LYSSNA

Stöd- och återhämtningscenter för vuxna med psykisk ohälsa

Vid kommunens stöd- och återhämtningscenter finns aktiviteter och mötesplatser för dig med psykisk ohälsa. En möjlighet till strukture­rad och meningsfull sysselsättning och att umgås med andra. Hit är du välkommen utan att ansöka om det och du behöver heller inget beslut från biståndsenheten.

Kommunens stöd- och återhämtningscenter ska ge dig med psykisk ohälsa stöd i din återhämtningsprocess.

Stöd- och återhämtningscenter är en mötesplats både för personer med psykisk ohälsa, närstående och personal. En trygg och positiv miljö är en förutsättning för att du ska hitta motivation och intresse för olika aktiviteter som leder till delaktighet, lärande och återhämtning.

Förslagslådemöte, 3 oktober

Detta är ett dialogmöte för deltagare, där förslag om nya aktiviteter och behov lyfts. Förslag, idéer och synpunkter från mötet lyfts sedan på efterkommande dialogmöte psykisk hälsa. 
Tid: Måndagen den 3 oktober klockan 13 till 15
Plats: Stöd- och återhämtningscenter, Kaserngatan 16, Eksjö
Ingen anmälan behövs.
Varmt välkomna!
Marija och Kicki

Stöd- och återhämtningscenter

Stöd- och återhämtningscenter riktar sig till personer med psykisk ohälsa i Eksjö kommun. Verksamheten formas tillsammans med deltagarna och varje månad görs ett program. Här kan du fika, umgås med andra, pyssla, spela spel, äta med mera.

Stöd- och återhämtningscenter består av:

 • stöd på servicenivå utan biståndsbeslut
 • att få stöd i att nå sina mål och vidareutvecklas i samhället
 • aktiviteter individuellt och i grupp med återhämtningsinriktning, till exempel teater/film, natur/djur/kultur, skrivgrupp
 • utbildningar och studiecirklar
 • Peer Support för dig med en psykisk ohälsa
 • serviceinsats psykisk hälsa.

Öppettider och aktiviteter

Uppdatering kommer till hösten.

Har du frågor eller behov att träffas, ta kontakt med
Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se

Peer Support

Peer Support en ny profession inom vård och omsorg

Peer supporter är en certifierad stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som arbetar i kommunen med att stötta andra i deras återhämtning.

Att få stöd av en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning ger hopp, skapar en känsla av sammanhang och stöttar dig till att hitta din väg till återhämtning. Det krävs inga beslut för att kontakta Peer Support.

Peer support finns i stöd- och återhämtningscenters lokaler på Kaserngatan 16 på Itolv-området i Eksjö.

Kontaktperson

Anna Borg
Telefon: 070-547 68 60
E-post: anna.borg@eksjo.se

Teater/filmgruppen

Teater/filmgruppen är ett samarbete mellan stöd- och återhämtningscenter och kulturskolan. Gruppen riktar sig till personer med psykisk ohälsa.

Är du intresserad av teater och film? Känner du dig arg, ledsen, ensam eller är du glad och har tusen fantastiska tankar som måste ut? Då är du välkommen att ta kontakt med oss i teater/filmgruppen.

Kontaktpersoner

Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se
eller
Kim Svensson
Telefon: 070-265 40 26
E-post: kim.svensson@eksjo.se

Naturgruppen, en social mötesplats

För dig som är intresserad av natur och djur finns en naturgrupp i Eksjö och Mariannelund. Vårt fokus ligger på utevistelse, gemenskap och välmående. Grupperna anordnas i samverkan mellan stöd- och återhämtningscenter och Svenska kyrkan. Gruppen riktar sig till personer med psykisk ohälsa.

Måndagar jämna veckor träffas vi i Mariannelund och ojämna veckor i Eksjö, från klockan 13.30 till cirka 16.00. På grund av allergier och rädsla vill vi att du lämnar ditt djur hemma.

Start i Mariannelund den 3 oktober, klockan 13.30. Vi samlas vid fontänen på torget och promenerar till Kyrkans hus, där vi fikar och tar emot era idéer och önskemål om höstens program.

Start i Eksjö den 10 oktober, klockan 13.30. Vi samlas vid infarten till grönområdet Sjöängen (I12-området).
Vi promenerar till Kyrkbacksgården, där vi fikar och tar emot era idéer och önskemål om höstens program.

Ingen anmälan behövs.
Hjärtligt välkommen!

Är du intresserad eller har frågor kontakta: 
Bodil 0381-66 24 38 
bodil.berglund@svenskakyrkan.se 
Annelie 070-349 75 61 
annelie.tornefjord@eksjo.se

Recovery College – lärandecenter

Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter. Vår strävan är att genom utbildning stödja återhämtning från psykisk ohälsa. Du är välkommen, kurserna är gratis och öppna för alla.

Vilka är vi? Vi som arbetar på Recovery College har egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och/eller yrkeserfarenhet från psykiatri. Vi skapar och leder kurser tillsammans.

Höstens kurser

Nu finns information om höstens kurser på regionens webbplats:
Projekt Recovery College Jönköpings län – Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) Länk till annan webbplats.
Där finns kurskatalogen och i den hittar du en länk till sidan där du anmäler dig till kurserna, alternativt telefonnummer eller mejladress dit du kan skicka anmälan.

Dialogmöte psykisk hälsa

Välkommen på dialogmöte psykisk hälsa, där vi tillsammans kommer att diskutera på vilket sätt vi kan utveckla ett helhetstänk runt psykiatri i Eksjö kommun.

Program:

 • nyheter, förändringar och information från stöd- återhämtningscentret
 • information Peer Support
 • serviceinsats Psykisk hälsa
 • information från kommunen/regionen
 • information från intresseorganisationer
 • öppna frågor från deltagarna på centret

Tisdagen den 11 den oktober klockan 17 till 19 på stöd- och återhämtningscenter, Kaserngatan 16, Eksjö.

Anmälan senast måndag den 10 oktober till
Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se

Studiecirkel Hälsa i harmoni

Välkomna till en studiecirkel om fysisk och psykisk hälsa, kost och motion. Studiecirkeln består av information, filmer, diskussionsfrågor, samt information från friskvårdkonsulenten som kommer.

Torsdagar, den 13 och 20 oktober.
Klockan 16.30 till 18.30
På Stöd- och återhämtningscenter, Kaserngatan 16, Eksjö.

Anmälan senast den 6 oktober till
Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se
Kicki Lindberg
Telefon: 079-066 50 45
E-post: christina.lindberg@eksjo.se

Kontakt

Stöd- och återhämtningscenter

Besök:

Kaserngatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fax:

0381-166 00


Fler kontaktuppgifter
De hittar fler kontaktuppgifter under de olika avsnitten på denna sida.

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Stöd- och återhämtningscenter för vuxna med psykisk ohälsa i Eksjö kommun

Vid kommunens stöd- och återhämtningscenter finns aktiviteter och mötesplatser för dig med psykisk ohälsa. En möjlighet till strukturerad och meningsfull sysselsättning och att umgås med andra.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.