Eksjö kommuns logotyp

Parkering och laddplatser

I Eksjö kommun finns det cirka 900 allmänna parkeringsplatser som är avgiftsfria! Kartor över parkeringsplatser i Eksjö och information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, laddplatser för elbilar, ställplatser, nyttokort och övergivna fordon med mera hittar du på denna sida.


Inom parkeringsförbudsområdet i Eksjö (väg 40–Regementsgatan–Grenadjärgatan–Eksjöån) får du bara parkera på markerade parkeringsplatser.

Parkeringsplatser i Eksjö

Nedan finns kartor där allmänna parkeringsplatser i Eksjö visas. Pdf-filen "Allmänna parkeringsplatser inom Eksjö tätort" visar även hur lång tid du får stå på parkeringsplatsen.

Har du fått en parkeringsanmärkning som du anser vara felaktig ska du vända dig till polismyndigheten.

Parkeringsskiva (p-skiva)

Karta

P-skiva ska användas inom rödmarkerat område.

Bild: Inom rödmarkerat område (centrala Eksjö) ska p-skiva användas.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Allmänt
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Tillståndet gäller också i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer. Besked om giltighet utomlands kan ges av kommunen.

Parkeringstillståndet gäller inte där det är förbud att stanna och parkera och på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etcetera). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

 • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten kortare tid än 3 timmar.
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar
 • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen
 • under högst 3 timmar på gågata.

Laddplatser för elbilar

Det finns ett antal laddplatser i Eksjö och Mariannelund för dig som har en elbil. Laddplatsen vid Abborraviksrondellen, strax utanför Eksjö, är en snabbladdstation. Här finns också en biogasmack.

Du hittar laddstationer för elbilar på dessa platser:

Eksjö

 • parkeringen vid Coop
 • parkeringen vid Olsbergs Arena
 • parkeringen vid Tullgatan i Eksjö
 • Abborraviksrondellen, Stallbergavägen 5 i Eksjö (snabbladdstation). Här finns även Hagelsrums biogasmack. Laddplatsen har två laddpunkter med CCS-uttag – det går att ladda två bilar samtidigt.

Mariannelund

 • bredvid Preem och Frendo i Mariannelund, Järnvägsgatan 2. Laddplatsen har två laddpunkter 1xChademo, 1xCSS. Betaltjänsten Park&Charge.

Besökare till verksamhet i kommunens förvaltningshus i Eksjö har möjlighet att ladda elbilen på parkeringen bakom huset.

Så här laddar du din elbil

Registrera dig via: laddportal.park-charge.se Länk till annan webbplats., för att kostnadsfritt få ett laddkort utskickat.

 1. Blippa ditt laddkort eller starta laddning via laddportal när du fått ditt laddkort.
 2. Koppla ihop bil och laddare med Typ 2-laddkabel.
 3. När bilen laddas lyser blå lampa.

För direktbetalning med betalkort/PayPal, scanna QR-kod vid ladduttag. När betalning är genomförd, anslut laddkabel enligt steg 2.

Mer information om laddning av elbil, se Eksjö Energis webbplats Länk till annan webbplats..
Kundtjänst, Eksjö Energi: kundtjanst@eksjoenergi.se
eller ring: 0381-19 20 00

Upprättandet av laddplatserna delfinansieras genom Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

Ställplatser

Nyttoparkering för företagare

Du som i ditt arbete kör en servicebil och tillfälligt behöver parkera nära din arbetsplats kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering (nyttokort). Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag. Mer information och ansökan om nyttokort

Generella parkeringsregler

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå.

Cykelparkering och cykelpumpar

Cykelparkeringar finns på flera ställen i centrala Eksjö. Vid stationsområdet finns ett stort antal cykelparkeringsplatser, varav 16 är under tak. På parkeringen väster om stationsbyggnaden finns även en plats för lådcyklar.

Kommunala cykelpumpar finns vid parkeringen på Tullgatan, norr om stationsbyggnaden, och på Museigården, Österlånggatan 31 i Eksjö. Pumpen på Museigården är igång klockan 7–20.

Övergivna fordon

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

Kommunen har rätt att besluta om och flytta fordon, även så kallade fordonsvrak.

 • De fordon som övergivits på allmänna platser anmäls till kommunens trafikenhet.
 • Fordon som övergivits på privat mark anmäls till markägaren som i sin tur kontaktar kommunen om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet.
 • Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till dem.
  Flytt av fordon, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Lag och förordning om flyttning av fordon

Mer information om flyttning av fordon kan du läsa i lagtexterna.

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall Länk till annan webbplats.

Förordning (1998:198) om flyttning av fordon i vissa fall Länk till annan webbplats.

Kontakt

Trafikenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se