Eksjö kommuns logotyp

Valnämnden

Vart fjärde år arrangerar och genomför valnämnden i Eksjö de allmänna valen, både till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Valnämnden svarar också för genomförandet av val av delegater till Europa­parlamentet, som genomförs vart femte år. Valnämnden administrerar även folkomröstningar.

Valnämnden sammanträder i princip endast de år något val genomförs.

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Jan Ekelund (S)
Vice ordförande: Lars-Åke Andersson (M)
Sekreterare: Helena Lundborg 

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se