighet till strukturerad och meningsfull sysselsättning och att umgås med andra.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.