Eksjö kommuns logotyp

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har sju ordinarie ledamöter. Samhällsbyggnadsutskottet bereder ärenden till nämnden.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

 • fysisk planering
 • mark och exploatering
 • planering av infrastruktur och kollektivtrafik
 • energiplanering
 • natur- och vattenvårdsfrågor
 • miljöstrategiska frågor
 • kommunens uppgifter enligt kulturmiljölagstiftningen
 • kommunens ansvar enligt ordningslagen
 • bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas
  bostadsförsörjningsprogram

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Mikael Andreasson (S)
Förste vice ordförande: Lars Ugarph (M)
Andre vice ordförande: Magnus Berglund (KD)
Sekreterare: Maria Axelsson

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnads­utskottet. Det är kallelser till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2024
Samhällsbyggnadsnämnden
Onsdag
31 januari
6 mars
10 april
8 maj
5 juni
4 september
16 oktober
13 november
11 december

Samhällsbyggnadsutskottet
Onsdag
19 januari
21 februari
20 mars
24 april
22 maj
21 augusti
25 september
30 oktober
27 november

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se